Наукові проекти

Наукові проекти

Науковий звіт з теми

     Функціонування української мови в статусі мови держави з надзвичайною гостротою поставило проблеми оновлення і розбудови її лексикону та граматичного ладу. Державний статус гарантує українській мові не лише повноцінне функціонування, а й можливість розвитку її нових функціонально-стильових різновидів, яких сьогодні конче потребує передусім державно-управлінська та виробнича сфери нашого суспільства, найбільш понівечені тривалою русифікацією. Вони покликані забезпечити мовне вираження суспільної динаміки з властивим їй розмаїттям соціально-політичних та культурно-просвітницьких виявів та настанов. Існування широких спектрів мовних засобів „на будь-який смак” свідчить про високий ступінь розвиненості мови: її лексикону як основи національномовної „картини світу” та граматичного ладу як засобу забезпечення україномовної комунікації. Зміни в лексиконі та граматичному ладі української мови, що сталися за останні 10-15 років, потребують аналізу, пояснення, узагальнення й виваженої оцінки. Виконати таку роботу покликані професіонали, знавці мови. Завдання, поставлені самим розвитком суспільного життя сучасної України, виводять українське мовознавство на нові обрії, оскільки їхнє розв’язання вимагає вироблення нових підходів і способів дослідження мовних явищ, створення нових засобів їхнього моделювання та пояснення. Без такого критичного обстеження й обговорення стану сучасного українського лексикону та граматичного ладу української мови, наявних тенденцій їхнього оновлення неможлива подальша вдумлива й успішна їхня кодифікація, вироблення нових літературних зразків української мови для всіх різновидів діяльності громадян України, різних виявів життя українського суспільства. Цього настійно вимагає повноцінне утвердження української мови як державної.

Скачати повну версію у форматі .zip