Конференції

Конференції

Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи"

Скачати програму у форматі .pdf

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 50-ій річниці організації на базі педінституту

 Донецького національного університету

 ПРОГРАМА

 Міжнародної науково-методичної конференції

 «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін:

 тенденції та перспективи»

 21-22 травня 2015 року

 Вінниця – 2015

 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

 1. Гринюк Роман Федорович,доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету – голова (м. Вінниця, Україна).
 2. Хаджинов Ілля Васильович,доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету – заступник голови (м. Вінниця, Україна).
 3. Мозгунов Володимир Володимирович,кандидат філологічних наук, професор, в. о. декана філологічного факультету Донецького національного університету – заступник голови (м. Вінниця, Україна).
 4. Горошкіна Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професоркафедри української мови Київського університету імені Бориса Грінченка(м. Київ, Україна).
 5. Джусупов Маханбет Джусупович, доктор філологічних наук, професор, почесний завідувач кафедри російської мови Узбецького державного університету світових мов (м. Ташкент, Узбекистан).
 6. Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).
 7. Лосєва Наталя Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор кафедри вищої математики і методики викладання математики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).
 8. Лукаш Галина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та культури Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).
 9. Манаєнко Геннадій Миколайович, доктор філологічних наук, професор кафедри російської мови Ставропольського державного педагогічного інституту (м. Ставрополь, Росія).

 10. Омельчук Сергій Аркадійович, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри мовної освіти Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна).

 11. Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

 12. Шалабай Бердибай Шалабайович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри казахської філології Казахського національного університету імені аль-Фарабі (м. Алмати, Казахстан).

 13. Романовська Алла Олексіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янських мов Мінського державного лінгвістичного університету (м. Мінськ, Білорусь).

 14. Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

 Керівники оргкомітету

 Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету –  голова оргкомітету.

 Важеніна Олена Григорівна, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету – заступник голови оргкомітету.

 Члени оргкомітету

 Аксьонова Інна Олександрівна,старший лаборант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Волянська Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Гарбера Ірина Володимирівна,аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Данилюк Ілля Григорович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Дмитрієва Дар’я Миколаївна,аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Домрачева Ірина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Клименко Наталія Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Митько Неля Андріївна, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Омельченко Зоя Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Познанська Віра Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Путіліна Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 Ситар Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету.

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 21.05.2015

 

08.00 – 10.30

Реєстрація учасників конференції

10.30 – 13.00

Пленарне засідання

13.00 – 14.00

Обідня перерва

14.15 – 17.00

Майстер-клас «Авторські технології у системі роботи сучасного вчителя-словесника» 

14.15 – 17.00

Робота в секціях

22.05.2015

10.00 – 13.00

Робота в секціях

14.00 – 15.00

Обідня перерва

15.00 – 16.00

Підбиття підсумків

 Реєстрація учасників конференціївідбуватиметься за адресою: 21007, м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, Донецький національний університет, філологічний факультет, кафедра української мови та прикладної лінгвістики (ауд. 320).

 ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

Напрям

Ауд.

1

Пленарне засідання

акт.зала

2

Майстер-клас «Авторські технології в системі роботи сучасного вчителя-словесника»

акт.зала

3

Культурно-технологічна модель діяльності вчителя-гуманітарія в компетентнісно орієнтованому просторі освіти

508

4

Актуальні проблеми професійного становлення творчої особистості викладача гуманітарних дисциплін

512

5

Новітні технології у викладанні гуманітарних дисциплін

510

6

Методика навчання української мови в поліетнічному просторі

514

7

Науково-теоретичний та прикладний аспекти сучасного викладання української мови і літератури в школі

516

 

  Доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.

 Доповідь на секційному засіданні 10 хв.

 ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

  Пленарне засідання

 21 травня 2015 р., 10.30 – 13.00

 м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, актова зала

                 І. Вітальне слово

 

 1. Хаджинов Ілля Васильович,доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету(м. Вінниця, Україна).
 2. Мозгунов Володимир Володимирович,кандидат філологічних наук, професор, в. о. декана філологічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).
 3. Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 

                ІІ. Основні доповіді

 1. Азарова Лариса Євстахіївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна).

 Методологія використання лінгво-інформаційного підходу в дослідженні гармонійної побудови складних номінацій

 2. Вінтонів Михайло Олексійович, доктор філологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Синтаксичний синкретизм і методи синтаксичного аналізу

 3. Голуб Ніна Борисівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

                 Комунікативний потенціал шкільного курсу синтаксису

  4. Горошкіна Олена Миколаївна,доктор педагогічних наук, професоркафедри української мови Київського національного університету імені Бориса Грінченка(м. Київ, Україна).

 Роль проектного навчання у формуванні дослідницької компетентності майбутніх учителів-словесників

 5. Загнітко Анатолій Панасович, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Віртуально-лінгвістичний діалог у системі самостійної роботи: методологійно-лінгвокомп’ютерні основи

 6. Зелінська Оксана Юріївна, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Когнітивні технології викладання української мови в умовах дво- і багатомовності

 7. Калько Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

  Алгоритм як один із прийомів формування граматичних навичок студентів-філологів

 8. Коваль Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач  кафедри української мови та методики її навчання, декан факультету української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів на основі вдосконалення змісту фахових дисциплін

 9. Лукаш Галина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та культури Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Методика викладання культурологічних дисциплін на спеціальності «Культурологія»

 10. Мамчур Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач науково-методичним центром «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти

 11. Мартинова Ганна Іванівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

                 Текстотека говірок Середньої Наддніпрянщини як підґрунтя національно-патріотичного виховання молоді

 12. Мозгунов Володимир Володимирович,кандидат філологічних наук, професор, в. о. декана філологічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Методика викладання модальної рамки висловлення на уроках формування комунікативних умінь і навичок у старших класах             

 13. Мусієнко Валентина Павлівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри російської і української мов Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна);

 Кьонгок Чу, аспірант Київського національного лінгвістичного університету (Республіка Корея).

 Интердискурсивность в научно-популярном тексте: методологический подход

 14. Омельчук Сергій Аркадійович, доктор педагогічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри мовної освіти Херсонського державного університету (м. Херсон, Україна).

 Морфологічні вміння в системі навчання української мови за дослідницького підходу

 15. Просалова Віра Андріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Інтерактивні технології у практиці викладання літератури української діаспори у вищій школі

 16. Сидоренко Вікторія Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, головний науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

 Реалізація принципів особистісно зорієнтованого підходу в процесі формування синтаксичної компетентності учнів 8-9 класів

 17. Форманова Світлана Вікторівна, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса, Україна).

 Новітні підходи й методики викладання синтаксису тексту у вузівській практиці

 18. Шитик Людмила Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

                 Методичні підходи до опрацювання явищ синхронної перехідності в системі складного речення

 

Майстер-клас

 АВТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

 21 травня 2015 р., 14.15 – 17.00

 м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, актова зала

 1. Перфілова Наталія Сергіївна, учитель української мови та літератури Новогнатівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (с. Новогнатівка Волноваського р-ну Донецької обл.).

 Інноваційні засоби навчання на уроках української мови і літератури

 2. Попова Тетяна Юріївна, учитель-методист української мови і літератури Верхньоторецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені М. О. Сибірцева, переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» (смт. Верхньоторецьке, Ясинуватський район, Донецька область).

 Використання кроссенсів на уроках гуманітарного циклу

 3. Хижняк Наталія Вікторівна, учитель світової літератури Новогнатівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області (с. Новогнатівка Волноваського р-ну Донецької обл.).

 Нетрадиційні форми роботи зі світової літератури

 

Секція 1

 КУЛЬТУРНО-ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ГУМАНІТАРІЯ В КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОМУ ПРОСТОРІ ОСВІТИ

 

21 травня 2015 р., 14.15 – 17.00

 

22 травня 2015 р., 10.00 – 13.00

 

м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, ауд. 508

 Голова – Лещенко Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

 Секретар – Богданова Ірина Геннадіївна, магістрант

 1. Барабаш Ірина Володимирівна, аспірант, викладач кафедри української мови та методики її навчання Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Формування та розвиток професійних умінь і навичок майбутніх учителів-словесників у процесі практичної підготовки

 2. Бійчук Галина Леонідівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

 До проблем вивчення української літератури в старшій школі на засадах компетентнісного підходу

 3. Весельська Галина Станіславівна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

 Формування лінгводидактичної компетенції майбутніх учителів початкових класів у процесі викладання курсу «Сучасна українська мова»

 4.Кулешова Людмила Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Лингвистический анализ художественного текста в системе подготовки современного учителя-словесника

 5. Лещенко Ганна Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри української мови та методик викладання Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне, Україна).

 Функції тексту як дидактичного матеріалу за компетентнісним підходом

 6. Мамчур Євген Анатолійович, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Соціально-гуманітарні дисципліни як чинник формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови

 7. Тименко Валентина Миколаївна, молодший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

 Формування літературної компетентності старшокласників у процесі вивчення української літератури

 8. Фасоля Анатолій Миколайович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

 Вивчення української літератури в старшій школі на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного, культурологічного підходів

 9. Янчук Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

 Формування творчої особистості майбутніх учителів-словесників під час вивчення лексики та фразеології сучасної української літературної мови

 

Секція 2

 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 

21 травня 2015 р., 14.15 – 17.00

 22 травня 2015 р., 10.00 – 13.00

 м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, ауд. 512

 Голова – Важеніна Олена Григорівна, старший викладач

 Секретар – Гарбера Ірина Володимирівна, аспірант

 1.Барменкова Оксана Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

                 Разработка практического занятия по современному русскому языку (4 курс)

 2. Бойко Інна Олександрівна, викладач кафедри російської і української мов Київського національного лінгвістичного університету (м. Київ, Україна).

Художественная литература в лингвострановедческом учебном процессе

 3. Бортун Каріна Олександрівна, студентка І курсу ОКР «магістр» спеціальності «Українська мова і література» Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Форми самостійної роботи студентів філологічних спеціальностей під час вивчення розділу «Фразеологія»

 4. Важеніна Олена Григорівна, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Українська фразеодидактика: становлення і проблеми

 5.Василенко Марина Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Коммуникативный подход к изучению русского языка украинскими студентами-филологами

 6. Василик Оксана Борисівна, аспірант кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Використання мікротопонімного матеріалу Уманщини ХVІІ-ХІХ ст. в ономастичних спецкурсах

 7. Гарбера Ірина Володимирівна, аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Цикл завдань з лінгвокультурології для вищої школи

 8. Григорян Іскуі Бабкенівна, студентка І курсу ОКР «магістр» спеціальності «Українська мова і література» Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Тестові завдання з паронімії для студентів ВНЗ

9. Домрачева Ірина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Особливості девіативного мовлення

 10. Донік Ольга Михайлівна, аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

Методологія дослідження порівняльних сполучників

 11. Жуган Наталія Миколаївна, викладач Черкаського бізнес-коледжу (м. Черкаси, Україна).

 Специфіка формулювання питальника ткацької лексики середньонаддніпрянських говірок

 12. Калько Валентина Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Застосування тестового контролю в процесі вивчення числівника

 13. Кітаєва Тетяна Миколаївна, аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Формування комунікативної компетентності при підготовці студентів-журналістів

 14. Клименко Наталія Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Методика записування й опрацювання діалектної лексики

 15. Корновенко Лариса Віталіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови, зарубіжної літератури Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Дидактические материалы пособия «Практический курс русского языка» в системе подготовки студентов-русистов 1 года обучения

 16. Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Методика вивчення аксіологічної специфіки фразем у вищій школі

 17. Мала Юлія Віталіївна, аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Якість професійної підготовки майбутніх фахівців на заняттях з української мови у вищій школі

 18. Митько Неля Андріївна, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Контрольно-коригувальна діяльність викладача у формуванні мовленнєвих навичок студентів

 19. Омельченко Зоя Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Практичні заняття з української діалектології у вищій школі

 20. Пилипак Тарас Анатолійович, аспірант кафедри загального мовознавства і історії мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Децентралізація та автономність в системі середньої освіти Чеської республіки (за результатами освітньої поїздки)

 21. Радомська Людмила Анатоліївна, викладач кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету (м. Вінниця, Україна).

 Вивчення обсягу поняття «юкстапозит» у сучасному мовознавстві

 22. Сегін Любомир Васильович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ, Україна).

 Українська пунктуація (програма для філологічних факультетів)

 23. Сивинська Наталя Олександрівна, магістрант Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Женский именник в русской языковой картине мира: функционально-семантический аспект

 24. Ситар Ганна Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Особливості вивчення синтаксичних фразеологізмів  у межах дисципліни «Сучасна українська мова»

 25. Тарасенко Вікторія Вікторівна, аспірант кафедри історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 "Повість про санаторійну зону" М. Хвильового в літературознавчій інтерпретації

 26. Тищенко Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Діалектологічна практика в системі підготовки компетентного фахівця-філолога

 27. Федорич Христина Миколаївна, викладач кафедри української мови і літератури Національного університету «Острозька академія» (м. Острог, Україна).

 Формування дослідницького мислення у студентів-філологів під час навчання правопису

 28. Шило Світлана Борисівна, методист кафедри педагогіки Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради (м. Черкаси, Україна).

 Проблемні питання правопису новітніх складних одиниць

 29. Шляхова Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання, стилістики і культури української мови Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

                 Текстоцентричний підхід до формування стилістичної компетентності студентів-філологів

 30. Юлдашева Людмила Петрівна, викладач-методист Тальнівського будівельно-економічного коледжу Уманського національного університету садівництва (м. Умань, Україна).

                 Рекламний дискурс у позакласній роботі з мови

 Секція 3

 НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

 21 травня 2015 р., 14.15 – 17.00

 22 травня 2015 р., 10.00 – 13.00

 м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, ауд. 510

 Голова – Данилюк Ілля Григорович, кандидат філологічних наук, доцент

 Секретар – Аксьонова Інна Олександрівна, старший лаборант

 1. Бондаренко Тетяна Григорівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Інноваційні виміри викладання магістрам дисципліни «Управління поведінкою аудиторії ЗМІ»

 2. Гримашевич Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

 Новітні тенденції у викладанні української діалектології як науки модерного мовознавства

 3. Данилюк Ілля Григорович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Використання середовища Mathematica на лабораторних заняттях із комп’ютерної лінгвістики

 4. Денисюк Василь Вікторович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Використання інформаційних технологій на заняттях із дисциплін історико-лінгвістичного циклу

  5. Коваль Людмила Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови й загального мовознавства Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна).

 Застосування інтерактивних технологій при викладанні синтаксису сучасної української літературної мови для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів

 6. Коваль Світлана Валеріївна, викладач кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

 Створення лонгридів у межах курсу «Цифрові медіа» на платформах Tilda, Storify, Readymag

 7. Нестеренко Олеся Анатоліївна, завідувач навчальної (телевізійної) лабораторії кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

                 Роль навчальної телевізійної лабораторії у формуванні практичних умінь і навичок студентів-журналістів

 8. Романюк Людмила Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови для природничих та гуманітарних наук Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Інноваційні технології у вивченні фразеології у вищій школі

 9. Таран Алла Анатоліївна,кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси, Україна).

                 Інформаційні технології в самоосвіті філолога

 10. Яценко Сергій Адамович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, Україна).

 Особливості використання мультимедійних презентацій у процесі викладання «Старослов’янської мови»

 Секція 4

 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЛІЕТНІЧНОМУ ПРОСТОРІ

 21 травня 2015 р., 14.15 – 17.00

 22 травня 2015 р., 10.00 – 13.00

 м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, ауд. 514

 Голова – Єщенко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент

 Секретар – Сахарук Інна Володимирівна, аспірант

 1. Ага-заде Галина Мойсеївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Бакинського слов’янського університету (Азербайджан).

                 Особенности перевода национальных реалий

 2. Білозуб Анастасія Іванівна, лектор української мови кафедри славістики Бєлградського університету (м. Бєлград, Сербія).

 Текстоцентричні методики в процесі вивчення української мови як іноземної

 3. Вінтонів Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства і історії мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Реалізація принципів особистісно зорієнтованого підходу в процесі викладання російської мови як іноземної для студентів гуманітарних спеціальностей

 4. Волянська Юлія Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Дистанційний курс «Українська мова як іноземна»: структура і специфіка реалізації

 5. Єщенко Тетяна Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, член НТШ, в. о. завідувача кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (м. Львів, Україна).

 Текстоцентричний підхід до викладання української мови як іноземної для студентів медичних вишів

 6. Іванова Ірина Борисівна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна).

 Білінгвізм: проблеми та перспективи у викладанні гуманітарних дисциплін

 7. Пилипак Валерія Павлівна, старший викладач кафедри загального мовознавства і історії мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Специфіка викладання російської мови для іноземних студентів 1-2 курсів гуманітарних спеціальностей

 8. Путіліна Оксана Леонідівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Специфіка викладання лінгвокраїнознавства (англійська мова) і міжкультурної комунікації на спеціальності «Прикладна лінгвістика»: США, Велика Британія, Австралія

 9. Шатілова Олена Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського (м. Кременчук, Україна).

 Формування країнознавчої компетенції в іноземних студентів під час вивчення української мови у ВНЗ

 

Секція 5

 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В ШКОЛІ

 21 травня 2015 р., 14.15 – 17.00

 22 травня 2015 р., 10.00 – 13.00

 м. Вінниця, вул. Фрунзе, 4, філологічний факультет ДонНУ,

 V поверх, ауд. 516

 Голова – Шингоф Ірина Леонідівна, учитель української мови і літератури, учитель-методист

 Секретар – Дмитрієва Дар’я Миколаївна, аспірант

 1. Багров Максим Володимирович, студент IV курсу спеціальності «Українська мова і література» Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

                 Про модальність іронії на уроках словесності у старшій школі

 2. Галаєвська Людмила Вікторівна, молодший науковий співробітник відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ, Україна).

                 Методичні аспекти розвитку діалогічного мовлення учнів       8-9 класів на уроках української мови

 3. Гасай Євгенія Богданівна, студентка IV курсу спеціальності «Українська мова і література» Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна);

 Шингоф Ірина Леонідівна, учитель української мови і літератури, учитель-методист Токівської ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиського району Тернопільської обл. (с. Токівськ, Україна).

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови як засіб інтегрованого навчання під час вивчення орфографії в 10 класі

 4. Груба Таміла Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан історико-філологічного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (м. Рівне, Україна).

 Засвоєння учнями профільних класів правил мовленнєвого етикету як основа успішної соціалізації

 5. Дмитрієва Дар’я Миколаївна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

               Формування комунікативних здібностей учнів під час вивчення теми «Звертання» на уроках української мови

6. Кириченко Марія Олександрівна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист української мови і літератури, асистент кафедри російської мови Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Інфінітив як член речення: методологія аналізу

 7. Кучеренко Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практичного мовознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (м. Умань, Україна).

 Технологія особистісно орієнтованого уроку української мови

 8. Познанська Віра Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

 Вивчення словотвірної будови українських прізвищ у школі