Студентська сторінка

Студентська сторінка

Студентська наукова конференція 24.04.2009 р.

ПРОГРАМА
студентської  наукової  конференції
24 квітня 2009 р.

Донецьк – 2009

ГРАФІК  РОБОТИ  КОНФЕРЕНЦІЇ

24 квітня

 10.00 – 14.00   Засідання секцій:

            1.      Українська мова – ауд. 226, 227

2.      Українська література – ауд. 338

3.      Прикладна лінгвістика – ауд. 452

4.      Російська мова – ауд. 204а

5.      Російська література – ауд. 339

6.              Теорія літератури та художньої культури – ауд. 440, 441

7.              Загальне мовознавство та історія мови – ауд. 336

8.      Журналістика – ауд. 335

9.      Психологія  і психологія – ауд. 229

14.30  Пленарне засідання – ауд. 226 

 РЕГЛАМЕНТ

 

Доповідь – 10-12 хв.

Участь в обговоренні – 5 хв.

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вступне слово

Завідувач кафедри української мови ДонНУ, д.філол.н., професор А.П.Загнітко.

Секція «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»

Голова: доц. Данилюк І.Г., секретар Кітаєва Т.

Відющенко А. Типи перекладних еквівалентів та способи їхнього перекладу (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ситар Г.В.)
Грабовська І. Займенниково-кореляційні складнопідрядні речення симетричного типу: структура, семантика (науковий керівник – к.філол.н., доц. Вінтонів М.О.)
Кітаєва Т. Електрона бібліотека українського мовознавства «Ерудит» (науковий керівник – к.філол.н., доц. Данилюк І.Г.)
Ковальова М. Питання про домінанту інноваційного синонімічного ряду «елітний, елітарний, рейтинговий, знаковий, зоряний, зірковий, топовий, піарний, люксовий, віпський» (науковий керівник – д.філол.н., проф. Карпіловська Є.А.)
Коненко І. Функційна специфіка вправ мультимедіа курсів німецької мови у дистанційному навчанні (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Павлович О. Явище синкретизму на рівні займенниково-кореляційних складнопідрядних речень (науковий керівник – к.філол.н., доц. Вінтонів М.О.)
Савчук Н. Лінгвістичний аспект створення програми автоматичного розпізнавання порівнянь (на матеріалі поезій Ліни Костенко) (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Савчук О. Формальне розпізнавання трикомпонентних фразеологічних одиниць (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Сахарук І. Дистанційний курс «Вступ до спеціальності»: принципи створення та структура (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ситар Г.В.)
Селіщев І. Структура дистанційного курсу «Прикладна фонетика» (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ситар Г.В.)
Тележенко К. Дієслівний складений присудок: структура і семантика (частотно-кількісний аспект) (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Чебуніна Ю. Сучасний стан систем штучного інтелекту на прикладі IQ.com. (науковий керівник – к.філол.н., доц. Данилюк І.Г.)
Чудінова К. База даних модифікацій простого речення в українській мові (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ситар Г.В.)

 
Секція «ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ,
ОНОМАСТИКИ ТА ДІАЛЕКТОЛОГІЇ»

Голова: доц. Клименко Н.Б., секретар Зеніна А.

Ізотова З. Дипломатична лексика з погляду її походження (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Лавренчук М. Особливості функціонування фразеологізмів в українській пресі м. Донецька (науковий керівник – к.філол.н., доц. Виноградова О.В.)
Стояльцева І. Функціонування варваризмів у сучасній українській пресі (науковий керівник – к.філол.н., доц. Виноградова О.В.)
Шалоніна Д. Функціонування лексем із узагальненим значенням в українському мовленні (науковий керівник – к.філол.н., доц. Домрачева І.Р.)
Гіюк К. Принципи номінації обрядової лексики однієї східностепової говірки (науковий керівник – к.філол.н., доц. Клименко Н.Б.)
Долженко Л. Специфіка сучасного сільського іменника (на матеріалі антропонімії Красноармійського району Донецької області) (науковий керівник – к.філол.н., доц. Познанська В.Д.)
Ігнатенко Д. Особливості функціонування особових імен у складі фразеологізмів української мови (науковий керівник – к.філол.н., доц. Познанська В.Д.)
Зеніна А. Інновації у межах банківських термінів-англіцизмів (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ситар Г.В.)
Білоус О. Фразеологічні одиниці біблійного походження в українській мові (науковий керівник – ст.викл. Важеніна О.Г.)
Бойко С. Метафора – основа творення фразеологічної одиниці (за романом Л. Костенко «Берестечко») (науковий керівник – ст.викл. Важеніна О.Г.)
Бардукова Г. Структурно-семантичні трансформації фразеологізмів у химерній прозі Олександра Ільченка (науковий керівник – ст.викл. Важеніна О.Г.)
Скидан А. Трансформації і модифікації фразеологічних одиниць у творах П.А. Загребельного (науковий керівник – ст.викл. Митько Н.А.)
Скрипник О. Відіменні прізвища м. Краматорська (науковий керівник – к.філол.н., доц. Сегін Л.В.)
Карайбіда В. Стилістична роль фразеологізованих субстантивних словосполучень у публіцистичному стилі (науковий керівник – к.філол.н., доц. Кравченко Є.Г.)
Медвєдєва О. Індивідуально-авторські видозміни стійких словосполучень у межах художнього тексту (науковий керівник – к.філол.н., доц. Пац Л.І.)
Голощапова О. Збагачення словникового запасу учнів українською лексикою (науковий керівник – ст.викл. Могила Н.М.)

 
 
 
Секція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ГРАМАТИКИ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ»

Голова: проф. Загнітко А.П., секретар Лактіонова О.

Кренбок О. Типи згорнутих порівнянь у сучасній поезії (на матеріалі творчості М. Вінграновського) (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Березницька Г. Семантика парадигматичних зв’язків в українській синтаксичній термінології (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Лактіонова О. Статус інфінітивного односкладного речення в ідіостилі Оксани Забужко (д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Качура О. Девіації у мовлені (науковий керівник – к.філол.н., доц. Домрачева І.Р.)
Кузенкова К. Статистичні параметри стильової диференціації номінативних речень (науковий керівник – к.філол.н., доц. Кравченко Є.Г.)
Бондаренко Д. Функціонування дієприкметників у сучасній українській мові (на матеріалі наукового та публіцистичного стилів мовлення) (науковий керівник – к.філол.н., доц. Омельченко З.Л.)
Пєхотіна Т. Особливості вживання невідмінюваних іменників в українській публіцистиці (науковий керівник – к.філол.н., доц. Кравченко Є.Г.)
Ніязкулова Н. Особливості мовомислення Марії Матіос крізь призму простого двоскладного речення (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Савченко О. Прикметники як художні засоби в поезії Лесі Українки (науковий керівник – к.філол.н., доц. Куцак Г.М.)
Мельник О. До проблеми категоризації та концептуалізації поняття «жінка» в україномовній картині світу (науковий керівник – к.філол.н., доц. Ригованова В.А.)
Герасимова Т. Структурні особливості й прагматичне навантаження обірваних речень сучасної української драми (науковий керівник – к.філол.н., доц. Сафонова Н.М.)
Медведєва К. Еволюція поглядів на явище субстантивації (науковий керівник – д.філол.н., проф. Загнітко А.П.)
Мисик Т. Застосування медьтимедійних презентацій на уроках української мови (науковий керівник – ст.викл. Могила Н.М.)
Підвербна Ю. Імітаційні методи навчання на уроках української мови (науковий керівник – ст.викл. Могила Н.М.)
Соляник Ю. Формування лексичних умінь і навичок в учнів під час вивчення числівника (науковий керівник – ст.викл. Могила Н.М.)