Конференції

Конференції

8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті

Матеріал з офіційного сайту КНУ: http://philology.knu.ua/node/824

Шановні колеги!

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченкаразом з Інститутом мовознавства НАН України проводить Міжнародну наукову конференцію «Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті».

Конференція відбудеться  8 жовтня 2015 р.

На конференції планується обговорити широке коло напрямів сучасної філологічної науки – лінгвістики, літературознавства, компаративістики, перекладознавства, фольклористики – з урахуванням новітніх парадигм наукового пошуку.

Передбачається робота таких секцій:

 • Міждисциплінарність як метод дослідження культури, мови, літератури.
 • Соціальні та психологічні дослідження культури, мови, літератури.
 • Семіотичні і лінгвістичні дослідження суспільства і культури.
 • Лінгвокультурологія, міжкультурна комунікація.
 • Прикладні аспекти філологічної науки

У межах конференції передбачається проведення круглого столу, присвяченого 100-річчю від дня народження видатного українського вченого-мовознавця професора Юрія Жлуктенка «Філологічна школа професора Ю.Жлуктенка».

Передбачувані секції:

 • Германська філологія
 • Сучасна англістика
 • Контрастивна лінгвістика і типологія
 • Соціолінгвістика
 • Українське перекладознавство
 • Сучасна лексикографія
 • Мовні контакти і мовна політика
 • Мова української діаспори
 • Словотвір у сучасних мовах
 • Методика викладання іноземних мов

Охочі взяти участь у Міжнародній науковій конференції мають подати заявку до10 вересня 2015 року за адресою:

01033, Україна, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14,  оргкомітет конференції (кімн. 86).
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. : факс (044) 234-14-12

Тексти доповідей будуть опубліковані у збірниках наукових праць, які мають статус фахових (орієнтовна вартість публікації – 30 грн.за одну сторінку). Редакційні колегії збірників залишають за собою право повертати тексти поданих статей у разі їх невідповідності фаховому рівню  збірника.

Вимоги до оформлення статті:

 1. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – в лівому верхньому кутку;
 2. Відомості про авторів:
  • Прізвище, ініціали автора – жирним курсивом у правому кутку;
  • вчене звання, вчений ступінь;
  • місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження);
  • назва країни (для іноземних авторів);
 3. Назва публікації (назва публікації має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів, бібліографічних покажчиків і здійснення бібліографічного пошуку) – 14 кегель, жирний курсив;
 4. Анотація (анотацію мовою публікації розміщують перед її текстом, після назви; анотацію українською мовою у статтях іншими мовами, крім української, подають після відомостей про дату надходження авторського оригіналу до редколегії) – 12 шрифт;
 5. Ключові слова – 12 шрифт;
 6. Текст статті: обсяг – від 5 до 10 повних сторінок, кегль (розмір букв) 14, шрифт – Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; абзацний відступ – 1,25, поля: верхнє - 2,5 см, ліве - 3 см, праве - 1,5 см, нижнє - 2,5 см.
 7. Список використаних джерел (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1, заголовок бібліографічного запису згідно з ДСТУ ГОСТ 7.80);
 8. Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії;
 9. Відомості про автора, назва статті, анотація та ключові слова – двома іншими мовами.
 10. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.
 11. Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов’язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження. Рецензію підписують науковий керівник та завідувач кафедри.
 12. Стаття подається у 2 примірниках (перший примірник у роздрукованому вигляді, другий примірник на електронному носії (FlashDriveUSB або СD-RW).