Додаткова спеціалізація

Додаткова спеціалізація «Переклад науково-технічної літератури»

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Філологічний факультет

Додаткова спеціалізація

«Переклад науково-технічної літератури»

У 2013 році на базі кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ відкрито спеціалізацію «Переклад науково-технічної літератури» як додаткову освітню послугу в межах напряму підготовки «Філологія».
Стрімке збільшення обігу ділової та технічної документації вимагає забезпечення письмової та усної комунікації у галузях науки, техніки, юриспруденції тощо, необхідності підвищення перекладацької компетенції в академічних і фахово-професійних ситуаціях. Відкриття спеціалізації мотивовано тим, що студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика» освоюють новітні комп’ютерні технології, що у своїй більшості є іншомовними. Освоєння таких технологій вимагає ґрунтовного знання іноземної мови та уміння застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Сучасний ринок праці потребує кваліфікованих фахівців, які володітимуть комплексом прикладних умінь та навичок перекладу.

 Хто не знає інших мов, нічого не знає про свою

      Йоган Вольфанг Гете

 Основні вимоги та завдання спеціалізації «Переклад науково-технічної літератури»:

 • ознайомлення студентів з сучасною теорією жанрів та стилів;
 • визначення жанрово-стилістичних особливостей науково-технічних текстів, встановлення їхніх мовних маркерів;
 • встановлення лексичної, морфологічної, синтаксичної своєрідності англійських науково-технічних текстів;
 • демонстрація шляхів подолання перекладацьких труднощів, пов’язаних з лінгвальними факторами;
 • аналіз труднощів передачі прагматичної специфіки оригіналу при перекладі;
 • розвиток наукового мислення та лінгвістичного та лінгвокраїнознавчого світогляду;
 • вироблення навичок усного і письмового перекладу;
 • формування компетенції навчання та професійно спрямованої компетенції;
 • вміння коментувати перекладацькі трансформації;
 • вироблення навичок перекладацької етики;
 • краще розуміння характеру взаємодії англійської мови та інформаційних технологій;
 • засвоєння основних способів досягнення еквівалентності у перекладі;
 • виховання потреб систематичного поповнення своїх знань і їхнього творчого застосування в практичній діяльності.

 Для зарахування на спеціалізацію необхідно подати такі документи:

- на базі ОКР «Бакалавр» спеціальностей «Прикладна лінгвістика», «Українська мова і література» заяву за встановленою формою;

- копію паспорта;

 - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

 - договір про оплату навчання для осіб, які вступають на умовах повної компенсації витрат за навчання (фізична особа, яка підписує договір, особисто пред’являє свій паспорт і копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера).

Мета навчання: вироблення навичок перекладу науково-технічних текстів з української мови на англійську та з англійської мови на українську.

 Основний принцип навчання:

ознайомлення студентів із перекладацьким аспектом науково-технічних текстів, допомога у засвоєнні сутності перекладознавчих проблем пов'язаних із терміносистемою англійської та української мов, способами і засобами її відтворення у перекладі, що допоможе студентам у вивченні інших програмних курсів.

Форми навчання спеціалізації: дистанційна на договірній основі.

 Випускники отримують додаткову кваліфікацію: перекладач науково-технічної літератури.

Контактна інформація

 Детальнішу інформацію щодо специфіки та перспектив спеціалізації, умов навчання можна отримати на

кафедрі української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ за адресою:

      каб. 320, вул. Фрунзе, 4, Винниця,

а також за телефонами

Левічева Ольга Сергіївна

+380662720470

Аксьонова Інна Олександрівна

+380669142841

Електронна адреса

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.