Конференції

Конференції

26-28.09.2012 Семантика мови і тексту 2140
11.04.2012 Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ 1652
27–29.09.2012 Мова і культура 2635
21–22.03.2012 Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті 1716
4–8.06.2012 Межкультурные коммуникации: информационно-коммуникативные технологии в лингвистике 2057
4–5.10.2012 Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях 1658
30.05.-03.06.2012 18-я Международная конференция «Диалог» 6958
24–26.04.2012 ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 2304
29-30.03.2012 Мови і світ: дослідження та викладання 2121
03.02.2012 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 2129
21–24.03.2012 II Международный научный симпозиум "Славянские языки и культуры в современном мире" 1984
22-23.09.2011 Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме 1727
3-4.11.2011 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 3066
19-21.04.2012 Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов ... 1788
19-20.10.2011 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов 1707
21-22.10.2011 Психолінгвістика в сучасному світі 3227
3–4.11.2011 Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен 2042
24-26.11.2011 Комп'ютерні науки та інженерія 2011 (CSE-2011) 1483
15-17.09.2011 Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 1566
25.05.2011 Язык и личность в поликультурном пространстве 1490
25-27.11.2011 The 5th Language and Technology Conference 1617
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін..." 2869
Резолюції наукового семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1870
Звіт про науковий семінар «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 6030
Програма Всеукраїнського семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1736
1.04.2011 Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження 1563
12-16.05.2011 MegaLing Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 1798
7.04.2011 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 2197
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» 1931
13-14.10.2011 Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми 1880