Лінгвокомп’ютерні дослідження

Лінгвокомп’ютерні дослідження. Випуск 4

Лінгвокомп’ютерні дослідження : зб. наук. праць / Донецький національний університет / Укл.: А. Загнітко (відп. ред.), Ж. Краснобаєва-Чорна (заст. відп. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 4. – 155 с.

<>

ЗМІСТ

Стор.
ВСТУП6
Загнітко АнатолійТипологійні вияви лінгвістичних парадигм: класифікаційні і кваліфікаційні аспекти8
Антонова ЯнаДиференційні параметри термінології банківської справи. Створення словника банківських термінів15
Большунова ОленаCкладносурядні речення відкритої структури: функційний та прикладний аспекти (на матеріалі ідіостилю В.О. Шевчука)17
Бройко НадіяЛінгвістична база даних дієслівних синонімів на основі творів Михайла Коцюбинського20
Вакуленко МаксимЛексикографічні аспекти синонімії в природничих терміносистемах23
Відющенко АннаБезеквівалентна лексика у шкільній практиці викладання української мови26
Воевудская ОксанаПараметрическое ядро лексики шведско-русского словаря29
Гладкіх ОлександрМоделювання синтаксичних конструкцій з парцельованими присудками у простих реченнях в ідіолекті Ліни Костенко34
Грицун ВеронікаБаза даних словника термінів на позначення інновацій37
Дручинина ВероникаИзвлечение информативных фрагментов текста для автоматического реферата39
Івкіна ЮліяМодель українсько-російсько-англійського тлумачного словника футбольних термінів42
Каратаєва АннаОсобливості функційно-семантичної парадигми часток: первинні і вторинні функції45
Кісільова АнастасіяТеоретичні засади та процедури укладання словника сполучуваності неосемантизмів48
Козій ЮліяФункціонально-комунікативна специфіка складнопідрядних з’ясувальних речень в ідіостилі Володимира Винниченка (на матеріалі роману «Записки кирпатого Мефістофеля»)51
Коненко ІванМоделювання системи вправ у змішаному курсі з вивчення німецької мови55
Лобасова ВалеріяЛінгвокультурологічна специфіка емоційних реакцій людини у фразеології (на матеріалі бази даних «Емоції людини»)58
Негру ОленаЕтнореалія вінок/вінець в українській весільнообрядовій фразеології: електронна словникова стаття61
Нестеренко ОлесяТрансформовані фразеологічні одиниці: типологічний і прикладний аспекти63
Орлова ГаннаСловник граматичних термінів пострадянського періоду68
Охременко ТетянаПолітична реклама: типи, жанри, стратегії70
Павлович ОльгаКонгрегаційно-системні відношення у структурі ряду: структура, семантика73
Пархомець ВалеріяНові процеси і явища в сучасному українському словотворі76
Путіліна Оксана, Кобзєва КатеринаСловосполучення термінологічного характеру в сучасній англійській мові у зіставленні з українською: структурні особливості79
Путіліна Оксана, Лебеденко ВікторіяНомінативний біном у системі американського варіанта сучасної англійської мови (у зіставленні з українською)82
Рибалко КатеринаКвантитативні вияви новотворів від запозичених абревіатур85
Ріпецька ІринаВикористання контрольованих словників для автоматизованої класифікації текстів88
Савостеня АннаРозробка лінгвістичного та інформаційного забезпечення задачі морфологічного аналізу прикметників української мови91
Сахарук ІннаТипи прецедентних феноменів у сучасному українському політичному дискурсі94
Селіщев ІгорПроблеми створення електронних вправ у дистанційному курсі «Прикладна фонетика»97
Сердюк ЛюдмилаДинаміка словотвірної норми в сучасній українській літературній мові: конкурування номінацій99
Силина ЮлияОсобенности функционирования номинаций зрительного восприятия во французской нарративной прозе второй половины  XVIII века102
Солоп АнастасияРазработка лингвистического и программного обеспечения задачи семантического анализа в системах машинного перевода111
Струкова ВалеріяМетодологічна база перекладної фразеології: матеріали до Словника фразеологічних термінів сучасної української мови114
Тяско ДіанаКонцепція створення комп’ютерного словника оказіоналізмів117
Ушков КирилоПринцип роботи програми машинного перекладу Google Translator121
Холодова МаргаритаФункції нечленованих речень в ідіостилі Уласа Самчука123
Чебуніна ЮліяЛінгвістична база даних з термінології в галузі штучного інтелекту129
Чудінова КатеринаДистанційний урок «Жанри політичних текстів»: структура та особливості змістового наповнення131
Шамраєва АннаГрафічні засоби впливу на адресата в сучасному українському політичному дискурсі136
Шовкопляс СвітланаКомпонентний склад дериваційної парадигми речення в українській мові138
ПРЕЗЕНТАЦІЇ142
Данилюк ІлляПрикладна морфологія : Навчальний посібник (Донецьк : ДонНУ, 2010. – 165 с.)142
Краснобаєва-Чорна Жанна, Боровик АлінаСучасна українська фразеографія : Довідник (Донецьк : ДонНУ, 2011. – 93 с.)143
Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська ОленаСучасна фразеологія : Персоналії (пробний зошит) (Донецьк : ДонНУ, 2010. – 72 с.)147
РЕЦЕНЗІЇ149
Загнітко Анатолій,  Краснобаєва-Чорна ЖаннаАкадемічний простір дискурсу: різні погляди і концепції : Рец. на кн.: Дискурс в академическом пространстве : сборник материалов (Международного круглого стола 3-5 апреля 2009 г., Минск, Беларусь) / Под. ред. И. Ухвановой, М. Сарновського. – Минск : Издательский центр БГУ, 2010. – Вип. 1. – 146 с.149
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ152

Скачати у форматі .pdf (3.55 MB)