Лінгвістичні студії

Лінгвістичні студії

Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 36. – 171 с.

ЗМІСТ. Лінгвістичні студії. Випуск 36

Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2018. – Вип. 36. – 171 с.

ЗМІСТ

 

 

 

РОЗДІЛ І

Теорія мови

9

 

 

 

Деменчук Олег

Мовна семантика у вимірах філософії інтервальності

9

Загнітко Анатолій, Загнітко Надія

Теорія інструменталя в об’єктивній граматиці: категорійність, структурність (кваліфікація локативно-синтетичної семантики інструменталя Євгеном Тимченком)

 

 

17

Капранов Ян

Фіксація генетичних відповідників етимонів *mo-du (< *mor-du) і *mō у мовах монгольської і тунгусо-маньчжурської груп алтайської мовної сім’ї

 

 

26

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

Актуальні проблеми морфології

32

 

 

 

Домрачева Ірина

Створення та сприйняття дієслівних лексем із повторювальною семантикою

 

32

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ

Теоретичні питання синтаксису

39

 

 

 

Аксьонова Інна

Функційно-стильові особливості синтаксичних конкретизаторів в українських засобах масової комунікації

 

39

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць

44

 

 

 

Бігдай Марія

Репрезентація лексико-семантичної класифікації дієслів української мови у вигляді ідеографічного словника

 

44

 

 

 

РОЗДІЛ V

Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики

50

 

 

 

Гарбера Ірина

Структурна організація концепту людина у фразеології східностепових українських говірок

 

50

Крисанова Тетяна, Вербицька Анна

Принципи лінгвістичного конструювання емоцій у дискурсі

55

Мізін Костянтин

“Німецька затишність” як риса національного характеру: зіставно-лінгвокультурологічний аналіз

 

61

Оробінська Марія, Безкоровайна Любов

Порівняльний аналіз твору Джеймса Джойса «Джакомо Джойс» та його перекладу

 

67

Поліщук Олена

Міфопоетичний світ Лесі Українки: лінгвоперсонологійний аспект

72

Рогач Юлія

Колір та його роль в австралійському мас-медійному дискурсі        

77

Романишин Наталія

Антропологічні параметри національно-культурного контексту в поезії Джона Кітса: діалог між Поетом та Батьківщиною

 

84

Штиленко Олена

Модальна характеристика мовленнєвого типу «роздум»

93

 

 

 

РОЗДІЛ VІ

Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти

 

97

 

 

 

Архангельська Алла

Пуризм: трансформації на шляху до відродження чеської та української літературної мови

 

97

Єрмоленко Сергій, Зимовець Галина

Деякі питання дослідження мотивації епонімного бізнес-імені (на основі українського ономастикону)

 

110

Колесников Андрій

Із спостережень над запозиченнями в українських південнобессарабських говірках

 

116

Толстова Ольга,

Нілова Дарина

Структурно-семантичні особливості музичної термінології нотного тексту

 

121

Цимбал Юлія

Методична термінологія в англійській мові

126

Юзвікевич Пшемислав

Терміни грецького та латинського походження в українській мікологічній лексиці

 

129

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ

 

Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження

 

136

 

 

 

Азарова Лариса

Особливості використання комп’ютерних технологій у дослідженні іменників-юкстапозитів на фонетичному рівні

 

136

Данилюк Ілля

Хронологічні рами становлення лінгвоперсонології: від витоків до виділення в окрему науку

 

141

Дарчук Наталія

До питання про створення автоматичного словника словосполучень української мови

 

148

Ситар Ганна

Статистичний аналіз цілісних словосполучень: на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу

 

158

 

 

 

РОЗДІЛ VIII

Хроніки/ Рецензії й анотації

165

 

 

 

Космеда Тетяна

Хроніка. IV міжнародна наукова конференція «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…» (Познань, Польща), присвячена 100-річчю Університету імені Адама Міцкевича в Познані

 

 

165

 

 

 

Відомості про авторів

 

 

168

 

 

 

 Скачати у форматі .pdf