Про спеціальність "Прикладна лінгвістика"

   У сучасній науці спостерігається тенденція до інтеграції наукових галузей, виникнення нових дисциплін на межі кількох наук. Суспільство дедалі більше потребує спеціалістів інтегрального типу, здатних реалізовувати завдання, які випливають із практичних потреб людини.
    Прикладна лінгвістика -  це галузь лінгвістики, орієнтована на практичне застосування здобутків теорії мови в різних сферах людської діяльності, пов'язаних з використанням мови. Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації (комп'ютерами), суто лінгвістичними й математичними методами дослідження.

Для майбутніх абітурєнтів при кафедрі української мови та прикладної лінгвістики створено школу "Юний прикладник", у межах якої досвідченими викладачами ДонНУ здійснюється підготовка одинадцятикласників з української мови і комп'ютерної лінгвістики. Усі заняття проводяться безкоштовно.

Вступники подають такі документи:

 3 сертифікати Українського центру тестування: з української мови і літератури;  історії України, іноземної мови або російської мови;
 заяву за встановленою формою;
 документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його копію, завірену в   установленому порядку;
 медичні довідки: форма 086-О;
 копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи);
 6 кольорових фотокарток розміром 4×5 см. (за бажанням абітурієнта проводиться фотографування при подачі документів);
 копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 2 конверти;
 договір про оплату навчання для осіб, які вступають на умовах повної компенсації витрат за навчання (фізична особа, яка підписує договір, особисто пред’являє свій паспорт і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).
Заява й документи подаються особисто за адресою: м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Донецький національний університет, приймальна комісія.

Умови навчання
Навчальний план спеціальності містить лінгвістичні та математичні дисципліни, успішне засвоєння яких дозволить випускникові мати необхідні знання і навички для створення лінгвістичного забезпечення програмних продуктів (комп'ютерних словників, баз даних, систем машинного перекладу, систем інформаційного пошуку, програм з автоматичного аналізу і синтезу мовлення, перевірки орфографії та граматики тощо). Випускник спеціальності володітиме не тільки ґрунтовними знаннями української та англійської мов, але й основами програмування, інформатики, математичного і статистичного аналізу, що забезпечить ефективне складання алгоритмів, на базі яких професійні програмісти створюватимуть програмні продукти, необхідні суспільству. Навчальним планом передбачене поглиблене вивчення англійської мови за рахунок відведення на всіх курсах додаткових годин, оскільки створення сучасного програмного забезпечення неможливе без знань англійської мови.