Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність

Питання до заліку з курсу "Сучасна українська літературна мова"

Питання до заліку з курсу "Сучасна українська літературна мова"
для студентів спеціальності "Російська мова і література"
безвідривної форми навчання

1. Чергування голосних.
2. Чергування приголосних.
3. Спрощення груп приголосних.
4. Основні риси української літературної вимови.
5. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.
6. Український алфавіт.
7. Правопис префіксів.
8. Правопис слів іншомовного походження.
9. Правопис прізвищ і географічних назв.
10. Особливості відмінювання іменників І, ІІ, ІІІ, ІV відмін.
11. Поділ іменників на відміни.
12. Ступені порівняння прикметників, їх творення.
13. Тверда і м'яка групи прикметників.
14. Особливості відмінювання прикметників.
15. Особливості граматичного зв'язку числівника з іменниками.
16. Відмінювання числівників та їх правопис (кількісні, порядкові, дробові, збірні, складені).
17. Відмінювання займенників (усі розряди).
18. Категорія способу дієслова.
19. Часи дієслова.
20. Дієвідмінювання.
21. Дієприкметник, його творення.
22. Дієприслівник, його творення.
23. Правопис прислівників.
24. Правопис прийменників.
25. Правопис сполучників.
26. Правопис часток.
27. Вживання апострофа.
28. Вживання м'якого знака.
29. Українські прізвища, імена, по батькові та їх відмінювання.

Контрольна робота з курсу "Сучасна українська літературна мова"

Контрольна робота для студентів спеціальності "Російська мова і література"
безвідривної форми навчання
Викладач Н.А.Митько

Основна література  до курсу "Сучасна українська літературна мова"

1. Доленко М.Т., Дацюк І.І., Кващук А.Г. Сучасна українська мова. - К.: Вища шк., 1987. - 351 с.
2. Медушевський А.П., Лобода В.В. Сучасна українська літературна мова.-К.: Вища шк., 1975. - 398 с.
3. Сучасна українська літературна мова / За ред. А.П. Грищенка. - К.: Вища шк., 1997.
4. Сучасна українська мова / За ред. О.Д. Пономарева. - К.: Либідь, 1997.-399 с.
5. Український правопис. - 4-е вид. - К.: Наук. думка, 1993. - 239 с.
6. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська мова. Практикум. - К.: Либідь, 2000. - 383 с.
7. Російсько-український словник / Укл. Д.І. Ганич, І.С. Олійник. - К.: УРЕ, 1979. - 1012 с.


Питання до аудиторної контрольної роботи

1. Зміни приголосних при словотворенні та словозміні.
2. Вживання апострофа.
3. Вживання м'якого знака.
4. Правопис префіксів.
5. Правопис слів іншомовного походження.
6. Правопис прізвищ і географічних назв.
7. Правопис закінчень іменників.
8. Ступені порівняння прикметників.

Література

1. Український правопис. - Вид 4-е. - К.: Наук. думка, 1993. - 236 с.
2. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум. - К.: Вища шк., 1991.-398 с.
3. Пазяк О.М., Сербенська О.А., Фурдуй М.І., Шевченко Л.Ю. Українська
     мова. Практикум. - К.: Либідь, 2000. - 383 с.
4. Русско-украинский словарь / Укл. Д.І. Ганич, І.С. Олійник. - К., 1979. - 1012 с.


Контрольна робота розрахована на студентів спеціальності "Російська мова і література"  філологічного факультету заочної форми навчання.
Для успішного виконання завдань студент повинен добре опрацювати відповідний теоретичний матеріал. Більшість запропонованих завдань не є складними, але через неглибоке вивчення цих тем у середній школі студент нерідко допускає помилки. Готуючись до контрольної роботи, слід добре вивчити правила, коли апостроф і м'який знак не вживаються, звернути увагу на варіанти префіксів. Працюючи над темою "Зміни приголосних при словотворенні", студент повинен добре засвоїти, що в українській та російській мовах при творенні іменників і прикметників зміни приголосних відбуваються по-різному. Тему "Правопис слів іншомовного походження" і "Правопис прізвищ і географічних назв" слід вивчити за четвертим виданням "Українського правопису" (К., 1993) та навчальними посібниками пізніших років видання, оскільки у них змінені деякі правила. Опрацьовуючи тему "Відмінювання іменників", студент повинен звернути увагу на зміни приголосних при словозміні та закінчення іменників різних відмін і груп. Виконуючи завдання із ступенювання прикметників, студент повинен уміти утворювати аналітичну і синтетичну форми вищого і найвищого ступенів порівняння і пам'ятати  про відмінність у їх творенні в українській та російській мовах.

Варіант 1

1. Поставте, де потрібно, апостроф.
Лугове різнотрав/я. П/янкий л/юбисток. Дзв/якнуло відро. Без/ядерний світ. Князь Св/ятослав. З/єднані народи. Інженер Вороб/йов. Відвідати дит/ясла. В/ялий лист. З/економити кошти.
2. Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущений м'який знак.
Близ...кіст... до землі. Наказ для педучилищ... . Сил...ний біл... . Признач...те збір... . Сідла системи Брян...с...кого. Нен...чині сл...ози. Уман...с...кий батал...йон. Т...мяний погляд.
3. Перекладіть українською мовою.
Адъютант встал, заложив руки в карманы, и стал ходить по площадке (Л.Т.). Здоровье всего дороже (Н. тв.). У подъезда школы вывешено объявление о приёме детей в первый класс. Дед с матерью шли впереди всех (М.Г.).
4. Визначте, яку букву треба вписати -з чи с.
Написати ро...писку, ро...дати підручники, ро...казати казку, швидкий ро...рахунок, ро...лючений ро...мазня.
Люди: 1) ...явилися, 2) ...юрмилися, 3) ...єдналися, 4) ...робили, 5)  ...будили, 6) ...гнули, 7) ...формували, 8) ...творили, 9) ...шили, 10) ...конструювали.
5. Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о):
Кременчук, Черкаси, Париж, Рига, ткач, каліка, Галич, гігант, Дамаск, латиш, Калуш, Петербург;
суфіксів -чина(а), -щина(а):
харківський, батьківський, донецький, козацький, уманський, львівський.
6. Подані слова поставте у:
М. в. одн. берег, ріг, дорога, колиска;
Кл. в. Наталка, Надія, Дмитрик, Андрій, Петро, Таня;
О. в. одн. душа, зоря, кукурудза, річ, грайливість;
Р. в. одн. грім, хлопець, футбол, Кальміус, каченя, Львів.
7. Напишіть українською мовою подані слова
Антиподы, архипелаг, аудитория, библиотека, физиология, периметр, кондиционер, героизм, циферблат, сюита, Шиллер, каллиграфия, конъюнктура, абитуриент, галлюцинация, контрреволюция, тонна.
Фадеев, Ананьино, Каменев, Никитин, Синицин, Ковалёв, Щипачёв, Елкино, Лихачёв, Липецк, Овчинников, Яковлев, Белов, Братчиков, Григорьев, Савельев.
8. Утворіть ступені порівняння прикметників:
глибокий, близький, високий, легкий, далекий, вузький, гарний, малий.

Варіант 2

1. Поставте, де потрібно, апостроф.
В/юнились ластівки. Р/яботиння хвильок. Пір/їстий поплавок. Роз/ятрений біль. Торф/яна земля. Медв/яні пахощи. Національне безпам/ятство. Параска Лук/янівна. Св/яткова В/язьма. Зазоріло надвечір/я.
2. Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущениий м'який знак.
Видубец...кий монастир... . Кіл...ка тисячоліт... . Студентс...кий Хар...ків. Асканійс...кий степ... . Мален...кий майдан...чик. Дзюр...котливе джерел...це. Могут...ній Дніпро. Лікар... Гер...ман...чук.
3. Перекладіть українською мовою.
Разъезд казаков рысью отошёл под гору (Л.Т.). Боевые батальоны тесно в ряд идут, впереди несут знамёна, в барабаны бьют (М. Лерм.). Накануне праздника гости начали съезжаться (Пушк.). Муму съела полтарелки и отошла (И. Т.).
4. Визначте, яку букву треба вписати -з чи с.
Ро...лити метал, ро...писатися у відомості, ро...шукати людину, карний ро...шук, ро...порядок дня.
Трава: 1) ...кошена, 2) ...різана, 3) ...жата, 4) ...палена, 5)  ...рвана, 6) ...їдена, 7) ...брана, 8) ...хована.
5.Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о):
Буг, Запоріжжя, убогий, Прилуки, Кавказ, чех, Дрогобич, дивак, Карпати, Прага, тюрк, Владивосток;
суфіксів -чина(а), -щина(а):
гуцульський, дрогобицький, гайдамацький, чернівецький, одеський, полтавський.
6. Подані слова поставте у:
М. в. одн. епілог, універмаг, крига, тітка;
Кл. в. Наталя, Юлія, Дмитро, вчителька, Івась, тато;
О. в. одн. тиша, скеля, малеча, вісь, кров;
Р. в. одн. кілометр, клуб, жаль, Донецьк, кошеня, Урал.
7. Напишіть українською мовою подані слова
Авиация, аквариум, биология, гуманист, диаграмма, циркуляция, синтагма, диоптрия, Аида, ванна, мозаика, интермеццо, инъекция, фельетон, целлюлоза, ирреальный;
Лебедев, Королев, Подъячев, Данилов, Горбачёв, Андреев, Мичуринск, Белорецк, Мечников, Лиходеев, Смехов, Беликов, Алябьев, Соловьёв, Уточкин, Плотников.
8. Утворіть ступені порівняння прикметників:
низький, рідкий, дужий, молодий, дорогий, поганий, слабкий, швидкий.

Варіант 3

1. Поставте, де потрібно, апостроф.
Кур/йозний випадок. Далеке заозер/я. Торф/янистий ґрунт. Нав/ючений мул. Р/ятівне коло. Тьм/яний блиск. Гірке безслав/я. Рутв/яні пахощі. Пишатися матір/ю. Б/язевий фартух.
2. Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущениий м'який знак.
Мен...ші брати. Л...лєт...ся вода. Утомлений домен...щик. Пританц...овує під с...пів дон...ки. Велетен...с...кий потоп. Сяє радіст...ю. Ковал...с...кий міх. Ріж...те тон...ше.
3. Перекладіть українською мовою.
Южная степь - это царство ковылей. Внешний облик растительности своеобразен, неповторим - серебристое, седое море, волнующееся от ветра. На этом фоне лишь кое-где разбросаны яркие пятна цветущего разнотравья (В. Петров).
4. Визначте, яку букву треба вписати -з чи с.
Ро...класти папери, ро...квіт галузі, бе...душна людина, ро...горнута книжка, ро...стебнути ґудзик.
Папір: 1) ...браний, 2) ...хований, 3) ...горнений, 4) ...палений, 5)  ...писаний, 6) ...рваний, 7) ...хоплений, 8) ...кладений; 9) ...в'язаний.
5.Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о):
Узбек, Прилуки, Рига, вояка, читач, киргиз, солдат, Овруч, Харцизьк, птах, Збараж, Черемош, німець, Полісся;
суфіксів -чина(а), -щина(а):
німецький, херсонський, миколаївський, словацький, донецький, черкаський.
6. Подані слова поставте у:
М. в. одн. тривога, мачуха, око, вік;
Кл. в. батько, юнак, Юлія, Ольга, Юрій, доня;
О. в. одн. паща, праця, Таня, деталь, жовч;
Р. в. одн. острів, спокій, лікар, Байкал, хлоп'я, Рим.
7. Напишіть українською мовою подані слова
Радиус, гамма, дивизия, Чили, Тициан, Каир, иммграция, баррикада, Абиссиния, казино, премьера, гигиена, павильон, Алжир, альтруизм, постскриптум, шампиньон;
Ветров, Новосёлов, Аракчеев, Дудин, Гришин, Троицк, Винокуров, Муравьёв, Суриков, Буслаев, Лесков, Пущин, Силантьев, Киселёв, Беломорск, Борисоглебск.
8. Утворіть ступені порівняння прикметників:
стрункий, дорогий, гарний, гіркий, вузький, холодний, великий, мудрий.


Варіант 4

1. Поставте, де потрібно, апостроф.
Кров/яний тиск. Жіноче безправ/я. Присв/ячений матері. Суб/єктивний погляд. Трьох/етапний конкурс. Рум/яні щоки. Умілий різб/яр. Рутв/яна олія. Нав/язливий сусід. Зм/якшити удар.
2. Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущениий м'який знак.
Кін...с...ка збруя. Промін...чик сон...ця. Подарунок нен...ці. Майбут...нє жит...тя. Малан...чин портфел... . Громад...с...кіст... обурена. Винос...те л...он. Сталева міц...ніст... .
3. Перекладіть українською мовою.
Давным-давно предки гусей облюбовали клочок арктической суши на стыке двух морей и полушарий. С тех пор каждую весну сквозь метели и туманы торопятся гусиные стаи на остров Врангеля (З журн.).
4. Визначте, яку букву треба вписати -з чи с.
Ро...крити злочин, ро...гніваний батько, бе...таланне життя, ро...чистити дорогу, ро...стріляні герої.
Учні: 1) ...робили, 2) ...творили, 3) ...гуртувалися, 4) ...йшлися, 5)  ...тхають, 6) ...ховалися, 7) ...бралися, 8) ...тихли; 9) ...хвалили.
5.Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о):
Козак, Сиваш, Галич, боягуз, товариш, Тбілісі, ремісник, солдат, Кривий Ріг, Норвегія, Бахмач, Залісся;
суфіксів -чина(а), -щина(а):
кріпацький, каховський, луганський, вояцький, турецький, хмельницький..

6. Подані слова поставте у:
М. в. одн. увага, молоко, рух, поріг;
Кл. в. Павло, дівчина, козак, Леся, Мишко, водій;
О. в. одн. межа, стаття, Валя, путь, юність;
Р. в. одн. розвиток, січень, ледар, Дністер, курча, Київ.
7. Напишіть українською мовою подані слова
Сигнал, аксиома, компрессор, фортиссимо, иррадиация, рецидив, авторитет, Сицилия, Миссисипи, клиент, батальон, брутто, шкипер, визирь, Чикаго, витрина, Диккенс;
Благовещенск, Сычёво, Плещеев, Ивашкевич, Юрьев, Золотарёв, Голицын, Шишкин, Репин, Писемский, Бугаёв, Прокофьев, Никитин, Данилов, Сергеев.
8. Утворіть ступені порівняння прикметників:
активний, дешевий, високий, гарячий, малий, дужий, гладкий, тихий.


Варіант 5

1. Поставте, де потрібно, апостроф.
Коров/яче поголів/я. Мавп/яча клітка. Без/ядерний світ. Верф/яна вежа. Двох/ярусний стадіон. Гірський під/йомник. Моркв/яний сік. Нова кав/ярня. В/йокати на коней. В/їдливий критик.
2. Запишіть, вставляючи замість крапок, де треба, пропущениий м'який знак.
Сліз...ми не залити. Кін...чики пал...ців. Відс...півані піс...ні. По сірій гряд...ці. Нян...чити дитину. Морозиво на палоч...ці. Сип...те борошно. Брин...чати на гітарі.
3. Перекладіть українською мовою.
Богатство, воплощённое в сокровищах языков других народов, остаётся для человека недоступным, если он не овладел родной речью, не почувствовал её красоты. Чем глубже человек познаёт тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость к игре оттенков родного слова...
(В. Сухомлинський).
4. Визначте, яку букву треба вписати -з чи с.
Ро...питати друга, ро...робити план, тривале бе...соння, ро...пуск парламенту, ро...терти фарбу.
Листя: 1) ...рване, 2) ...в'яле, 3) ...палене, 4) ...гребли, 5)  ...кладене, 6) ...їдене, 7) ...мели, 8) ...фотографували; 9) ...кинуте.
5.Утворіть нові слова за допомогою суфіксів -ськ(ий), -ств(о):
Калуга, грек, чуваш, чех, брат, Гамбург, словак, Воронеж, француз, Одеса, дослідник, Гадяч, Хортиця;
суфіксів -чина(а), -щина(а):
сумський, гайдамацький, вінницький, житомирський, батьківський, київський.

6. Подані слова поставте у:
М. в. одн. бік, туга, горох, лірика;
Кл. в. сестра, хлопчик, Галя, Віталій, Назар, мрія;
О. в. одн. круча, вишня, Ілля, розкіш, верф;
Р. в. одн. біль, гусак, буквар, Кавказ, теля, Харків.
7. Напишіть українською мовою подані слова
Иллюзия, Египет, прогрессивный, барокко, Аргентина, Дидро, артиллерия, ориентация, прозаик, симптом, пианист, колье, бульон, кабинет, карьера, триумф, нетто.
Пешков, Лаврентьев, Москалёв, Куприн, Мельников, Ильин, Васильев, Троицко-Печорск, Голиков, Бедный, Свиридов, Щипачёв, Писарев, Королёв, Тихорецк, Куликов.
8. Утворіть ступені порівняння прикметників:
багатий, відомий, поганий, тонкий, далекий, низький, міцний, чистий.