Конференції

Конференції

Звіт про “Граматичні читання – VI” 3071
3-7.10.2011 III Крымский лингвистический конгресс 1814
28-29.04.2011 Актуальні проблеми менталінгвістики 2244
31.03.-1.04.2011 Рецепція України в контексті сучасної мови та літератури 1715
1–4.07.2011 Реклама та PR у сучасному світі 1626
12–13.05.2011 Теорія і практика викладання української мови як іноземної 2580
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ «ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VІ» 2666
7-9.04.2011 Проблемы компьютерной лингвистики 1686
20.05.2011 Світ української мови 2010
15-16.04.2011 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін 2454
01.03.2011 Лінгвіст-програміст 2285
10-15.05.2011 XII КОНГРЕСС МАПРЯЛ 2468
25-27.11.2010 Комп'ютерні науки та інженерія 2010 (CSE-2010) 1504
31.05.–1.06.2011 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 2731
8-9.10.2010 Проблемы лексико-семантической типологии 1758
17–20.11.2010 Методи лінгвістичних досліджень 3272
22-24.11.2010 SLAVICORP 1929
3-4.02.2011 Міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – VІ 3368
2-6.07.2010 RETRO'2010 Ретроспектива филологии в информационном обществе знаний 2112
5-7.05.2010 Людина. Комп'ютер. Комунікація 1852
18-22.11.2010 РКИ в современной образовательной и геополитической парадигме 1690
4-8.10.2010 II Крымский лингвистический конгресс 1814
26-30.05.2010 Оценка методов анализа текста: морфологические парсеры русского языка 1883
11.05.2010 Масові комунікації: виміри, технології, конфігурації 1591
15.04.2010 Студентські філологічні студії початку ХХІ століття 1649
24–27.05.2010 Межкультурные коммуникации: научные школы и современные направления... 1937
9-10.04.2010 Іноземна філологія у ХХІ столітті 2222
20.05.2010 Мовна комунікація: сучасні технології у форматі різнорівневих систем 2156
14-15.05.2010 Українська лінгводидактика: минуле і сучасне 2607
21-23.04.2010 Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 4572