Студентська сторінка

Студентська сторінка

Регіональний семінар "Лінгвіст-програміст" 25-26.03.2010

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПЕДАГОГІЧНА КОРПОРАЦІЯ «УНІВЕРСИТЕТ – ШКОЛА – УНІВЕРСИТЕТ»

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

ПРОГРАМА РЕГІОНАЛЬНОГО СЕМІНАРУ

«ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ»

25-26 березня

Донецьк – 2010

ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ

        

Голова оргкомітету – Загнітко Анатолій, д.філол.н., проф., завідувач кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ4 к.)

        

Заступник голови оргкомітету – Краснобаєва-Чорна Жанна, к.філол.н., ст. викл. кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

        

Члени оргкомітету:

         Карпіловська Євгенія – д.філол.н., проф., в.о. завідувача відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

Данилюк Ілля – к.філол.н., доц. кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

         Ситар Ганна – к.філол.н., доц. кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

 

Відповідальний секретар оргкомітету – Каратаєва Анна, студентка 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» ДонНУ

 


ТЕМА

 

«СУЧАСНЕ ЛІНГВІСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ»

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

25 березня

Донецький національний університет

(вул. Університетська, 24)

 

Реєстрація учасників семінару: 8.30 – 9.00 (ауд. 220)

 

Робота семінару: 9.00 – 13.30 (ауд. 227)

 

Перерва: 13.30 – 14.00

 

Виставка-презентація наукової та навчально-методичної літератури кафедри української мови та прикладної лінгвістики: Серія «Бібліотека прикладної лінгвістики»: 14.00 – 15.00 (ауд. 227)

 

26 березня

Донецький національний університет

(вул. Університетська, 24)

 

Реєстрація учасників семінару: 8.30 – 9.00 (ауд. 220)

 

Робота семінару: 9.00 – 11.30 (ауд. 227)

 

Підведення підсумків: 11.30 – 12.00 (ауд. 227)

 

Виголошення доповіді – 10-15 хвилин

Виступ на виставці-презентації – 5-7 хвилин


ПРОГРАМА

25 березня

Донецький національний університет

 

9.00 – 13.30

філологічний факультет

 

ауд. 227

 

 

 

Голова:       проф., д.філол.н. Євгенія Карпіловська

Секретар:   студентка 2 курсу спец. «Прикладна лінгвістика» Анна Каратаєва

 

Карпіловська Євгенія

Моделювання як метод лінгвістичного дослідження

Борисенко Оксана

Специфіка викладання «Теоретичного курсу іноземної мови» студентам спеціальності «Прикладна лінгвістика»

Большунова Олена

Градаційні та приєднувальні складносурядні речення: функціональний і прикладний аспекти (керівник: М. Вінтонів)

Важеніна Тетяна

Національно-культурна специфіка українських фразеологізмів із зоонімічним компонентом (керівник: М. Вінтонів)

Відющенко Ганна

Словник безеквівалентної лексики: структура та принципи побудови (керівник: Г. Ситар)

Каратаєва Анна

Кількісно-статистичні і якісно-кваліфікаційні параметри форм вокатива в структурі художнього тексту (на матеріалі художньої прози Павла Загребельного) (керівник: А. Загнітко)

Кітаєва Тетяна

Електронна наукова бібліотека «Ерудит»: мета, технології, перспективи (керівник: І. Данилюк)

Ковальова Марина

База даних словника синонімів-інновацій  (керівник: Є. Карпіловська)

Коненко Іван

Особливості пошукових моделей у системі дистанційного навчання іноземної мови (керівник: А. Загнітко)

Лобасова Валерія

Використання баз даних у фразеології (керівник: Ж. Краснобаєва-Чорна)

Медведєва Катерина

Моделі субстантивації в сучасній українській мові: структурно-позиційний аспект (керівник: А. Загнітко)

Оранська Марина

База даних українських прийменників та їх перекладних еквівалентів (керівник: А. Загнітко)

Павлович Ольга

Багатокомпонентні складні речення: статус, структура, семантика (керівник: М. Вінтонів)

Свистунова Юлія

Типи морфологічних перетворень під час перекладу (на матеріалі української та російської мов) (керівник: Г. Ситар)

Селіщев Ігор

Типи електронних вправ у дистанційному курсі «Прикладна фонетика» (керівник: Г. Ситар)

Терегеря Ярослава

Цілісні словосполучення в сучасній українській мові: статус, структура, семантика (керівник: М. Вінтонів)

Чебуніна Юлія

Термінологічний апарат сучасної комп’ютерної лінгвістики в галузі штучного інтелекту  (керівник: І. Данилюк)

Чудінова Катерина

Дистанційні уроки з курсу «Політична лінгвістика» (керівник: Г. Ситар)

Усенко Ольга

Моделювання термінополя «семантико-граматична класифікація фразеологічних одиниць» (керівник: Ж. Краснобаєва-Чорна)

Філіпповська Олена

Словник фразеологічних термінів сучасної української мови: Персоналії (керівник: Ж. Краснобаєва-Чорна)


ВИСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ

 

наукової та навчально-методичної літератури

кафедри української мови та прикладної лінгвістики:

Серія «Бібліотека прикладної лінгвістики»

 

14.00 – 15.00

філологічний факультет

 

ауд. 227

 

Карпіловська Євгенія

Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі : Монографія. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с.

Загнітко Анатолій

Загнітко А. Український синтаксис: Теоретико-прикладний аспект : Навч. посіб. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 150 с.

Данилюк Ілля

Данилюк І. Прикладна морфологія : Навч. посіб. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 169 с.

Краснобаєва-Чорна

Жанна

Краснобаєва-Чорна Ж. Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці : Монографія. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – 201 с.

Ситар Ганна, Сахарук Інна

Ситар Г., Сахарук І. Тестові завдання з курсу «Вступ до спеціальності» : Навч. посіб. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 45 с.

 

 


26 березня

 

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

13.30 – 15.00

 

 

Голова:       проф., д.філол.н. Анатолій Загнітко

Секретар:   студентка 2 курсу спец. «Українська мова та література» Катерина Медведєва

 

Тема: Проблеми формалізації мовних явищ для лінгвістичних автоматів

 

Учасники: Євгенія Карпіловська (д.філол.н., проф.), Михайло Вінтонів (к.філол.н., доц.), Ілля Данилюк (к.філол.н., доц.), Ганна Ситар (к.філол.н., доц.), Олена Важеніна (ст. викл.), Жанна Краснобаєва-Чорна (к.філол.н., ст. викл.), Тетяна Важеніна (студ. 5 к., маг.), Тетяна Кітаєва (студ. 5 к., маг.), Марина Оранська (студ. 5 к., маг.), Ярослава Терегеря (студ. 5 к., маг.), Ярослав Артозей (студ. 5 к.), Марина Пака (студ. 5 к.), Андрій Сотников (студ. 5 к.), Марина Ковальова (студ. 4 к.), Іван Коненко (студ. 4 к.), Ольга Павлович (студ. 4 к.), Ігор Селіщев (студ. , Наталя Блажчук (студ. 3 к.), Інна Сахарук (студ. 3 к.), Олександр Соколов (студ. 3 к.), Аліна Боровик (студ. 2 к.), Юлія Івкіна (студ. 2 к.), Ольга Каракчієва (студ. 2 к.), Ганна Каратаєва (студ. 2 к.), Ольга Усенко (студ. 2 к.). 

Лінгвіст-програміст : зб. наук. праць / Укл.: А. Загнітко (відп. ред.), Ж. Краснобаєва-Чорна (заст. відп. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – 80 с.

 Скачати у форматі .pdf (1,3 MB)