Додаткова спеціалізація

Додаткова спеціалізація «Переклад науково-технічної літератури»

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Філологічний факультет

Додаткова спеціалізація

«Переклад науково-технічної літератури»

У 2013 році на базі кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ відкрито спеціалізацію «Переклад науково-технічної літератури» як додаткову освітню послугу в межах напряму підготовки «Філологія».
Стрімке збільшення обігу ділової та технічної документації вимагає забезпечення письмової та усної комунікації у галузях науки, техніки, юриспруденції тощо, необхідності підвищення перекладацької компетенції в академічних і фахово-професійних ситуаціях. Відкриття спеціалізації мотивовано тим, що студенти спеціальності «Прикладна лінгвістика» освоюють новітні комп’ютерні технології, що у своїй більшості є іншомовними. Освоєння таких технологій вимагає ґрунтовного знання іноземної мови та уміння застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Сучасний ринок праці потребує кваліфікованих фахівців, які володітимуть комплексом прикладних умінь та навичок перекладу.

Детальніше...