Конференції

Конференції

26-28.09.2012 Семантика мови і тексту 2065
11.04.2012 Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ 1589
27–29.09.2012 Мова і культура 2558
21–22.03.2012 Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті 1661
4–8.06.2012 Межкультурные коммуникации: информационно-коммуникативные технологии в лингвистике 2008
4–5.10.2012 Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях 1578
30.05.-03.06.2012 18-я Международная конференция «Диалог» 6890
24–26.04.2012 ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 2212
29-30.03.2012 Мови і світ: дослідження та викладання 2068
03.02.2012 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 2065
21–24.03.2012 II Международный научный симпозиум "Славянские языки и культуры в современном мире" 1916
22-23.09.2011 Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме 1665
3-4.11.2011 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 2983
19-21.04.2012 Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов ... 1736
19-20.10.2011 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов 1659
21-22.10.2011 Психолінгвістика в сучасному світі 3077
3–4.11.2011 Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен 1959
24-26.11.2011 Комп'ютерні науки та інженерія 2011 (CSE-2011) 1410
15-17.09.2011 Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 1520
25.05.2011 Язык и личность в поликультурном пространстве 1439
25-27.11.2011 The 5th Language and Technology Conference 1561
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін..." 2818
Резолюції наукового семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1791
Звіт про науковий семінар «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 5841
Програма Всеукраїнського семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1681
1.04.2011 Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження 1492
12-16.05.2011 MegaLing Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 1726
7.04.2011 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 2131
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» 1865
13-14.10.2011 Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми 1819