Українська мова і література

Про спеціальність "Українська мова і література"

Підготовка за спеціальністю "Українська мова і література" здійснюється з 1937 року від дня заснування Сталінського педагогічного інституту, на базі якого в 1965 році було створено Донецький державний університет (з 2000 року - Донецький національний університет).
Форми навчання – денна й безвідривна на бюджетній і договірній основі, а також заочна прискорена (на базі вищої гуманітарної освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” і „молодший спеціаліст”) – на бюджетній і договірній основі.

Термін навчання складає: для бакалаврів - 4 роки, для спеціалістів і магістрів - 1 рік (денна форма навчання) і відповідно 5 років і 1 рік для студентів безвідривної форми навчання; на заочній прискореній формі навчання - 2,5 роки (на базі вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр") і 3 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст").

Вступники подають такі документи:
• сертифікати Українського центру тестування з української мови і літератури, історії України, іноземної мови або російської мови;
• заяву за встановленою формою (вступник подає особисто);
• документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його копію, завірену в   установленому порядку;
• медичні довідки: форма 086-О;
• копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
• 6 кольорових фотокарток розміром 4×5 см (за бажанням абітурієнта проводиться фотографування при подачі документів);
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• копію сторінок паспорта із прізвищем та адресою реєстрації;
• 2 конверти;
• договір про оплату навчання для осіб, які вступають на умовах повної компенсації витрат за навчання (фізична особа, яка підписує договір, особисто пред’являє свій паспорт та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера)

Заява й документи подаються особисто за адресою: м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Донецький національний університет, приймальна комісія.


Випускники спеціальності "Українська мова і література" працюють:
* учителями української мови першої категорії, вищої категорії, учителями-методистами, включаючи керівні посади адміністративного та навчального, методичного характеру в загальноосвітніх різних ступенів та спеціалізованих навчальних закладах;
* секретарями-консультантами, співробітниками у зв'язках з громадськістю в управлінських організаціях, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах;
* молодшими науковими співробітниками та викладачами у вищих навчальних закладах;
* редакторами  видавництв та їх кореспондентами;
* працівниками архіву, рукописного відділу та відділу стародруків бібліотек та інститутів;
* працівниками літературно-краєзнавчих музеїв;
* дикторами  на телебаченні та радіо;
* завідувачами  відділів певних галузей радіомовлення та телебачення тощо.
В окремих випадках випускники спеціальності "Українська мова і література" можуть також обіймати посади керівного персоналу в названих вище організаціях та установах.

У розпорядженні студентів:
* сучасні комп'ютерні аудиторії з доступом до мережі Інтернет
* одна з найкращих в Україні бібліотек
* гуртожиток.

  • Для забезпечення навчального процесу на спеціальності "Українська мова і література", окрім штатних працівників, запрошуються також провідні наукові співробітники НАН України.