Конференції

Конференції

25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи

VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи

(25. - 27. 8. 2016 р.)

Тема: СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ І КУЛЬТУРИ

Для участi необхiдно надіслати електронною поштою на e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. у вигляді комп’ютерного файла до 1 грудня 2015 р. статтю українською або чеською мовою обсягом 8 повних сторiнок (прибл. 16 000 знаків), включаючи бібліографію, резюме і примітки, у редакції Word Windows (версія не вища ніж Word 2003, формат .doc) Статті, одержані після цієї дати, до збірника включені не будуть.

Стаття з юсами і т.п. подається з відповідними фонтами. Фонти необхідно додати окремим файлом.

Окремим файлом додаються відомостфі про автора: 1) прізвище, ім’я та по батькові, 2) наук. ст., зв., 3) мiсце роботи з адресою навчального закладу, 4) e-mail, 5) дом. адреса (у формi адреси на конвертi, щоб можна було скопіювати її для оформлення запрошення). Назви файлів подати за прізвищем автора - i обов’язково латинськими лiтерами, напр.: Kovalenko.stattja.doc; Kovalenko.dani.doc; Kovalenko. fonty.doc. Комп’ютерні електронні листи слiд писати також тільки латинськими лiтерами, напр.: Shanovni orhanizatory sympoziumu! U dodatku posylaju stattju do zbirnyka. Z povahoju, Kovalenko.

Вимоги до формлення тексту статті

  • Формат паперу B5 (182 х 257). Поля: угорі – 35, унизу – 27, зліва – 27, справа – 27.
  • Стаття оформляється стилем «обычный» (шрифт: Times New Roman, обычный, 11 пт; абзац: вирівнювання у ширину, відступи зліва і справа 0 mm, абзацний відступ 1,25 cm, відступи перед і після абзацу 0 пт, міжрядк. інтервал одинарний, без заборони висячих рядків, заборона автоматичного переносу слів; мова: українська або чеська).
  • Вiдцентрована назва статті друкується великими літерами (жирним шрифтом, розмір шрифту 16 пт, під нею в центрі звичайними літерами (жирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – прізвище та ім’я автора, нижче курсивом (нежирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – місце роботи (унiверситет чи iнститут) та (з абзацним відступом) електронна адреса; мiж назвою i прізвищем та мiж місцем роботи i основним текстом – 2 iнтервали, мiж прізвищем i місцем роботи – 1 iнтервал. Поля: угорі –35, унизу – 27, злiва – 27, справа – 27.
  • Сторінки не нумерувати.
  • Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, окремі приклади у позначеному курсивом тексті – погубленим курсивом..
  • Посилання всередині статті оформляти так: … у праці Е. Кошмідера [Koschmieder 1965] …; Як підкреслює В.М. Никитевич [Никитевич 1985: 32], ...; Це граматична категорія, що вказує на характер протікання дії [Русанівський 1959: 10].
  • Ілюстративний матеріал у тексті статті наводити так:

Паспортизацію прикладів із художньої літератури і поезії у тексті статті просимо подавати у вигляді: Зорі, очі весняної ночі! Зорі, темряви погляди ясні! То лагідні, як очі дівочі, То палкії, мов світла прекрасні (Леся Українка. Зоряне небо); Прямо над нашою хатою пролiтають лебедi. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар i струшують на землю бентежнi звуки далеких дзвонiв. Дiд говорить, що так спiвають лебединi крила (М. Стельмах. Гуси-лебеді летять).

Приклади з текстів ЗМІ у тексті статей слід наводити так: Київська адміністрація затвердила проект консервації та трасування фундаменту Десятинної церкви (Українська правда, 14.09.2015); Тимошенко — це Янукович у спідниці (Gazeta.ua, 01.01.2013); Тепловізор для бійців АТО за світлину на згадку. У Вінниці школярка вигадала, як зібрати гроші для наших вояків. У цьому їй допомагає чотирилапий друг (Vikna.stb.ua, 14.09.2015). Просимо лише у крайньому разі посилатися на електронні адреси або веб-сайти (Киян закликали зачинити вікна через пожежі торфовищ (http://tsn.ua/kyiv/kiyan-zaklikali-zachiniti-vikna-cherez-pozhezhi-torfovisch-482218.html), бо це дуже ускладнює сприйняття тексту і робить його надто розтягнутим

  • Посторінкові виноски не використовувати.
  • У кінці статті в центрі без абзацного відступу жирним шрифтом Times New Roman, розмір 10 пт пишеться слово Література. Між кінцем тексту статті й словом Література – 2 iнтервали. Спочатку подаються за алфавітом і з абзацу назви праць, написані кирилицею, потім – латинкою, шрифт Times New Roman, розмір 10 пт, без нумерації, з дотриманням усіх розділових знаків і абзаців (перед прізвищами) за наведеним зразком. У заголовному прізвищі шрифт розріджений на 2,5пт.:

Зразок оформлення літератури

Монографія:

Німчук 1992:Німчук, В.В.: Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Наукова думка, Київ 1992.

 

Стаття в журналі:

Чернявська 1988:Чернявська, С.: Побут і музичний репертуар чеського населення Одещини та Миколаївщини. In: Народна творчість та етнографія. № 6. 1988, с. 51-55.

 

Стаття у збірнику та періодичному виданні:

Абросимова 2009: Абросимова, С.В.: З історії видання монографії Д.І.Яворницького «Історія запорозьких козаків». In: Січеславський альманах. Вип. 4. Дніпропетровськ 2009, с. 5–23.

Майборода 2008: Майборода, Н. Г.: Особливості мовного втілення світоглядних понять у творах Д. Яворницького. In: Наукові записки. Вип. 75 (4). Серія: Філологічні науки (мовознавство). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград 2008, с. 239-242.

 

Електронне видання:

Майборода 2010: Майборода, Н.Г.: Епістолярій Д.І. Яворницького як відображення його індивідуально-мовної картини світу. [Електронна версія]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Philology.Linguistics/2010_106/106-6.pdf.

 

Видання з кількома авторами:

Хобзей та ін. 2009: Хобзей, Н., Сімович, О., Ястремська, Т., Дидик-Меуш Г.: Лексикон львівський: поважно і на жарт. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львів 2009.

 

У разі необхідності можна створити рубрику Умовні скорочення (з одним інтервалом після списку літератури)

 

СУМ: Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 1: А–Г. Наукова думка, Київ 1982.

ВТССУМ: Великий тлумачний словник сучасної української мови. Перун, Київ 2005.

СУМ/Яв.: Яворницький, Д.: Словник української мови. Т.1. А-К. Видання видавництва «Слово», Катеринослав 1920.

АУП: Антологія української поезії. В 6 т. Дніпро, Київ 1984 -1986.

УП: Інтернет-видання «Українська правда».

ДТ/У: Міжнародний суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня. Україна».

  • Завершує статтю коротке резюме англійською мовою (не менше 6-8 рядків, розмір шрифту 11пт). Перед текстом резюме з абзацу, в центрі, жирним шрифтом, без абзацного відступу наводиться слово Summary. Між літературою і словом Summary – 2 інтервали. Під резюме пишуться ключові слова (4-8), розмір шрифту 10 пт., напр.: Key words: morphological category, category number, the singular number, the plural number.

До збірника будуть включені лише статті, оформлені згідно з цими вимогами
 

Сума оргвнеску для колег, які планують узяти в симпозіумі активну участь, - 80 євро. Передбачена також пасивна участь (для тих, хто не матиме змоги приїхати до Оломоуця, можлива доповідь у форматі відеоконференції) із публікацією матеріалів у збірнику - 40 євро. 
Оргвнесок має бути переказаний виключно на банківський рахунок. Сплата оргвнеску під час реєстрації учасників конференції не дозволяється.

Оргвнесок слід переказувати (точно, зі збереженням усіх реквізитів) тільки на нижче вказаний банківський рахунок у Комерційному банку в Оломоуці за такою адресою:

Komerční banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc, Czech Republic

číslo účtu: 43-3855090287/ 0100

variabilní symbol 99212231

SWIFT code KOMBCZPPXXX

IBAN:CZ9801000000433855090287

У банківському документi ОБОВ’ЯЗКОВО має бути зазначений адресат: dr. Ulyana Kholod, VIIІ. Olomoucké sympozium ukrajinistů.

Після одержання Оргкомітетом матеріалів та вступного внеску авторові електронною поштою буде надіслана Заявка на участь у симпозіумі, яку учасник заповнює і повертає Оргкомітетові електронною поштою

У рамках симпозіуму Оргкомітет планує Круглий стіл «ХХ-ХХІ століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові і літературі», розширені статті учасників якого можуть бути видані у колективній монографії. Програма Круглого столу буде сформована Оргкомітетом лише після отримання усіх матеріалів, запропонованих учасниками до збірника. Учасники Круглого столу отримають додаткову інформацію про умови публікації статей та вимоги до них в робочому порядку.

 З повагою та надією на співпрацю Оргкомітет VIIІ ОСУ