Конференції

Конференції

Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД НАН УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Вінниця)

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОГО ТА ПРИКЛАДНОГО МОВОЗНАВСТВА

І СЛОВʼЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

ПРОГРАМА

Міжнародного наукового семінару

«Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми»,

присвяченого темі 

«Моделювання граматичних одиниць та процесів»

 15  квітня 2016 року

 Вінниця – 2016

 

Програмний організаційний комітет

Міжнародного наукового семінару

«СУЧАСНА ГРАМАТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ

І НАУКОВІ ПАРАДИГМИ»

 Роман Гринюк – доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету, голова оргкомітету  (м. Вінниця, Україна).

Майя Всеволодова – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація).

Катерина Городенська – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).

Василь Ґрещук –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства (м. Івано-Франківськ, Україна).

Анатолій Загнітко – доктор філологічних наук, професор, член‑кореспондент НАН України, в.о. завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету, заступник голови оргкомітету (м. Вінниця, Україна).

Марія Конюшкевич – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Гродненського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь).

Тетяна Космеда – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Інституту російської філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща).

Чеслав Ляхур – доктор наук (doktor habilitowany), професор, професор Опольського університету (м. Ополе, Польща).

Володимир Мозгунов – кандидат філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Анатолій Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Людмила Попович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія).

Ілля Хаджинов –  доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького  національного університету (м. Вінниця, Україна).

Володимир Широков – доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна).

 Робочий організаційний комітет

Міжнародного наукового семінару

«СУЧАСНА ГРАМАТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМІРИ

І НАУКОВІ ПАРАДИГМИ»

Інна Аксьонова – завідувач навчальної лабораторії кафедри української мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Інна Богданова –молодший науковий співробітник кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Олена Важеніна – вчений секретар,старший викладачкафедри української мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Ілля Данилюк – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Жанна Краснобаєва-Чорна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Ганна Ситар – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету, секретар оргкомітету (м. Вінниця, Україна).

 ПОРЯДОК РОБОТИ СЕМІНАРУ

 Реєстрація учасників конференції – 15 квітня 2016 р.з 800 до 1000 за адресою: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4, Донецький національний університет, філологічний факультет, кафедра загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології (4 поверх, ауд. 405).

Пленарне засідання – 15 квітня 2016 р. з 1000 до 1300.

Обідня перерва – 15 квітня 2016 р. з 1300 до 1400.

Робота у секціях – 15 квітня 2016 р. з 1400 до 1800.

 

РЕГЛАМЕНТ

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

  ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 Пленарне засідання

 15 квітня 2016 р.                Філологічний факультет, 2 поверх, ауд. 238

1000  – 1300

1. Роман Гринюк, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету, голова оргкомітету  (м. Вінниця, Україна)

Вітальне слово

2. Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького  національного університету (м. Вінниця, Україна).

Вітальне слово

 3. Володимир Мозгунов, кандидат філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Вітальне слово

 4. Василь Ґрещук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства (м. Івано-Франківськ, Україна)

Моделювання процесу творення слова в дериватології

 5. Інна Завальнюк, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).

Специфіка реалізації моделей реченнєвих структур в українському газетному дискурсі XXI ст.

 6. Ніна Іваницька, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри методики філологічних дисциплін та стилістики української мови Інституту філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Динаміка й відносність теоретичних постулатів у лінгвістиці та лінгводидактиці

 7. Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, членкореспондент НАН України, в.о. завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Типологія локатива у структурі речення: особливості реченнєвого моделювання

 8. Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна)

Лінгвістичні технології семантичного моделювання в сучасній лексикографії

 9. Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія)

Моделі вираження посесивно­­го результативного пасиву в українській мові

 10. Тетяна Космеда,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Інституту російської філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Проблема інтерпретації своєрідності граматичної моделі української мови

 11. Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри української мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Динаміка моделей українського публічного мовлення початку XXI ст.

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

 Секція 1

«Проблеми моделювання у морфології»

 Початок 15 квітня 2016 р. о 1400, 2 поверх, ауд. 238

 Співголови:

Майя Всеволодова, д. філол. наук, проф.;

Михайло Вінтонів, д. філол. наук, проф.

Секретар: Валерія Пилипак, ст. викл.

 Олена Боровська,  аспірантка кафедри німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики Київського національного лінгвістичного університету, викладач  кафедри германської і слов’янської філології та зарубіжної літератури Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Київ / Вінниця, Україна).

Морфосинтаксичні моделі речень з партиципами в сучасній німецькій мові

Катерина Виноградова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мовидля іноземних студентів  гуманітарних факультетів Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація)

Основні моделі прийменникових одиниць із соматизмами (Основные модели предложных единиц с соматизмами)

 Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація)

Про проблеми граматикалізації (О проблемах грамматикализации)

 Мілена Іванович, доктор філологічних наук, доцент кафедри слов'янських мов Бєлградського університету (м. Бєлград, Сербія).

Аналітичні засоби вираження фазового починального значення в українській мові

 Оксана Халіман, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету(м. Харків, Україна).

Демінутивні дієслівні форми як засоби вираження оцінки в українській мові

 

 Секція 2

«Моделювання синтаксичних одиниць та процесів»

 Початок 15 квітня 2016 р. о 1400, 4 поверх, ауд. 405

 Співголови:

Анатолій Загнітко, д. філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України

Олена Кульбабська, д. філол. наук, проф.

Ганна Ситар, канд. філол. наук, доц.

Секретар: Інна Аксьонова, завідувач лабораторії

 Марина Балко, доктор філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України університету (м. Кривий Ріг, Україна)

Моделювання процесу утворення словосполучень сучасної української мови: концептуальні засади

 Наталя Кобченко, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна)

Диференційні ознаки подвійного та складеного іменного присудків

 Наталія Кондратенко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (м. Одеса, Україна)

Синтаксичні моделі слоганів в українському політичному дискурсі

 Олена Кульбабська, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Предикатеми у простому реченні: визначення, типологія та механізми моделювання

 Галина Кутня, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна)

До питання аналітизму другорядних членів речення в академічній граматиці

 Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна)

Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів  української мови

 Секція 3

«Моделювання у словотворі, семантиці,

фразеології та діалектології»

 Початок 15 квітня 2016 р. о 1400, 4 поверх, ауд. 416

 Співголови:

Василь Ґрещук, д. філол. наук, проф.

Ніна Іваницька, д. філол. наук, проф.

Жанна Краснобаєва-Чорна, канд. філол. наук, доц.

Секретар: Юлія Ботвінко, лаборант

 Людмила Бороденко, кандидат філологічних наук, начальник відділу зі зв’язків із громадськістю Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь, Україна).

Структурно-семантичні моделі графічно-орфографічних іншомовностей-англіцизмів в українському художньому дискурсі постмодерну

 Валентина Ґрещук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна)

Моделі словотвору іменників у гуцульських говірках (на матеріалі словника «Гуцульська діалектна лексика в українській художній мові»)

 Жанна Краснобаєва-Чорна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна)

Специфіка моделювання негативнооцінних фразем (на матеріалі української, російської й англійської мов)

 Володимир Олексенко, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна)

Інноваційні іменникові утворення з префіксоїдами квантитативно-оцінної семантики

 Олена Олексенко,  кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (м. Харків, Україна)

Пропозиційний аналіз як метод моделювання словотвірного гнізда

 Наталія Руснак, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна)

Триєдина структура діалектних текстів буковинських говірок