Конференції

Конференції

16-17.05.2019 Граматичні читання – Х

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМ. О.О. ПОТЕБНІ  НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД

КАФЕДРА СЛАВІСТИКИ БЄЛГРАДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (Сербія)

ПОЗНАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АДАМА МІЦКЕВИЧА (Польща)

УНІВЕРСИТЕТ ПАЛАЦЬКОГО В ОЛОМОУЦІ (Чехія)

 

Інформаційний лист 

 

16-17 травня 2019 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України,  Український мовно-інформаційний фонд НАН України,  кафедра славістики Бєлградського університету, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Палацького в Оломоуці спільно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання – Х».

Передбачено роботу таких секцій:

 1. Проблеми філософії та феноменології мови, теорії та історії мови.
 2. Теоретичні питання морфології і синтаксису.
 3. Актуальні проблеми семантики мовних одиниць.
 4. Проблеми дискурсології та дискурс-аналізу.
 5. Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження.

 

Робота конференції відбудеться за адресою:

Донецький національний університет імені Василя Стуса,

філологічний факультет, вул. Академіка Янгеля, 4, м. Вінниця. 

 

Попередній розклад конференції:

15.05.2019 – заїзд учасників, реєстрація;

16.05.2019 – пленарне засідання, робота секцій, екскурсія на Вінницький фонтан ROSHEN.

17.05.2019 – робота секцій, екскурсія.

Подані доповіді будуть опубліковані до початку роботи конференції у збірнику матеріалів конференції.  

За бажання учасники конференції можуть опублікувати статтю у фаховому збірнику наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies». Випуск 37 збірника вийде друком у червні 2019 року.  Інформація про вимоги до змісту та оформлення статей доступна на офіційному сайті збірника: http://www.linguisticstudies.org/.

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і демонструють результати здійсненого теоретичного та емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word 97-2000 для Windows 98‑2000, збереженому у двох форматах *.rtf та *.pdf. Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.rtf та petrenko.pdf. Обсяг матеріалів – від 2 до 5 сторінок.

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір сторінки – А4. Шрифт TimesNewRoman, розмір 14, стиль «нормальний» («звичайний»). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом. Міжрядковий інтервал – 1. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

На першому рядку у правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому – назва міста (напівжирним курсивом). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок подається основний текст. Зразок оформлення початку статті:

Анатолій Загнітко

(м.Вінниця)

ФУНКЦІЙНО-ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ГРАМАТИКА СЛУЖБОВОСТІ

 

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Покликання у тексті публікації оформлюються за допомогою квадратних дужок [ ] із вказівкою номера джерела у списку літератури (за потреби – сторінки), наприклад: «…у праці З. Вендлера [1]…»; «І. Р. Вихованець [2, с. 264] увів поняття». Використовують лапки типу « …».

Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире. Скорочення типу т. п., т. д., XVI ст., ініціали при прізвищах (напр., Н. Л. Іваницька), назви населених пунктів типу м. Київ, с. Іванівка друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл). Скорочення типу 90‑ті, 1‑го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс). Примітки (виноски) робляться автоматично. 

Список літератури подається в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Зразок:

Література

 1. Загнітко А.П. Теорія граматики і тексту: монографія. Донецьк: Вид‑во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2014. 480 с. 
 2. Ситар Ганна. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2017. № 35. С. 31−39.
 3. Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у
  1918−1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.
 4. Stubbs Michael. Collocations and semantic profiles: On the cause of the trouble with quantitative studies. FunctionsofLanguage. 1995. 2,1. Pp. 23–55.

 

Автори без наукового ступеня подають рецензію наукового керівника на поданий матеріал, завірену вченим секретарем установи або відділом кадрів.

Матеріали, що не відповідають заявленій проблематиці або правилам оформлення, до друку не приймаються. Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити або повернути поданий матеріал на доопрацювання.

В окремому файлі у форматі *.doc подається заявка на участь у конференції: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання, для аспірантів – спеціальність, місце роботи/навчання, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, обрана секція, форма участі (очна/заочна). Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова «zaiavka», між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_zaiavka.doc

 

ЗАЯВКА

на участь

у Міжнародній науково-теоретичній конференції

«Граматичні читання – Х»

 

Прізвище, ім'я, по батькові учасника

 

 

Місце роботи / навчання

 

 

Посада

 

 

Науковий ступінь

 

 

Звання

 

 

Домашня адреса

 

 

Мобільний телефон

 

 

e-mail

 

 

Обрана секція

 

 

Форма участі (очна / заочна)

 

 

 

Проїзд, проживання і харчування – за рахунок учасників. Просимо заздалегідь подбати про місце проживання з відповідним бронюванням місць у готелях м. Вінниці.

Учасники конференції незалежно від форми участі (очна / заочна) сплачують оргвнесок у розмірі 350 гривень. 

Електронний варіант матеріалів та заявку на участь у конференції, час та суму оплати просимо надсилати до 1 квітня 2019 року на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (тема: Граматичні читання). Якщо Ви не отримали підтвердження про одержання матеріалів протягом двох робочих днів, повторіть, будь ласка, лист ще раз. 

З повагою

Оргкомітет