Студентська сторінка

Студентська сторінка

Студентська наукова конференція 14-15.04.20010 р.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ПРОГРАМА

МІЖВИШІВСЬКОЇ

СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

14 – 15 КВІТНЯ

ДОНЕЦЬК – 2010

 

 

 

 

СЕКЦІЯ «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»

І курс

Антонова Яна

(Донецький національний університет)

Термін і номенклатурний знак у банківській сфері: диференційні параметри (керівник: А.Загнітко)

Бройко Надія

(Донецький національний університет)

Синонімічний корпус: основні та периферійні компоненти за матеріалом творів Павла Загребельного (керівник: А.Загнітко)

ІІ курс

Дударенко Павло

(Донецький національний університет)

Лінгвістична експертиза: статус, типи, структура (керівник: Г.Ситар)

Івкіна Юлія

(Донецький національний університет)

Основні етапи укладання бази даних «Термінологія футболу» (керівник: І.Данилюк)

Каратаєва Анна

(Донецький національний університет)

Структурні типи часток (за матеріалами словника української мови) (керівник: А.Загнітко)

Усенко Ольга

(Донецький національний університет)

Словник фразеологічних термінів сучасної української мови: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць

(керівник: Ж.Краснобаєва-Чорна)

ІІІ курс

Медведєва Катерина

(Донецький національний університет)

Моделі субстантивації в сучасній українській мові (керівник: А.Загнітко)

Сахарук Інна

(Донецький національний університет)

Дистанційні уроки з курсу «Вступ до спеціальності» (керівник: Г.Ситар)

ЦурканУляна

(Донецький національний університет)

Частка як службова частина мови (на матеріалі «Словаря української мови» Б.Грінченка)

(керівник: І.Данилюк)

ІVкурс

Відющенко Анна

(Донецький національний університет)

Способи перекладу безеквівалентної лексики

(керівник: Г.Ситар)

Коненко Іван

(Донецький національний університет)

Технологія створення дистанційного курсу: типологія і структура

(керівник: А.Загнітко)

Лобасова Валерія

(Донецький національний університет)

База даних «Фразеологічні одиниці на позначення емоцій людини в українській і російській мовах» (керівник: Ж.Краснобаєва-Чорна)

Рибалко Катерина

(Донецький національний університет)

Алгоритм розпізнавання у тексті новотворів з першою основою – запозиченою абревіатурою: принципи побудови, структура, кількісні параметри (керівник: А.Загнітко)

Павлович Ольга

(Донецький національний університет)

Контаміновані багатокомпонентні складні речення: статус і функції

(керівник: М.Вінтонів)

Чебуніна Юлія

(Донецький національний університет)

Історія діалогових систем та розмовних агентів (керівник: І.Данилюк)

Vкурс

Важеніна Тетяна

(Донецький національний університет)

Фразеологічні одиниці з компонентом «назва тварини»: семантичний та етнокультурознавчий аспекти (керівник: М.Вінтонів)

Демидова Юлія

(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)

Система формувальних маркерів теми в українському та англійському простому реченні

(керівник: А.Загнітко)

Кітаєва Тетяна

(Донецький національний університет)

Основні вимоги до сучасної  інтернет-бібліотеки (керівник: І.Данилюк)

Куценко Ігор

(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)

Особливості вияву категорії сурядності в складнопідрядному реченні української та англійської мов (керівник: А.Загнітко)

Оранська Марина

(Донецький національний університет)

Алгоритми машинного перекладу українського прийменника російською мовою та перспективи їх застосування (керівник: А.Загнітко)

Соловцова Олена

(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)

Прецедентні феномени як вияв ментально-характерологічних ознак нації: диференційні й класифікаційні особливості (керівник: А.Загнітко)

СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

І курс

Кондратюк А.

(Донецький національний університет)

Прийменниково-іменникові конструкції в сучасній англійській мові (у зіставленні з українською)  

(керівник доц. Путіліна О.Л.)

ІІ курс

Гарбера І.

(Донецький національний університет)

Фразеологія східностепової говірки 

(керівник доц. Омельченко З.Л.)

ІІІ курс

 Білялова Д.

(Донецький національний університет)

Функційне навантаження вставності із семантикою вірогідності в українській та англійській мовах (керівник проф. Загнітко А.П.)

  

Конєва О.

(Донецький національний університет)

Ергоніми м. Донецька 

(керівник доц. Познанська В.Д.)

Мітюрьова Т.

(Донецький національний університет)

Місце графічно-орфографічних іншомовностей в системі сучасної української мови

(керівник доц. Виноградова О.В.)

Журавель О.

(Донецький національний університет)

Неологізми сучасної української мови (на матеріалі молодіжного сленгу) 

(керівник доц. Виноградова О.В.)

Вербицька Ж.

(Донецький національний університет)

Прикметник у публіцистичному стилі 

(керівник доц. Омельченко З.Л.)

Качура О.

(Донецький національний університет)

Дослідження мовних девіацій у засобах масової комунікації (керівник доц. Домрачева І.Р.)

Дмитряк О.

(Донецький національний університет)

Формування життєвих компетентностей в учнів 5 – 6 класів при вивченні лексики

(керівник ст.викл. Могила Н.М.)

Фоменко Т.

(Донецький національний університет)

Типологія неологізмів сучасної мови (на матеріалі рекламних текстів) 

(керівник доц. Виноградова О.В.)

Кабак Д.

(Донецький національний університет)

Експресивність нульсуфіксальних утворень у поезії В.Стуса (керівник доц. Кравченко Є.Г.)

Тищенко Л.

(Донецький національний університет)

Концепт смерті: основні параметри 

(керівник проф. Загнітко А.П.)

ІVкурс

Березницька Г.

(Донецький національний університет)

Основний корпус синтаксичної термінології: семантико-парадигматичний аспект (на основі енциклопедії «Українська мова») 

(керівник проф. Загнітко А.П.)

  

Лактіонова О.

(Донецький національний університет)

Структурні і семантичні різновиди інфінітивних речень у науковому мовленні (на матеріалі літературно-критичних творів О.С.Забужко) 

(керівник проф. Загнітко А.П.)

Беленкова Л.

 (Донецький національний університет)

Репрезентація морфологічних варіантів ФО у «Фразеологічному словнику» Г.Удовиченка

(керівник доц. Кравченко Є.Г.)

Никитюк Д.

 (Донецький національний університет)

Застаріла лексика в малій українській історичній прозі (керівник доц. Клименко Н.Б.)

Маканова Н.

 (Донецький національний університет)

Фонетичні особливості говірки с. Костянтинівки  Мар’їнського району Донецької області

(керівник доц. Клименко Н.Б.)

Мисик Т.

(Донецький національний університет)

Використання методу проектів у навчанні української мови (керівник ст.викл. Могила Н.М.)

Голощапова О.

(Донецький національний університет)

Особливості вивчення української мови в умовах двомовності (керівник ст.викл. Могила Н.М.)

Бітюк О.

(Донецький національний університет)

Організація науково-дослідницької діяльності учнів під час опрацювання розділу «Морфологія»

(керівник ст.викл. Могила Н.М.)

Голуб І.

(Донецький національний університет)

Фразеологічні синоніми в варіанти фразеологізмів у творах В.Яворівського 

(керівник ст.викл. Митько Н.А.)

Нізамієва М.

(Донецький національний університет)

Функціонування архаїзмів в історичних повістях Б.Лепкого 

(керівник ст.викл. Митько Н.А.)

Фільчакова Марина

(Слов’янський державний педагогічний університет)

Говірка села Сидорове Словянського району  Донецької області

(науковий керівник – доц. Тищенко Л.М.)

Гіюк Н.

 (Донецький національний університет)

Особливості вивчення української мови в умовах модульно-розвивального навчання

(керівник ст.викл. Могила Н.М.)

V курс

Бардукова Г.

 (Донецький національний університет)

Контаміновані фразеологізми у романі О.Ільченка «Козацькому роду нема переводу»

(науковий керівник – ст.викл. Важеніна О.Г.)

Білоус О.

(Донецький національний університет)

Проблема створення класифікації фразеологічних одиниць біблійного походження 

(керівник ст.викл. Важеніна О.Г.)

Калашнікова П.

(Донецький національний університет)

Експресивність префіксального словотвору у мовотворчості В.Стуса 

(керівник доц. Кравченко Є.Г.)

 

Копитько Ганна

(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)

Засоби експлікації семантики допустових конструкцій у сучасній українській мові

(науковий керівник – к.ф.н., доц. Куцова Р.А.)

Кудінова Альона

(Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов)

Відтворення функціонально-семантичної категорії таксису у творах В.Шевчука

(науковий керівник – к.ф.н., доц. Куцова Р.А.)

Сергеєва Ганна

 ( Слов’янський державний педагогічний університет )

Особливості сучасного наукового тексту

(науковий керівник - доц. Овчаренко Н.І.)

  

Піскун Олена

( Слов’янський державний педагогічний університет)

Семантико-функціональна характеристика запозичень із несловянських мов у межах військової термінології

(науковий керівник - доц. Куцак Г.М.)