Конференції

Конференції

Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Донецький національний університет імені Василя Стуса (м. Вінниця)

Інститут української мови НАН України

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

Познанський університет імені Адама Міцкевича

 Університет Палацького в Оломоуці

Београдський університет

 

80-річчю Донецького національного університету

імені Василя Стуса присвячено

 

ПРОГРАМА

міжнародної науково-теоретичної конференції

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – ІХ»

25 – 26 квітня 2017 року

Вінниця – 2017

 Програмний організаційний комітет міжнародної конференції

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – ІХ»

 

Роман Гринюк – доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, голова оргкомітету  (м. Вінниця, Україна).

Алла Архангельська доктор філологічних наук, професор, професор кафедри славістики Університету Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка).

Віктор Бріцин – доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна).

Майя Всеволодова – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація).

Ніна Горголюк –  кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).

Катерина Городенська – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).

Василь Ґрещук –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства (м. Івано-Франківськ, Україна).

Анатолій Загнітко – доктор філологічних наук, професор, член‑кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, заступник голови оргкомітету (м. Вінниця, Україна).

Марія Конюшкевич – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Гродненського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь).

Тетяна Космеда – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Інституту російської філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща).

Чеслав Ляхур – доктор наук (doktor habilitowany), професор, професор Опольського університету (м. Ополе, Республіка Польща).

Володимир Мозгунов – кандидат філологічних наук, доцент,  декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Анатолій Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Людмила Попович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія).

Ілля Хаджинов –  доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького  національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Володимир Широков – доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна).

 

 

Робочий організаційний комітет міжнародної конференції

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – ІХ»

 

Інна Аксьонова – аспірантка кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Каріна Бортун − аспірантка кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Олена Важеніна – вчений секретар,старший викладачкафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Ірина Гарбера − аспірантка кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Ілля Данилюк – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Елла Кравченко − кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Жанна Краснобаєва-Чорна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Олександр Рубайло − асистент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Валерія Пилипак – старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Тарас Пилипак − аспірант кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Ганна Ситар – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, секретар оргкомітету (м. Вінниця, Україна).

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Реєстрація учасників конференції – 25.04.2017 р.з 800 до 1000 за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, Донецький національний університет імені Василя Стуса, 3  (ауд. 320).

Пленарне засідання – 25.04.2017 р. з 1000 до 1330.

Обідня перерва – 25.04.2017 р. з 1330 до 1430.

Секційні засідання – 25.04.2017 р. з 1430 до 1800.

Секційні засідання − 26.04.2017 р. з 1000 до 1330.

Обідня перерва – 26.04.2017 р. з 1330 до 1430.

Підсумкове пленарне засідання – 26.04.2017 р. з 1500 до 1700.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

 


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Пленарне засідання

 

25 квітня 2017 р.                                Філологічний факультет, 2 поверх,

1000  – 1330                                              конференц-зала (ауд. 238)  

 

1. Роман Гринюк, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету імені Василя Стуса, голова оргкомітету  (м. Вінниця, Україна)

Вітальне слово

 

2. Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Вітальне слово

 

3. Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Вітальне слово

 

4. Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Граматичний  стандарт української  літературної мови  і сучасна  практика

 

5. Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка

 

6. Василь Ґрещук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства (м. Івано-Франківськ, Україна)

Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем

 

7. Тетяна Ковалевська, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна).

Граматичний субстрат впливових дискурсів: Мілтон-модель

 

8. Людмила Коваль, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Семантико-синтаксична основа головного компонента односкладного речення в сучасній українській літературній мові

 

9. Наталія Кондратенко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (м. Одеса, Україна)

Макросинтаксис політичного мовлення: текстова структура публічного виступу політика

 

10. Тетяна Космеда,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Інституту російської філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща)

Проблеми лінгвістики тексту:інтерпретація категорії інтимізації

 

11. Вольга Ляшчынская, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри білоруської мови Гомельського державного університету імені Франциска Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь)

Фразеалагізмы з кампанентам-найменнем віду адзення ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў

 

12. Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія)

Про взаємодію дієслівних категорій та часові форми в українській мові

 

13. Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний контекст

 

14. Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна)

Лінгвістичні технології опрацювання граматичної семантики у віртуальних лексикографічних лабораторіях

 


 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

 

Секція 1

«Проблеми філософії та феноменології мови,

теорії та історії мови»

 

Початок 25.04.2017 р. о 1430,4 поверх, ауд. 418

Співголови:

Майя Всеволодова, д. філол. наук, проф.;

Мар’яна Оленяк, канд. філол. наук, доц.;

Володимир Мозгунов, канд. філол. наук, доц.

Секретар: Ольга Хруленко

 

Жанна Краснобаєва-Чорна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Досвід осмислення ціннісної картини світу у фраземіці

 

Сергій Кураш, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри білоруської та російської філологіїМозирського державного педагогічного університету імені І. П. Шамякіна (м. Мозир, Республіка Білорусь)

Метафора как объект изучения лингвометафорологии: состояние и перспективы

 

Мар’яна Оленяк, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Мова та мовлення як мета і засіб у контексті пошуку універсалій

 

Ольга Радчук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Деривационный супплетивизм как проявление нарушения симметрии в языковой системе

 

Ольга Ковалюк, аспірант Національного авіаційного університету (м. Київ, Україна)

Історико-лінгвістичний аналіз синонімічної парадигми дієслів із загальним значенням «сором» (на матеріалі староукраїнських писемних пам’яток XIV–XVI ст.)

 

 

Секція 2

«Прикладна лінгвістика: напрями та методи дослідження»

 

Початок 25.04.2017 р. о 1430, 4 поверх, ауд. 424

Співголови:
Володимир Широков, д. техн. наук, проф., акад. НАН України;
Ілля Данилюк, к. філол.наук, доц.

Секретар: Ірина Гарбера, асп.

 

Олена Вовк, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна)

Foreign Language Acquisition: Communicative and Cognitive Paradigm

 

Юлія Волянська, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Лінгвоконфліктологія в контексті соціолінгвістичних досліджень

 

Ірина Гарбера, аспірантка кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Лiнгвiстична база даних «Концепт Людина у фразеологiї схiдностепових українських говiрок»

 

ІлляДанилюк, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості

 

Марія Кириченко, асистент кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Підвищення грамотності студентів методом укрупнених блоків 

 

Максим Надутенко, кандидат технічних наук, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна)

 Розробка систем природномовного аналізу корпусного типу для слов’янських мов

 

Юлія Романюк, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Визначення типу парадигми нових дієслів (за матеріалами «Граматичного словника української літературної мови. Словозміна»)

 

Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів у корпусі текстів

               

 

Секція 3

«Теоретичні питання синтаксису і морфології, функційної

семантики лексичних одиниць»

 

Початок 25.04.2017 р. о 1430,  2 поверх, ауд. 238

Співголови:

Анатолій Загнітко, д. філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України;

Людмила Коваль, д. філол. наук, доцент.

Алла Лучик, д. філол. наук, проф.

Секретар: Інна Аксьонова, асп.

 

Інна Аксьонова, аспіранткакафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Структура і функції уточнювальних членів речення в українських ЗМК

 

Катерина Близнюк, аспірантка Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна)

Аналіз опозицій як метод дослідження лексичної семантики

 

Каріна Бортун, аспіранткакафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Функційно-семантичні особливості  часток у імперативних висловленнях

 

Віктор Бріцин, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна)

Категорії предикативності, модальності і способу: лінії розмежування і протиставлення

 

Олена Важеніна,вчений секретар,старший викладачкафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна).

Прийоми семантичної модифікації фразеологічних одиниць в українській  химерній прозі

 

Катерина Виноградова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація)

Наречные предлоги в русском языке: миф или реальность

 

Анна Григор’єва, аспірант кафедри теорії і практики перекладуДонецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Семантико-синтаксичні функції контрадикторних протиставлень на матеріалі сучасної англійської, німецької, французької, російської та української мов

 

ІринаДомрачева, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Створення, сприйняття та тлумачення потенційної реалізації повторюваної семантики

 

Вікторія Желязкова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв, Україна)

Частиномовна кваліфікація індексальних знаків у романі В. Шкляра «Чорний ворон»

 

Наталя Кобченко, кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Граматичні параметри подвійного синтаксичного зв’язку

 

Мар’яна Кокора, аспірантка відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Функціонально-семантичний потенціал вокативних речень в українських байках XIX ст.

 


 

Лариса Колібаба, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Функціонально-стильові вияви актуалізованих сполучників в українській літературній мові початку ХХІ сторіччя

 

Ніна Кухар, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Класифікація факультативних компонентів прислівної залежності простого речення

 

Алла Лучик, доктор філологічних наук, професор кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна)

Явища аглютинації у системі службових слів

 

Олена Олексенко, кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Харківського національного педагогічного університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Тенденції в інновативному дієслівному словотворенні української мови

 

Валерія Пилипак, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Неозначені прономінативи як засіб вираження егоцентризму в українській мові

 

Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романських мов Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Синонімія темпоральних конструкцій у латинській мові

 

Мар'ян Скаб, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Словник звертань  української мови: словозмінно-орфографічний аспект

Валентина Фурса, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Проблема невідмінюваних прикметників  у сучасному мовознавстві


 

Секція 4

«Лінгвокультурологія, етнолінгвістика, лінгвогеографія та

ономастика: проблеми і перспективи»

 

Початок 25.04.2017 р. о 1430,4 поверх, ауд. 416

Співголови:

Василь Ґрещук, д. філол. наук, проф.;

Наталія Павликівська, д. філол. наук, проф.;

Віра Познанська, канд. філол. наук, доц.;

Олена Антонюк, канд. філол. наук, доц.

Секретар:  Лілія Федорюк, асп.

 

Олена Антонюк, кандидат філологічних наук, доцент,доцент кафедри української філології і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Репрезентація концепту «жінка» у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини)

 

Інна Богданова,  кандидат філологічних наук (м. Вінниця, Україна)

Система мовнокультурних одиниць як засобів формування картини світу в сучасних Інтернет-медіа

 

Інна Гороф’янюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).

Зі спостережень над граматичним ладом говірок Центрального Поділля

 

Валентина Ґрещук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).

Діалектизм «плай» у словнику «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові»

 

Світлана Дворянчикова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мовКиївського національного університету технологій та дизайну(м. Київ, Україна).

Феномен «руйнування» поетонімом породжуваних контекстом сподівань

 

Елла Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Зiставний аналiз вiршованих текстiв: поетонiм ↔ поетонiмосфера → текст

 

Юлія Мер'ємова, аспірантка Донецького національного університету імені Василя Стуса, викладач кафедри теорії і практики перекладу (м. Вінниця, Україна)

Назви (заголовки) англійських, російських, українських казок як особливий клас власних назв

 

Галина Наєнко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри історії та стилістики української мовиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу

 

Наталія Павликівська, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Граматична структура неофіційних антропонімів діячів української культури поч. ХХІ століття

 

Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна),

Сегін Любомир, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна)

Словотвірна структура особових імен української мови (на матеріалі метрик Стрийського району Львівської області)

 

Анатолій Поповський, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українознавства та іноземних мов Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна)

Односкладові українські  прізвища

 

Тарас Пилипак, аспірант кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Мовні аспекти життя українців Башкортостану

 

Лілія Федорюк (Тищенко), аспірантка кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Модель аналізу концепту як основи коґнітивної картини світу


 

Секція 5

«Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу»

 

Початок 25.04.2017 р. о 1430,4 поверх, ауд. 414

Співголови:

Людмила Попович,д. філол. наук, проф.;

Володимир Олексенко, д. філол. наук, проф.;

Наталя Кондратенко, д. філол. наук, проф.;

Тетяна Беценко, д. філол. наук, проф.

Секретар: Павлютенков Руслан, асп.

 

Тетяна Беценко, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Інституту філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренко (м. Суми, Україна)

Концептуальне слово як компонент текстово-образної універсалії фольклорного дискурсу

 

Олена Горбач, аспірант кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

Комічна і сатирична інтенція прецедентних власних імен у сучасному сатирично-гумористичному дискурсі

 

Любов Завальська, старший викладач Національного університету «Одеська юридична академія» (м. Одеса, Україна)

Реалізація і порушення максим спілкування в політичному дискурсі
(на матеріалі ток-шоу)

 

Світлана Ігнатьєва, кандидат філологічних наук, доцент, професор Інституту гуманітарних проблем ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпро, Україна)

Щоденниковий дискурс як особливий тип комунікації

 

Оксана Микитюк, кандидат філологічних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Метафорика тексту «Дух нашої давнини» Дмитра Донцова

 

Ірина Міщинська, кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри перекладу Хмельницької НАДПСУ імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький, Україна)

Особливості застосування професійного жаргону в бізнес-дискурсі

 

Ольга Павлушенко, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)

Концептуалізація поняття «герой» в українському фольклорному дискурсі

 

Наталія Піддубна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Вербалізація концепту «Бог» в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка

 

Алла Романченко,кандидат філологічних наук, доцент, доцент, докторант кафедри української мовиОдеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, м. Вінниця)

Тактика мітигації як комунікативна стратегія хеджування

 

Ярослава Сазонова, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)   

Прагматичний потенціал особового займенника it у текстах дискурсу жахів

 

Марія Слободян, аспірант кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

Функціонально-семантичний портрет частки тільки у художньому стилі

 


 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

26.04.2017 р. о 1500, 2 поверх, ауд. 238

Майя Всеволодова,доктор філологічних наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної Московського державного університету імені М. В. Ломоносова(м. Москва, Російська Федерація)

Новый уровень осознания фактов грамматики

 

Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, доцент, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, Україна)

Неофройдизм як методологічне підґрунтя сучасних лінгвістичних досліджень

 

Володимир Олексенко, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна)

Структурно-семантична організація рекламного тексту

 

Олена Пчелінцева, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та загального мовознавства Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси, Україна)

Тип межі і номіналізація дієслів в українській, російській і польській мовах

 

Олена Скоробогатова, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Исследование импликосферы морфологических категорий как задача современной лингвопоэтики

 

Володимир Труб, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Про гендерні властивості деяких частин мови

 

1. Підсумкові доповіді керівників секцій.

2. Обговорення.

3. Прийняття ухвали конференції.

4. Закриття конференції.