Студентська сторінка

Студентська сторінка

Розпочався набір у школу «ЮНИЙ ФІЛОЛОГ»

Розпочався набір у школу

«ЮНИЙ ФІЛОЛОГ»

при філологічному факультеті

Донецького національного університету

на спеціальність

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

Заняття проводяться на філологічному факультеті

Запрошуємо абітурієнтів 09.10.2013

в корпус № 1 за адресою: вул. Університетська, 24,

2-й поверх, 225 ауд.

Початок о 16 00.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ШКОЛУ

«ЮНИЙ ФІЛОЛОГ»

 

Володіння державною мовою надзвичайно актуальне  для сучасних випускників. Знання української мови має бути достатнім, щоб випускник школи зміг реалізувати свої життєві потреби, наблизитися до розуміння складності й унікальності мовних явищ і процесів, проявити творчі здібності, оволодіти нормами української літературної мови.

У Донецькому національному університеті для абітурієнтів працює школа «Юний філолог» (сп. «Укр. мова та літ.», «Прикл. лінгвістика» та ін.).

Протягом навчального року слухачі школи вивчають курс “Сучасна українська літературна мова”, в основу якого покладено фонетичний, лексичний, орфоепічний, граматичний матеріал, спрямований на поглиблення мовних знань та розвиток усної та писемної мовленнєвої діяльності слухачів, на формування навичок і прийомів ведення лінгвістичних досліджень.

Мета курсу поглиблення розуміння мови як системи і мовлення як функціонування цієї системи, вироблення умінь одержувати нові знання у галузі мовознавства. У колі основних завдань курсу входять:

  1. Висвітлення лексичної, фонетичної, морфологічної та синтаксичної своєрідності української мови.

2. Удосконалення мовленнєвих навичок усного і писемного мовлення, вироблення мовленнєвотворчих умінь, які передбачають фахову орієнтованість.

3. Розкриття методики підготовки наукової роботи з проблем українського мовознавства, набуття навичок науково-дослідницької роботи.