Конференції

Конференції

14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НАН УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

КАФЕДРА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!

14 листопада 2014 року кафедра сучасної української мови ЧНУ спільно з Інститутом української мови НАН України проводить Міжнародні наукові читання „Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження”, присвячені пам’яті доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича НІНИ ВАСИЛІВНИ ГУЙВАНЮК.

Роботу наукових читань плануємо здійснювати за такими напрямами:

 1. Ім’я в науці: професор Н. В. Гуйванюк.
 2. Проблеми історичного синтаксису української мови.
 3. Проблеми типології синтаксичних одиниць.
 4. Проблеми синтаксичної номінації, деривації та кореферентності.
 5. Семантика синтаксичних одиниць: від синтаксеми до надфразної єдності.
 6. Функційний синтаксис: набутки і перспективи.
 7. Антропоцентризм синтаксичних категорій.
 8. Актуальні проблеми комунікативного та когнітивного синтаксису.
 9. Синтаксичні особливості слов’янських мов у порівняльному та перекладознавчому аспектах.
 10. Синтаксис художньої мови.
 11. Мовна картина світу засобами українського синтаксису.
 12. Загальнонаціональне, регіональне та індивідуальне в синтаксисі.

 

 

Робочі мови конференції – слов’янські.

Тези доповідей обсягом 2 сторінки (без покликань та списку літератури) плануємо опублікувати до початку наукових читань у збірнику „Актуальні проблеми синтаксису”. Тези друкуватимемо в авторській редакції.

Просимо до 1 вересня 2014 р. надсилати тези в редакторі Word 2003 у двох форматах *.doc і *.rtf. на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назви файлів (тільки латиницею) мають відповідати прізвищу автора, напр.: shevchenko.doc і shevchenko.rtf.

Вимоги до технічного оформлення тез доповіді

 1. Текст набирати: шрифт – Times New Roman, розмір 14, стиль „нормальний” („звичайний”), міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1 см (не допускати створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску!), обсяг – 2 сторінки. (Увага! Якщо використано спеціальний шрифт, необхідно подати його на окремому диску).
 2. Параметри сторінки: всі поля – 2 см, текст вирівнювати по ширині.
 3. Треба розрізняти тире (–), дефіс (-).
 4. Використовувати лише такі лапки: „  ”.
 5. Скорочення на зразок т. ін., ХІХ ст., ініціали при прізвищах (напр.: І.І. Слинько), назви населених пунктів на зразок м. Київ, с. Михайлівка друкувати через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).
 6. Скорочення на зразок 90-ті, 1-го – з нерозривним дефісом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+дефіс).
 7. Виокремлення фрагменту тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не використовувати).
 8. Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, без лапок.

 

 

В окремому файлі (назва файлу – shevchenko_vidomosti.doc) подати Заявку щодо участі в конференції (див. Додаток 1).

 

 

 

Зразок оформлення тез:

АНАЛІТИЧНІ ДІЄСЛОВА
НА ТЛІ ТРАДИЦІЙНИХ ДІЄСЛІВНИХ ФОРМ

Катерина Городенська

Інститут української мови НАН України

 

Виокремлення дієслова як частини мови за набором різнорідних ознак, серед яких пріоритетну роль відведено син­таксичній функції, спричинило розмежування морфологічних, або власне-дієслів, із семантикою дії та стану й аналітичних дієслів зі значенням стану.

Аналітичні дієслова – це одиниці, для яких типові синтак­сичні позиції дієслова єдині, фіксовані, а не вторинні, як для синтаксичних дієслів. Склад аналітичних дієслів неоднорідний, що зумовлено неоднорідністю одиниць, закріплених за однією або обома дієслівними синтаксичними позиціями в ролі семан­тично значущої частини в аналітичній будові складеного присудка двоскладного речення або складеного головного члена одно­складного речення. Залежно від цього аналітичні дієслова об’єднуються в чотири типи: 1) відприслівникові та невідмінювано- відіменникові аналітичні дієслова, 2) відінфінітивні аналітичні дієслова, 3) віддієприкметникові аналітичні дієслова, 4) аналітичні дієслова з предикативними формами на -но, -то.

 

Оплата за видання матеріалів здійснюється поштовим переказом  – 100 гривень (сума включає реєстраційний внесок та вартість матеріалів). Збірник тез доповідей та програма наукових читань будуть роздані учасникам під час реєстрації. У разі відсутності автора, матеріали будуть надіслані на його адресу поштою (додатково 25 гривень грошовим переказом). Тези доповідей докторів наук без співавторства будуть надруковані безкоштовно.

 

Гроші (обов’язково поштовим переказом) надсилати до 1 вересня 2014 р. на адресу:                                                            Томусяк Людмила Миколаївна,

проспект Незалежності, буд. 90-Б, кв. 91, м. Чернівці, 58029.

Тел. моб.: (095) 8827383

Проїзд, харчування, проживання – за кошти учасників наукових читань.

Будемо щиро вдячні за поширення інформації про наукові читання.

 

Додатково (крім матеріалів тез) автор може опублікувати наукову статтю у „Науковому віснику Чернівецького університету. Слов’янська філологія” (науковий збірник включено до переліку фахових видань (філологічні науки), затверджених ВАК України; правила оформлення публікації можна дізнатися за електронною адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ).

 

За довідками звертатися телефоном: (0372) 584832 – кафедра сучасної української мови.

0509843986 – Кульбабська Олена Валентинівна

0663078283 – Струк Іванна Михайлівна

Оргкомітет конференції


Додаток 1

Заявка на участь у наукових читаннях

Прізвище__________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________

Науковий ступінь___________________________________________________

Вчене звання_______________________________________________________

Посада_____________________________________________________________

Установа___________________________________________________________

Тема доповіді_______________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Домашня адреса_____________________________________________________

___________________________________________________________________

Контактний телефон__________________________________________________

E-mail______________________________________________________________