Навчально-методична діяльність

Навчально-методична діяльність

Лекція А.П.Загнітка з теми "МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДИСКУРСУ І ТЕКСТУ" для 4 курсу

Дисципліна: Дискурсологія

Викладач: А.П.Загнітко

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Курс: 4


V. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДИСКУРСУ І ТЕКСТУ: НАРАТИВНА СЕМІОТИКА (СТРУКТУРНА СЕМАНТИКА)

V.1. Поняття наратива.

 V.2. Теоретична основа.

 V.3. Теоретичні передумови.

V.4. Мета методу. 

V.5. Опис методу.

V.5.1. Наративна структура.

V.5.2. Глибинна структура.

V.5.3. Процедура аналізу.

V.6. Критерії якості.

Детальніше...

Завдання № 2 для студентів 4 курсу

1.     Перечитай, проаналізуй глибинно і встанови рейтингові параметри (за 5-тибальною системою)

 2.     Встанови:

1. Найкращий матеріал за ступенем презентації.

2.Найкращий матеріал за вичерпністю.

Скачати файли у форматі .zip (2.72 MB)
 

Детальніше...

Краснобаєва-Чорна Ж.В. Квантитативна лінгвістика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

Ж.В. КРАСНОБАЄВА-ЧОРНА

 

КВАНТИТАТИВНА ЛІНГВІСТИКА

 Навчальний посібник з курсу

«Квантитативна лінгвістика»

для студентів спеціальності 6.020303

«Прикладна лінгвістика»

 

 

 

Ухвалено на засіданні

кафедри української мови

Протокол №2

від 28 вересня 2007 р.

 

 

 

Донецьк – 2007

Детальніше...

Завдання № 1 для студентів 4 курсу

1. Перечитай, проаналізуй глибинно і встанови рейтингові параметри (за 5-тибальною системою)

 

2. Встанови:

1. Найкращий матеріал за ступенем презентації.

2. Найкращий матеріал за усіма параметрами — історія, автор, місце створення, процедура застосування і методика використання в аналізі тексту і дискурсу.

    Скачати завдання у форматі .doc (140.50 KB)

Детальніше...

Робоча програма навчальної дисципліни “Вступ до комп’ютерної лінгвістики”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою факультету

протокол № ___ від _____2007 р.

Голова Ради Є.С.Отін

 ___________

 

 

 

  

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

 

навчальної дисципліни

“Вступ до компютерної лінгвістики”

для спеціальності 6.020303 Прикладна лінгвістика

 

 

 

  

 

 

Донецьк 2007

Детальніше...

Більше статей...

  1. Познанська В.Д., Вінтонів М.О., Сегін Л.В. Українська лексикологія, фразеологія і лексикографія
  2. Робоча програма з дисципліни "Функціонально-комунікативна граматика"