Конференції

Конференції

Програма конференції "Граматичні читання - VIII"

Скачати програму у форматі .pdf (0.4 MB)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД НАН УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (м. Вінниця)

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 

50-річчю організації
Донецького національного
університету  присвячено

 

ПРОГРАМА

міжнародної науково-теоретичної конференції

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VІІІ»
16 – 17 квітня 2015 року

 

Програмний організаційний комітет міжнародної конференції

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VІІІ»

 Роман Гринюк – доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету, голова оргкомітету  (м. Вінниця, Україна).

Віктор Бріцин – доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України (м. Київ, Україна).

Майя Всеволодова – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної Московського державного університету імені М. В. Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація).

Ніна Горголюк –  кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).

Катерина Городенська – доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна).

Василь Ґрещук –доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства (м. Івано-Франківськ, Україна).

Анатолій Загнітко – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету, заступник голови оргкомітету (м. Вінниця, Україна).

Марія Конюшкевич – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Гродненського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь).

Тетяна Космеда – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Інституту російської філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща).

Чеслав Ляхур – доктор наук (doktor habilitowany), професор, професор Опольського університету (м. Ополе, Польща).

Володимир Мозгунов – кандидат філологічних наук, професор, в. о. декана філологічного факультету Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Анатолій Мойсієнко – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна).

Людмила Попович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградськогo університету (м. Бєлград, Сербія).

Ілля Хаджинов –  доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького  національного університету (м. Вінниця, Україна).

Володимир Широков – доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна).

 

 

Робочий організаційний комітет міжнародної конференції

«ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VІІІ»

 

Інна Аксьонова – старший лаборант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Олена Важеніна – вчений секретар,старший викладачкафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Михайло Вінтонів – доктор філологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Юлія Волянська – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Ілля Данилюк – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Жанна Краснобаєва-Чорна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Інна Сахарук –аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Ганна Ситар – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету, секретар оргкомітету (м. Вінниця, Україна).

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Реєстрація учасників конференції – 16.04.2015 р.  з 800 до 1000 за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, Донецький національний університет, 7 поверх  (актова зала).

Пленарне засідання – 16.04.2015 р. з 1000 до 1300.

Обідня перерва – 16.04.2015 р. з 1300 до 1400.

Робота у секціях – 16.04.2015 р. з 1400 до 1800.

Робота у секціях – 17.04.2015 р. з 1000 до 1300.

Засідання Круглого столу«Сучасна категорійна граматика: засадничі принципи, особливості аналізу категорійної семантики» – 17.04.2015 р. з 1000 до 1300.

Обідня перерва – 17.04.2015 р. з 1300 до 1400.

Засідання Круглого столу«Інструментарій для створення корпусу текстів без спеціальної підготовки»17.04.2015 р. з 1400 до 1600.

Підсумкове пленарне засідання – 17.04.2015 р. з 1600 до 1800.

 

РЕГЛАМЕНТ

 Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

 


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Пленарне засідання

 

 

16 квітня 2015 р.                                Головний корпус, 7 поверх, актова зала

1000  – 1300

 

 

1. Роман Гринюк, доктор юридичних наук, професор, ректор Донецького національного університету, голова оргкомітету  (м. Вінниця, Україна)

Вітальне слово

 

2. Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу граматики Інституту української мови НАН України (м. Київ, Україна)

Центр і периферія формально-синтаксичної сфери сполучників в українській мові

 

3. Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Теорія речення: рівнево-категорійний вимір

 

4. Тетяна Космеда,  доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри україністики Інституту російської філології факультету неофілології Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща)

Теорія і практика сучасної двомовної лексикографії: проблема репрезентації польсько-українських усталених виразів

 

5. Василь Ґрещук, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, директор Інституту українознавства (м. Івано-Франківськ, Україна)

Лексикографічне опрацювання діалектного слова в художній мові

 

6. Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології і культури Донецького національного університету (м. Вінниця, Україна).

Онімна гра в сучасній номінації

 

7. Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України(м. Київ, Україна)

Актуальні проблеми сучасної граматичної теорії

 

8. Олена Левченко, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)

Порівняльні стратегії в сучасній українській художній прозі (корпуснобазований підхід)

 

9. Раїса Христіанінова, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (м. Бердянськ, Україна).

Типові і специфічні складносурядні речення  

 

10. Ніна Данилюк, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Морфолого-словотвірні стилістеми у збірці Лесі Українки «На крилах пісень»

 

11. Віктор Бріцин, доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

Внутрішньо- і зовнішньосинтаксичні відношення в семантичній структурі простого речення

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

 

Секція 1

«Проблеми філософії та феноменології мови,

теорії та історії мови»

 

Початок 16.04.2015 р. о 1400,6 поверх, ауд. 611

 

Співголови:

Майя Всеволодова, д. філол. наук, проф.;

Михайло Вінтонів, д. філол. наук, проф.

Секретар: Катерина Макідо, студ. 1 курсу ОКР «спеціаліст»

 

Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри дидактичної лінгвістики й теорії викладання російської мови як іноземної Московського державного університету імені М. В. Ломоносова

Парадигматика как один из параметров грамматики. Некоторые  наблюдения и комментарии

 

Ірина Казимирова, кандидат філологічних наук, докторант Інституту української мови НАН України

Із історії української лінгвістичної термінології: «Граматика української мови» О. Павловського (1818 р.).

 

Жанна Краснобаєва-Чорна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Аксіологічні орієнтації людини у фразеології: теоретико-прикладний аспект

 

Христина Макович, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Займенникові форми в карпатських діалектах XVI–XVII ст. (на матеріалі текстів учительних Євангелій)

 

 


 

Секція 2

«Прикладна лінгвістика: методологійні засади, рівні, аспекти і напрями дослідження; теоретичні питання сучасної лексикографії; сучасна комп’ютерна лінгвістика: напрями, категорії й аспекти аналізу»

 

Початок 16.04.2015 р. о 1400, 6 поверх, ауд. 610

 
Співголови:
Володимир Широков, д. техн. наук, проф., акад. НАН України;
Ілля Данилюк, к. філол.наук, доц.

Секретар: Марія Савенко,  магістрант.

 

Людмила Бороденко, старший інспектор факультету інженерної і мовної підготовки ДВНЗ Приазовський державний технічний університет

База даних графічно-орфографічних іншомовностей в українському художньому тексті пострадянського періоду: структура (теги) і семантика

 

Анастасія Бурова, студентка 1 курсу ОКР «спеціаліст» спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету

Дискурс-аналіз українських весільних замовлянь

 

Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Українізація інтерфейсу корпусного менеджера Manatee Bonito

 

Надія Загнітко, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Сучасні технології дослідження лінгвоперсоналій: граматика звукового мовлення

 

Вікторія Качан, студентка 1 курсу ОКР «магістр» спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету

Етнокультурна специфіка українськомовного і російськомовного варіантів казки про курочку Рябу: дискурс-аналіз

 

Маргарита Книш, студентка 4 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету

Особливості функціонування післяйменників over i through у сучасній англійській мові

Лариса Колібаба, кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу граматики Інституту української мови НАН України;

Валентина Фурса, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу граматики Інституту української мови НАН України.

Теоретичні проблеми лексикографічного опису граматичного керування дієслів

 

Ігор Кульчицький, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики Національного університету «Львівська політехніка»

Ідіолект Петра Карманського: квантитативний аспект

 

Марія Савенко, студентка 1 курсу ОКР «магістр» спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету

Міфологема золота рибка в українській фраземіці: електронна словникова стаття

 

Альона Філенко, студентка 1 курсу ОКР «магістр» спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету

Негативні емоції у сучасній фразеології (на матеріалі української, російської та англійської мов): прикладний аспект

 

Олександра Яковлєва, студентка 1 курсу ОКР «магістр» спеціальності «Прикладна лінгвістика» Донецького національного університету

Типологія одиниць текстово-драматургійного простору суб’єктивної модальності

 

Секція 3

«Теоретичні питання синтаксису і морфології;

функційної семантики лексичних одиниць»

 

Початок 16.04.2015 р. о 1400,  6 поверх, ауд. 613

Співголови:

Анатолій Загнітко, д. філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України;

Олена Кульбабська, д. філол. наук, проф.

Секретар: Інна Аксьонова, ст. лаб.

 

Алла Агафонова, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Типологія лексичних засобів експресивності літературно-критичних праць та лекцій Миколи Зерова

 

Марина Балко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України

Кваліфікаційні вияви імбрикативної моделі побудови словосполучень

 

Катерина Виноградова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри російської мови для іноземних студентів гуманітарних факультетів Московського державного університету імені М. В. Ломоносова

Поле предложных единиц в русском языке (к вопросу о грамматикализации)

 

Надія Вітрук, кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії та культури української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Специфіка граматичного значення односкладних речень апеляції

 

Наталія Глібчук, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка

Транспозитний потенціал абстрактних іменників негативної та позитивної оцінки

 

ІринаДомрачева, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Параметри вияву різноманітних якісно-оцінювальних репрезентацій багатократної, багатосубʼєктної та багатообʼєктної дій у текстах різних стилів

 

Ольга Донік, аспірант кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Семантико-синтаксичне функціювання порівняльних сполучників у простому реченні

 

Людмила Коваль, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних параметрів простого головного компонента номінативного речення української мови

 

 Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри журналістики Гродненського державного університету імені Янкі Купали

Теоретическое моделирование для выявления инвентаря предложно-союзных формантов предикативных синтаксем  в полипропозициональной структуре

 

 Олена Кульбабська, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Апозитивні словосполучення – складники простого неелементарного речення

 

Галина Кутня, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка

Ступеневість неподільності словосполучень у контексті структурно-граматичної характеристики членів речення

 

Олеся Нестеренко, завідувач навчальної (телевізійної) лабораторії кафедри журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Кількісні зміни компонентного складу фразеологічних одиниць у мові мас-медіа

 

Володимир Олексенко, доктор філологічних наук, професор, декан факультету філології та журналістики Херсонського державного університету

Неолексеми з компонентом анти- у мові сучасних ЗМІ: функційно-семантичний аспект

 

Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Комунікативні функції синтаксичних фразеологізмів

 

Алла Таран, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Динаміка в сучасній українській словозміні

 

Світлана Шабат-Савка, доктор філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови, заступник декана філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Комунікативна інтенція оптативності:  змістовий обшир і засоби вербалізації

 

Людмила Шитик, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Синкретичні складносурядні речення в українській мові

 

 

 

Секція 4

«Лінгвокультурологія, етнолінгвістика, лінгвогеографія та ономастика: проблеми і перспективи»

 

Початок 16.04.2015 р. о 1400,6 поверх, ауд. 612

 

Співголови:

Василь Ґрещук, д. філол. наук, проф.;

Галина Лукаш, д. філол. наук, проф.

Секретар:  Ірина Гарбера, асп.

 

Ірина Гарбера, аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Ареальна фразеологічна одиниця як засіб вербалізації концепту

 

Валентина Ґрещук, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Ватра  й  ватаг  у  мовній картині світу гуцулів крізь призму художньої мови

 

Наталя Клименко, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Структурно-семантичний аналіз деяких назв жіночого стегнового одягу в українських східностепових говірках

 

Елла Кравченко, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри загального мовознавства та iсторiï мови Донецького національного університету

Трансформация «внутреннего» заглавия в индивидуально-авторский символ

 

Зоряна Купчинська, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови Львівського національного університету імені Івана Франка

Ареал ойконімів на *-ьskъ XVI – XVII ст.

 

Ганна Мартинова, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Функціонування означальних прислівників у середньонаддніпрянських говірках

 

Юлія Пацаранюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасних європейських мов Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Лінгвокультурологічний підхід до аналізу  категорії іронії  (на матеріалі творів буковинських письменників)

 

Віра Познанська, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Словотвірна структура українських прізвищ на –ик (на матеріалі антропонімії Донеччини)

 

Любов Стегніцька, викладач кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного університету

Динамічні процеси в когнітивно-прагматичній спрямованості термінів- епонімів

 

Лілія Федорюк, аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Номінативні ознаки концепту СМЕРТЬ

 

 

Секція 5

«Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, дискурс-аналізу, порівняльно-історичного й зіставного мовознавства»

 

Підсекція А

 

Початок 16.04.2015 р. о 1400,4 поверх, ауд. 402

Співголови:

Людмила Попович,д. філол. наук, проф.;

Флорій Бацевич, д. філол. наук, проф.;

Михайло Вінтонів, д. філол. наук, проф. 

Секретар: Інна Сахарук, асп.

Флорій Бацевич, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Текстова категорія «річ»: спроба обґрунтування

 

Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Засоби експресивізації в українському політичному дискурсі: функційно-типологійні вияви

 

Юлія Волянська, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Візитна картка: специфіка мовного оформлення, особливості креолізації вербальних компонентів

 

Тетяна Кітаєва, аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Структурна модель інформаційно-аналітичного інтерв'ю сучасних ЗМІ

 

Наталя  Кондратенко, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Граматичні особливості політичних текстів: функціонування займенників у політичному дискурсі

 

Ольга Левічева, аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Класифікації структивів у сучасному дискурсі: метакомунікативність та стереотипізація

 

Катерина Пономаренко, викладач кафедри українознавства Донецького юридичного інституту МВС України

Текстотвірні функції девербативного іменника

 

Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри славістики Бєлградськогo університету

Украјинска криза у дискурсу коментара интернет вести на српском језику

 

 Інна Сахарук, аспірантка кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

До питання про розмежування прецедентних феноменів і метафор у сучасному медійному дискурсі

 

Наталія Шатілова, кандидат філологічних наук, асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Граматичний лад художньої мови С. Воробкевича як ознака ідіостилю письменника-буковинця

 

Інна Юшковець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Донецького національного університету

Реализация стратегии преемственности власти в речах канцлеров ФРГ

 

 Підсекція Б

Початок 16.04.2015 р. о 1400,4 поверх, ауд. 403

Співголови:
Михайло Сенів, д. філол. наук, проф.;
Наталія Пирлік, к. філол. наук, доц. 

Секретар: Тетяна Кітаєва, асп.

 

Оксана Васильців, аспірант кафедри загального мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Структурні особливості двокомпонентних термінів соціолінгвістики (на матеріалі української, англійської та польської мов)

 

Наталія Пирлік, кандидат філологічних наук, доцент,  перший проректор Донецького національного університету

Концептуальні ознаки мовленнєвого портрету Маргарет Тетчер

 

Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри романських мов Донецького національного університету

Прикметники з часовою семантикою у латинській мові

 

Любомир Сегін, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Параметри словотвірної парадигми дієслів iз префіксом над- в українській мові в зіставленні з польською

 Засідання круглого столу

«Сучасна категорійна граматика: засадничі принципи, особливості аналізу категорійної семантики»

 

17.04.2015 р. о 1000, 6 поверх, ауд. 610

 

Співголови:

Анатолій Загнітко, д. філол. наук, проф., член-кореспондент НАН України;

Ганна Ситар, к. філол. наук, доц.

 

Секретар: Інна Сахарук, асп.

 

Учасники: Віктор Бріцин (Київ), Михайло Вінтонів (Вінниця), Юлія Волянська (Вінниця), Майя Всеволодова (Москва), Катерина Городенська (Київ), Данилюк Ілля (Донецьк), Анатолій Загнітко (Вінниця), Людмила Коваль (Вінниця), Лариса Колібаба (Київ), Наталя Кондратенко (Одеса), Марія Конюшкевич (Гродно), Олена Кульбабська (Чернівці),Чеслав Ляхур (Ополе), Володимир Олексенко (Херсон), Людмила Попович (Бєлград), Михайло Сенів (Вінниця), Ситар Ганна (Вінниця), Валентина Фурса (Київ), Раїса Христіанінова (Бердянськ), Людмила Шитик (Черкаси).

 

Проблеми Круглого столу

 

Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Інструментарій категорійної граматики

 

Марія Телеки, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного університету

Репертуар мовних засобів вираження семантики дозволу

                                                                                   


Засідання круглого столу

«Інструментарій для створення корпусу текстів

без спеціальної підготовки»

 

17.04.2015 р. о 1400, 6 поверх, ауд. 610

Співголови:

Володимир Широков, д. техн. наук, проф., акад. НАН України (Київ),

Олена Левченко, д. філол. наук, проф.

 Секретар: Інна Аксьонова, ст. лаб.

 

Учасники: Михайло Вінтонів (Вінниця), Ілля Данилюк (Вінниця), Анатолій Загнітко (Вінниця), Наталя Кондратенко (Одеса), Жанна Краснобаєва-Чорна (Вінниця), Ігор Кульчицький (Львів), Олена Левченко (Львів), Ганна Ситар (Вінниця), Володимир Широков (Київ).

 

Проблеми Круглого столу

Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Теоретико-прикладні засади моделювання текстових корпусів

 

Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету

Типологія сучасних лінгвістичних експериментальних корпусів: структура та одиниці

 

Володимир Широков, доктор технічних наук, професор, академік НАН України, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України

Семантичні стани в цілісності корпусу

 

 

ПІДСУМКОВЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

17.04.2015 р. о 1600, 7 поверх, актова зала

 

1. Підсумкові доповіді керівників секцій

2. Обговорення

3. Прийняття ухвали конференції

4. Закриття конференції