Студентська сторінка

Студентська сторінка

Александров Олександр. Номінації особи в українській мові початку ХХІ століття...

Александров Олександр
5 курс, маґістрант, українське відділення, 2011
Науковий керівник: ст. викл. Т. О. Лукʼянчук

НОМІНАЦІЇ ОСОБИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

   Роботу присвячено аналізу структурно-семантичних і функціональних особливостей неолексем-номінацій особи в україномовних друкованих ЗМІ початку ХХІ ст. Неолексеми зазначеного типу класифіковано за лексичними групами і словотвірними типами. Для багатьох номінацій особи, які не зафіксовані лексикографічними джерелами, визначено їхні лексичні значення за допомогою контекстуального аналізу. Номінації особи розглянуто щодо питомого або іншомовного характеру їхніх твірних основ і формантів. Визначено перспективи розвитку в українській мові досліджуваної групи слів.
   Ключові слова: номінація, номінація особи, неологізм, оказіоналізм, потенційне слово, просте слово, складне слово, похідне слово, друковані ЗМІ.

   У лексикології та дериватології останніх років з-поміж інших проблем в різних аспектах і на різному мовному матеріалі активно досліджується лексико-словотвірна категорія найменувань особи (див. [Дорофєєва 2003; Карпіловська 2004; Караева 2004; Брітікова 2007; Ярошенко 2009 та ін.]).
   Частотність неолексем, що виступають як номінації особи, а також активізація досліджень у цій галузі загалом пояснюються тим фактом, що розвиток сучасної лінгвістики перед усім визначається дією такої тенденції, як антропоцентризм. Отже, «у зв’язку з цим у сучасній мовній картині світу особливої значущості набувають ті засоби, за допомогою яких здійснюється номінація того фрагменту дійсності, що в терміносистемах різних напрямків лінгвістики може бути названий концептом (лексико-семантичною групою, лексико-дериваційною парадигмою та ін.) ЛЮДИНА» [Ярошенко 2009, с. 29].
   Актуальність пропонованої роботи насамперед зумовлюється потребою комплексного лексико-семантичного і стилістичного аналізу релевантних для текстів ЗМІ номінацій осіб.
   Мета роботи полягає в тому, щоб класифікувати зібрані в сучасних друкованих україномовних ЗМІ неолексеми-номінації особи за тематичними групами і словотвірними типами.
   Об’єктом дослідження є неолексеми-номінації особи в україномовних друкованих ЗМІ початку ХХІ ст. У той час як предмет дослідження станов¬лять структурно-семантичні і функціональні особливості зазначених номіна¬цій особи.
   Матеріалом дослідження слугували такі друковані україномовні ЗМІ, як «Газета по-українськи», «Дзеркало тижня», «Коментарі», «Літературна Україна», «Україна молода», «Українська правда», «Шлях перемоги» за період 2008-2010 рр. Також до аналізу залучаються відповідні одиниці з індексу інновацій до колективної монографії «Динамічні процеси в сучасно¬му українському лексиконі» Н. Ф. Клименко, Є.А.Карпіловської, Л. П. Кис¬люк (К., 2008) і словопокажчика до монографії А.Нелюби «Явища економії в словотвірній номінації української мови» (Х., 2007). Картотека фактичного матеріалу дослідження охоплює близько 500 одиниць.
   Лексичний клас слів зі значенням особи є досить широким та охоплює групи слів, пов’язаних різними видами семантичних відношень.
   Аналіз фактичного матеріалу на підставі даних контексту, аналізу за безпосередніми складниками тощо дає змогу розподілити неолексеми-номінації особи за такими тематичними групами:
1. Назва особи за приналежністю до політичної партії, руху, позиції: антиглобаліст, антидемократ, антидержавник, антипатріот, антипаци¬фіст, антиполітикан, антирухівець, антиукраїнець, антиядерник, антиєвро¬пеєць, антиКучма, антикультівець, антикучміст, антибуржуа, антиеліта, антимафіозі, бютівець, вітренківець, високопосадовець та ін. (114 одиниць, або 24,2 %).
2. Назва особи за певним видом спорту: кікбоксер, байкер, бодибілдер, боксерка, драйвер, кліф-дайвер, рафтингіст, рейвер, рестлер, серфінгіст, скейтер, скейтист, спортролер, стритрейсер, суператлет, супергросмей, пейнтболіст (17 одиниць, або 3,6 %).
3. Назва особи за відношенням до сфери шоу-бізнесу, кіно, музики, загалом мистецтва: артгалерист, арт-директор, арт-продюсер, горе-продюсер, екс-фабрикант, екс-фабрикантка, екс-рок-геній, кіножурналіст, кінокритик, кіноман, кінопідприємець, кінотруп, кінохітмейкер, кліпмейкер, клонмейкер, клоноділець, клонолог, бітломан, відеоінженер, відеоман, відео¬підприємець, відеопірат, екс-вокаліст, суперзірка, телебізнесмен, телебос, теледизайнер, теледипломант та ін. (76 одиниць, або 16,1 %).
4. Назва особи за відношенням до піару: PR-консультант, PR-менеджер, PR-партнер, PR-технолог, PR-щик, чорнопіарівець, піар-агент, піар-асистент, піарівець, піар-менеджер, піарник, піарниця, піар-фахівець, піарщик, політPRмен (15 одиниць, або 3,2 %).
5. Назва особи за відношенням до Інтернет-сфери: блогер, веб-майстер, інтернет-біограф, інтернет-користувач, інтернетголік, інтер-нет-діва, інтернентник, інтернет-оператор, інтернет-партнер, інтернет-пірат, інтернет-продавець, інтернет-репортер, інтернет-фан, нетоман, нетофоб, віндсерфер, віндсерфінгіст, комп’ютерник, хакер, чатовець (20 одиниць, або 4,2 %).
6. Назва особи за сприйняттям її як виняткової, елітарної: V.I.P., VIP-в’язень, VIP-гість, VIP-жінка, VIP’и, VIP-персона, віп-хворі (7 одиниць, або 1,5 %).
7. Назва особи за відношенням до сфери бізнесу: бізнесовець, бізнес-вумен, бізнес-директор, бізнес-еліта, бізнес-леді, бізнесменка, бізнесмен-пішохід, бізнесменчик, бізнесовець та ін. (31 одиниця, або 6,7 %).
8. Назва особи за професією (окрім тих, що увійшли до інших частотних груп): адміністратор-метрдотель, балерун, балетяр, бармен, бармен-офіціант, бебі-сітер, беркут, беркутівець, беркутята, бібліотекар-бібліограф, бібліотекар-інформатор, біоенергетик, біоенерготерапевт, біоінженер, біокібернетик, біологиня, біоритмолог, біотерапевт, біотех¬нолог, біофармацевт, бодігард  та ін. (71 одиниця, або 15,1 %).
9. Назва особи за родом діяльності, характерною дією, ознакою  (окрім тих, що увійшли до інших частотних груп): агентеса, агентка, антигерой, архімільйонер, герл-френд, екс-співробітник, екс-в’язень, екс-гравець, екс-губернатор, екс-діяч, екс-заступник, екс-лідер, екс-друг, екс-підлеглий, екс-приятелька, екс-ректор, європані, стипендист, квазіінте-лектуал, манекен-людина, добротворець та ін.  (62 олиниці, або 13,2 %).
10. Назви особи за місцем проживання: діаспорець, діаспорит, діаспорівець, діаспорник, діаспорянин, україноканадець (6 одиниць, або 1,3 %).
11. Експресивні номінації особи (окрім тих, що увійшли до інших частотних груп): абичогоневийшліст, безголович, братомовець, виступо-вець, віршоїд, горе-мати, горенаслідувачі, впередукраїнець, ерзац-людина, значко¬носець, кіндерча, літмафіозі, україножер, україноїд, українчик, українчук, супербаба та ін. (52 одиниці, або 11 %).
   Виділені видові групи номінацій осіб можна згрупувати до таких родових: 1) професійні назви осіб (охоплюють як офіційні, так і неофіційні професійні назви); 2) номінації осіб за належністю до колективу однодумців;  3) назви-характеристики людей за різними (зовнішніми й внутрішніми) якостями;  4) назви осіб – прихильників, шанувальників когось або чогось.
   У нашому матеріалі іменники-неолексеми зі значенням особи майже рівномірно розподіляються між простими і складними словами:
1) прості слова охоплюють 214 лексем (45,4 %);
2) складні слова представлені 257 одиницями (54,6 %).
Хоча загалом, як зрозуміло, переважають складні слова.
При цьому найбільшу питому вагу мають інновації, утворені від іменників (майже 90 % від загальної кількості проаналізованих інновацій).
    Зупинимося на деяких структурних рисах досліджуваних номінацій.
   Особливу групу становлять назви осіб, утворені суфіксальним способом на базі абревіатур: бютівець, демблоківець, демпартієць, ендепівець, нардеп, нунсовець, уерпіст, уенпіст. Отже, нові абревіатури швидко стають твірними основами афіксальних похідних. Наприклад: «Схоже, об‘єктивною причи¬ною проблемного формування демократичної коаліції може стати не розподіл владних портфелів, як це було влітку 2006 року. Посади і регалії вже розписані. Зараз головна проблема, яку намагаються усунути бютівці і нунсовці – впорядковування змісту діяльності майбутньої коаліції і уряду. І тут, як відомо, у багатьох бувалих політиків здають нерви».
   На особливу увагу також заслуговують ті неолексеми, що являють собою іменники жіночого роду, утворені від іменників чоловічого роду за допомогою суфікса –ка: бізнесменка, боксерка, візажистка, дизайнерка, нардепка, партократка, тележурналістка, телеоглядачка. Наприклад: «Вже у першому раунді боксерка з Івано-Франківська відмовилася продов-жувати бій. У півфіналі Олександра Сидоренко змусила Наталю Мартюхіну з Донецька покидати ринг переможеною. А у «золотому поєдинку», який завершився внічию 5:5, судді віддали перемогу суперниці нашої боксерки – харків’янці Юлії Циплаковій».
    У нашому матеріалі зафіксовані варіантні суфіксальні номінації осіб: балерун — балетяр; беркут — беркутівець; діаспорець — діаспорит  — діаспорівець — діаспорник — діаспорянин; коаліціоніст — коаліціянт; кравчуківець — кравчукіст; кучміст — кучмівець; ендепівець — ендепіст; піарівець — піарник — піарщик; рекламник — рекламщик та ін.
   Варто зазначити, що особливим різновидом варіантних номінацій особи є так звані графічні варіанти. Передусім це стосується назв представників різних політичних партій і течій. За словами А. Таран, «графічні варіанти унаочнюють опрацювання українською мовою нової лексики у письмовій практиці, зміни в написанні тієї самої номінації» [Таран 2010, с. 12]. Наприклад: УНПісти — уенпісти, УРПісти — уерпісти, НУНСівці — НУ-НСівці — нунсівці — ну-нсівці, БЮТівці — Б’ЮТівці — БЮТ-івці — б’ютівці — бютівці та ін.
   Списки назв осіб, які широко представлені на сторінках сучасних друкованих ЗМІ, активно поповнюють новотвори з префіксами анти-,  супер-, не-, нео-. Наприклад: антибуржуа, антигерой, антиглобаліст, антидемократ, антидержавник, антиеліта, антиєвропеєць, антикуль-тівець, антиКучма, антикучміст, антимафіозі, антипатріот, антипаци-фіст, антиполітикан, антирухівець, антиукраїнець, антиядерник; суператлет, супербаба, супергерой, супергігант, супергравець, супергросмей, супердитина, супердівка, супердід, суперзірка, суперзлодюга, суперкрасень, супермалюк, супермен, супернарод, суперпатріот, суперспекулянт; негромо¬дянин, недемократ, неексперт, незалежник, неітілійка, некучма, нельготник, нерезидент, неспонсор, нефілолог, неформал; необільшовик, неокомуніст, неоортодокс, неофашист.
   У межах складних іменників-неолексем зі значенням ‘особа’ виділя-ються групи слів, що є потужними групами в межах відповідних словотвірних, кореневих або афіксальних гнізд з такими префіксоїдами і суфіксоїдами: PR-, VIP-,: авто-, арт-, бізнес-, біо-, відео-, інтернет-, кіно-, медіа-, теле-, -ман, -менеджер.
   Таким чином, іменники-номінації особи, що функціонують на сторінках сучасних ЗМІ, є досить численними і різноманітними як в структурному, так і в семантичному плані. Ця лексико-семантична група, по-перше, є динамічною (одні слова виникають, інші зникають, багато з них розширює свої значення тощо), а по-друге, ця група є відкритою. Можна з певністю стверджувати, що найближчим часом процес творення нових слів такого типу в українській мові буде продовжуватися, оскільки постійно відбувається деталізація різних аспектів людської діяльності, виникають нові нюанси, які потребують найменування. Разом з тим, як зрозуміло, тільки частина таких неолексем закріпиться в лексичній системі мови, а частина буде втрачена, так і залишившись тільки фактами мовлення. Проте завдання дослідника полягає в тому, щоб зафіксувати й проаналізувати по можливості всі слова такого типу, які функціонують у сучасних ЗМІ, а отже, — і в сучасному усному мовленні.

Література
1. Брітікова, К. В. Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови (тенденції оновлення лексико-словотвірної категорії назв особи) [Текст] :  автореф. дис. канд. філол. наук / К.В.Брітікова.  –  Харків, 2007. – 20 с.
2. Брітікова, К. В. Абревіація як спосіб творення нових назв осіб [Текст] / К.В.Брітікова // Донецький Вісник наукового товариства ім. Шев-ченка. — Мовознавство. — Т. 22. — Д. : Східний видавничий дім, 2008. — С. 14-20.
3. Дорофеева, Е. Н. Образование суффиксальных существительных в современном СМИ [Текст] / Е.Н.Дорофеева // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках. –  Днепропетровск,  2005. – С. 129-132.
4. Караева, О. М. Наименования лиц в структуре социально-полити-ческого словаря современности [Текст] / О.М.Караева // Труды и материалы II Междунар. конгресса исследователей русского языка «Русский язык: исторические судьбы и современность», Москва, 18-21 марта 2004 г. – М. : Изд-во Московского гос. ун-та, 2004. – С. 186.
5. Карпіловська, Є. А. Конкурування варіантних номінацій як вияв тенденцій розвитку лексикону: регулятори рівноваги [Текст] / Є. А. Карпі-ловська // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 122-132.
6. Клименко, Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [Текст] : монографія / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. — К. : Видвничий Дім Дмитра Бураго, 2008. — 336 с.
7. Нелюба, А. Явища економії в словотвірній номінації української мови [Текст] / А.Нелюба. — Х., 2007. — 302 с.
8. Таран, А. А. Конкурування номінацій у сучасній українській літера¬турній мові: тенденції стабілізації нової лексики [Текст] : автореф. ... дис. к. філол. н. / А. А. Таран. — К., 2010. — 20 с.
9. Ярошенко, Н. А. Номинации лица в толковых словарях русского языка под редакцией Г.Н. Скляревской: динамика состава [Текст] / Н. А. Яро¬шенко // Русская филология. Украинский вестник. – № 2 (39). — Харьков, 2009. – С. 29-32.

   The present work is devoted to the studying of structural-semantic and functional peculiarities of neologisms-nominations of person in Ukrainian-language print media of the beginning of 21-th century. Neologisms of mentioned type have been classified by lexical groups as well as derivational types. For many neologisms-nominations of person their lexical meanings have been put up by mans of the contextual analysis (these words have not present in the lexico¬graphical sources). The nominations of person have been analyzed in the aspect of primordial or foreign type of their primary base and affixes. The prospects in development of mentioned lexical group of words nave been established.
   Key words: nomination, nomination of person, neologism, occasional word, potential word, simple word, compound word, derivative word, print media.