Наукові проекти

Наукові проекти

 • Слов’янські прийменники у синхронії і діахронії

  Міжнародний науковий проект існує з 2001 року. У ньому беруть участь Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія, керівник  - доктор філологічних наук, професор М.В.Всеволодова), Гродненський державний університет (м. Гродно, Білорусь, керівник - доктор філологічних наук, професор М.Й.Конюшкевич), Опольський університет (м. Ополе, Польща, керівник - доктор наук, професор Чеслав Ляхур), Донецький національний університет (м. Донецьк, Україна, керівник - доктор філологічних наук, професор А.П.Загнітко), Велико-Тирновський університет (м. Велико Тирново, Болгарія, керівник – доктор наук Гого Гочев), Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь, керівник - кандидат філологічних наук, доцент С.О.Важнік) та ін.

  Детальніше про проект див.:
    Всеволодова Майя. «Предлоги в синхронии и диахронии: морфология и синтаксис». Первые результаты межнационального проекта // Функціонально-комунікативні аспекти граматики і тексту / Зб. наук. праць, присвячений ювілею А.П.Загнітка. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – С. 173-180.

  Кількість статей:
  20
 • Моделі слов’янських простих речень

  Міжнародний науковий проект існує з 2002 року. У ньому беруть участь Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова (м. Москва, Росія, керівник  - доктор філологічних наук, професор М.В.Всеволодова), Донецький національний університет (м. Донецьк, Україна, керівник - доктор філологічних наук, професор А.П.Загнітко), Білоруський державний університет (м.Мінськ, Білорусь, керівник - кандидат філологічних наук, доцент С.О.Важнік) та Гродненський державний університет (м. Гродно, Білорусь, керівник - доктор філологічних наук, професор М.Й.Конюшкевич).

  Детальніше про проект див.:
  Всеволодова М.В. «Модели славянских простых предложений с учетом их типовых значений и речевых реализаций». Задачи и перспективы межнационального проекта // Лiнгвiстичнi студii: Зб. наук. праць. Випуск 13 / Укл.: Анатолiй Загнiтко (наук. ред.) та ін. – Донецьк, 2005. – С. 142-146.


  Кількість статей:
  10
 • Інноваційні процеси в лексиконі ...

  Інноваційні процеси в лексиконі та граматичному ладі сучасної української мови (реєстраційний номер 7/07.00005)
   
  Авторський колектив: Інститут мовознавства ім.О.О.Потебні НАН України – Є.А.Карпіловська, д-р філол.н., проф. (керівник проекту), Н.Ф.Клименко, д-р філол.н., проф., Л.П.Кислюк, канд.філол.н.; Донецький національний університет – А.П.Загнітко, д-р філол.н., проф., М.О.Вінтонів, канд.філол.н., доц.
   
  Виконання проекту розпочато 2001 р. на замовлення Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) Міністерства освіти та науки України. Заплановані дослідницькі завдання в повному обсязі передбачено завершити в грудні 2006 р.
   
  2005 р. у збірнику ДФФД «Фундаментальні орієнтири науки» (К.: Академперіодика, с.98-127) серед 15-ти найкращих за оцінками експертів проектів гуманітарного та соціально-економічного напрямів надруковано науковий звіт про основні результати виконання проекту. Подаємо його текст для зацікавлених читачів.

   

  Кількість статей:
  21