Конференції

Конференції

Звіт про “Граматичні читання – VI” 3186
3-7.10.2011 III Крымский лингвистический конгресс 1948
28-29.04.2011 Актуальні проблеми менталінгвістики 2399
31.03.-1.04.2011 Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури 1836
1–4.07.2011 Реклама та PR у сучасному світі 1760
12–13.05.2011 Теорія і практика викладання української мови як іноземної 2704
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VІ» 2786
7-9.04.2011 Проблемы компьютерной лингвистики 1806
20.05.2011 Світ української мови 2109
15-16.04.2011 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін 2543
01.03.2011 Лінгвіст-програміст 2388
10-15.05.2011 XII КОНГРЕСС МАПРЯЛ 2622
25-27.11.2010 Комп'ютерні науки та інженерія 2010 (CSE-2010) 1631
31.05.–1.06.2011 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 2804
8-9.10.2010 Проблемы лексико-семантической типологии 1828
17–20.11.2010 Методи лінгвістичних досліджень 3389
22-24.11.2010 SLAVICORP 2084
3-4.02.2011 Міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – VІ 3455
2-6.07.2010 RETRO'2010 Ретроспектива филологии в информационном обществе знаний 2199
5-7.05.2010 Людина. Комп'ютер. Комунікація 1999
18-22.11.2010 РКИ в современной образовательной и геополитической парадигме 1816
4-8.10.2010 II Крымский лингвистический конгресс 1913
26-30.05.2010 Оценка методов анализа текста: морфологические парсеры русского языка 2006
11.05.2010 Масові комунікації: виміри, технології, конфігурації 1670
15.04.2010 Студентські філологічні студії початку ХХІ століття 1727
24–27.05.2010 Межкультурные коммуникации: научные школы и современные направления... 2024
9-10.04.2010 Іноземна філологія у ХХІ столітті 2302
20.05.2010 Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем 2237
14-15.05.2010 Українська лінгводидактика: минуле і сучасне 2709
21-23.04.2010 Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 4729