Конференції

Конференції

Звіт про “Граматичні читання – VI” 3108
3-7.10.2011 III Крымский лингвистический конгресс 1872
28-29.04.2011 Актуальні проблеми менталінгвістики 2302
31.03.-1.04.2011 Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури 1756
1–4.07.2011 Реклама та PR у сучасному світі 1681
12–13.05.2011 Теорія і практика викладання української мови як іноземної 2623
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VІ» 2703
7-9.04.2011 Проблемы компьютерной лингвистики 1738
20.05.2011 Світ української мови 2043
15-16.04.2011 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін 2484
01.03.2011 Лінгвіст-програміст 2324
10-15.05.2011 XII КОНГРЕСС МАПРЯЛ 2538
25-27.11.2010 Комп'ютерні науки та інженерія 2010 (CSE-2010) 1556
31.05.–1.06.2011 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 2756
8-9.10.2010 Проблемы лексико-семантической типологии 1782
17–20.11.2010 Методи лінгвістичних досліджень 3314
22-24.11.2010 SLAVICORP 1993
3-4.02.2011 Міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – VІ 3398
2-6.07.2010 RETRO'2010 Ретроспектива филологии в информационном обществе знаний 2146
5-7.05.2010 Людина. Комп'ютер. Комунікація 1907
18-22.11.2010 РКИ в современной образовательной и геополитической парадигме 1741
4-8.10.2010 II Крымский лингвистический конгресс 1845
26-30.05.2010 Оценка методов анализа текста: морфологические парсеры русского языка 1942
11.05.2010 Масові комунікації: виміри, технології, конфігурації 1619
15.04.2010 Студентські філологічні студії початку ХХІ століття 1679
24–27.05.2010 Межкультурные коммуникации: научные школы и современные направления... 1972
9-10.04.2010 Іноземна філологія у ХХІ столітті 2248
20.05.2010 Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем 2185
14-15.05.2010 Українська лінгводидактика: минуле і сучасне 2642
21-23.04.2010 Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 4639