Наукові проекти

Карпіловська Євгенія. КОРПУСИ КОРЕНЕВИХ МОРФЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЛОВАЦЬКІЙ МОВАХ...

Надруковано в: Morfematický výskum slovenčiny (možnosti jeho štatistického, elektronického a didaktického spracovania), Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006, с.249-262.

 

Євгенія Карпіловська (Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України, Київ)

 

КОРПУСИ КОРЕНЕВИХ МОРФЕМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СЛОВАЦЬКІЙ МОВАХ: можливості альтернативних рішень

  

      Видатний український філософ, поет і церковний діяч кінця XVII – початку XVIII ст. Феофан Прокопович порівнював укладання словників з працею галерників і недарма. Різниця між галерниками і словникарями, і різниця, без сумніву, сутнісна, в тому, що словникар на відміну від галерника береться до своєї праці добровільно і дістає від неї задоволення, інтелектуальну насолоду творчості попри всю фізичну виснажливість такої праці. Притягальна сила словника полягає в тому, що він пропонує таку модель досліджуваного об’єкта, яка водночас підсумовує наявні знання про нього і відкриває перспективу для одержання якісно нових знань. Ю.М.Караулов дуже влучно назвав словник «відповіддю на будь-яке лінгвістичне завдання» [Караулов: 42]. І цю добре відому істину ще раз переконливо доводить укладений колективом авторів під керівництвом д-ра Милослави Соколової «Словник кореневих морфем словацької мови» (далі – СКМ), який нині перебуває у друці. Його теоретичне та практичне підґрунтя заклав виданий у Пряшеві 1999 р. «Морфемний словник словацької мови» (далі – МСС), який підготували колеги Милослава Соколова, Густав Мошко, Франтішек Шимон та Володимир Бенко. Реєстр МСС обсягом близько 66500 лексем і склав основу корпусу «Словника кореневих морфем словацької мови». Одразу зауважу, що було б доцільно і цікаво, крім кількості лексем, подати і кількість самих гнізд (реєстрових кореневих морфем) у Словнику, а можливо, і диференціювати цю кількість за різними типами гнізд. Відповідні зауваги щодо можливості такої диференціації вміщено в докладній теоретичній передмові до СКМ, див. зокрема розподіл гнізд з неваріабельними (KYD)-варіабельними (ak2 (ÁK) / K3) кореневими морфемами, коренями-дублетами (KOKTAIL / KOKTEIL), коренями з потенційно можливим дальшим поділом ([KO]LAPS ([KO]LAB)), а також гнізд з підгніздами і без, гнізд з різними типами мотивації спільнокореневих слів тощо. Такі відомості, на моє переконання, уточнили б і суттєво доповнили картину реалізації словопороджувального потенціалу аналізованих коренів у сучасному словацькому лексиконі, а також уможливили її зіставлення з лексиконами інших слов’янських мов. Я глибоко вдячна колективу авторів «Словника кореневих морфем словацької мови» і передусім особисто вельмишановній пані доктор Милославі Соколовій не лише за можливість познайомитися в рукописі з цією фундаментальною працею, а й взяти участь в її обговоренні на завершальному етапі підготовки корпусу Словника до друку. Для мене така співпраця була надзвичайно цікавою і повчальною, оскільки ніщо так не поглиблює знання про свій власний об’єкт дослідження, як можливість його зіставлення з іншим подібним. В основу пропонованої увазі читачів статті покладено матеріали моєї офіційної рецензії на СКМ, а також матеріали дискусії з авторами СКМ, яка відбулася в червні 2005 р. на семінарі в Пряшівському університеті, присвяченому обговоренню остаточної версії Словника.

[...]

Скачати повну версію у форматі .zip (33.53 KB)