Лінгвістичні студії

Лінгвістичні студії

 «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies»реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Періодичність виходу видання – двічі на рік.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року.

 

Збірник затверджений як наукове фахове видання («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4); («Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року", додаток 12 "Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України").

 Видання пройшло міжнародну реєстрацію і включене до:

- Genamics JournalSeek  (за підтримки OCLC як частини the WorldCat Knowledge Base)

the WorldCat Knowledge Base

ULRICHSWEBTM Global Serials Directory    

- Google Scholar              

- Journal Rate (Canada)

- Index Copernicus International (ICV 2012: 5.58; ICV 2013: 6.14; ICV 2014: 68.32)

- ResearchBib

- Polska Bibliografia Naukowa (Polish Scholarly Bibliography)

- Electronic Journals Library EZB (Regensburg, Germany)

- Directory of Open Access Repositories

- The Runking Web of World Repositories

- Реферативна база даних «Україніка наукова»

- Електронні архіви України ELibUkr 

- Український реферативний журнал «Джерело»

 

Офіційний веб-сайт збірника «Лінгвістичні студії / LinguisticStudies»: www.linguisticstudies.org

 

Адреса редакції: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Донецький національний університет імені Василя Стуса, кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies».

 При використанні матеріалів серії покликання на «Лінгвістичні студії / LinguisticStudies» є обов’язковим.

 

Редакційна Колегія

 

Головний редактор

Загнітко Анатолій – д.ф.н., проф., чл.-кор. НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету  імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

 

Веб редактор

Данилюк Ілля ‒ к.ф.н., доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

 

Контактна особа, відповідальний секретар

Катерина Брітікова  к.ф.н., доцент кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

 

Члени редколегії:

Вінтонів Михайло – д.ф.н., проф., професор  (м. Київ, Україна);

Домрачева Ірина – к.ф.н., доц. кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Карпенко Олена ‒ д.ф.н., проф., завідувач кафедри граматики англійської мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (Україна);

Коваль Людмила  д.ф.н., доц., професор кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Кочан Ірина ‒ д.ф.н., проф., завідувач кафедри прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

Краснобаєва-Чорна Жанна  д.ф.н., доц., професор кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Лукаш Галина ‒ д.ф.н., проф., професор кафедри інформаційних систем управління Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Манакін Володимир д.ф.н., проф., професор кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Мозгунов Володимир – к.ф.н., доц., декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Приходько Анатолій ‒ д.ф.н., проф., завідувач кафедри теорії та практики перекладу Запорізького національного технічного університету (Україна);

Сенів Михайло ‒ д.ф.н., проф., завідувач кафедри романських мов Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Ситар Ганна ‒ к.ф.н., доц. кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна);

Скаб Мар’ян ‒ д.ф.н., проф., завідувач кафедри історії і культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна);

Степаненко Микола ‒ д.ф.н., проф., ректор Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка (Україна);

 

 

Редакційна Рада

 

Бацевич Флорій ‒ д.ф.н., проф., завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна);

Бранднер Алеш – доктор габілітований, професор Університету імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка);

Вихованець Іван – д.ф.н., проф., чл.-кор. НАН України (м. Київ, Україна);

Всеволодова Майя – д.ф.н., проф. Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова (Російська Федерація);

Городенська Катерина ‒ д.ф.н., проф., завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна);

Жажа Станіслав – доктор габілітований, професор Університету імені Масарика (м. Брно, Чеська Республіка);

Карпіловська Євгенія ‒ д.ф.н., проф., завідувач відділу структурної і прикладної лінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна);

Клименко Ніна ‒ д.ф.н., проф., чл.-кор. НАН України, завідувач кафедри грецької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна);

Конюшкевич Марія – д.ф.н., проф. кафедри соціальних комунікацій Гродненського державного університету ім. Янка Купали (Республіка Білорусь);

Кретов Олексій – д.ф.н., проф., завідувач кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Воронезького державного університету (Російська Федерація);

Ляхур Чеслав – доктор габілітований, професор Вроцлавського університету (Республіка Польща);

Пісарек Лариса – доктор габілітований, професор Вроцлавського університету (Республіка Польща);

Попович Людмила – доктор габілітований, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградського університету (Республіка Сербія);

Рагавцов Василь – д.ф.н., проф. кафедри білоруської мови Могільовського державного університету ім. А. Кулешова (Республіка Білорусь);

Сарновський Міхал – доктор габілітований, професор Вроцлавського університету (Республіка Польща);

Соколова Світлана ‒ д.ф.н., проф., завідувач відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).

 

 

Бібліографічний покажчик друкованих праць: Лінгвістичні студії. 1994-2005 рр. Укл.: Загнітко А.П., Краснобаєва-Чорна Ж.В. – Донецьк: ДонНУ,  2005. – 27с. скачати у форматі zip

 

 • Лінгвістичні студії. Випуск 06

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 6 /  Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонДУ, 2000.

   

 • Лінгвістичні студії. Випуск 07

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 7 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2001. — 301 с.

   

 • Лінгвістичні студії. Випуск 08

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 8 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2001.

   

 • Лінгвістичні студії. Випуск 09

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 9 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2002. —  237 с.

   

 • Лінгвістичні студії. Випуск 10

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 10 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2002. —  223 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 11

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 11. У 2 частинах / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2003.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 12

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 12 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2004. —  432 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 13

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 13 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2005. —  408 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 14

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 14 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2006. —  291 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 15

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 15 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2007. —  556 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 16

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 16 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2008. — 439  с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 17

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 17 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2008. — 347  с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 18

  Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 18 / Укл.: Анатолій Загнітко (наук. ред.) та ін. — Донецьк: ДонНУ, 2009. — 310  с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 19.

  Лiнгвiстичнi студiї [Текст] : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. Анатолій Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2009. – Вип. 19. – 363 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 20.

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П.Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 20: На честь 55-річчя професора А.П.Загнітка. – 333 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 21.

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Вип. 21. – 361 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 22

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – 339 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 23

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Вип. 23. – 325 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 24
  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 24. – 287с.
 • Лінгвістичні студії. Випуск 25
  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Вип. 25. – 304с.
 • Лінгвістичні студії. Випуск 26

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – 316 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 27

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 27. – 322 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 28

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 28. – 281 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 29

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 29. – 338 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 30

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Київ – Вінниця : ДонНУ, 2015. – Вип. 30. – 213 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 31

  Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ, 2016.  – Вип. 31. – 73  с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 32

  Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016.  – Вип. 32. – 119 с.

 • Лiнгвiстичнi студiї. Випуск 33

  Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. – Вип. 33. – 183 с.

 • Лінгвістичні студії. Випуск 34

  Лiнгвiстичнi студiї / LinguisticStudies: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса; гол. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2017. – Вип. 34. – 200 с.