Конференції

Конференції

21–22.03.2012 Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті 1503
4–8.06.2012 Межкультурные коммуникации: информационно-коммуникативные технологии в лингвистике 1905
4–5.10.2012 Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях 1425
30.05.-03.06.2012 18-я Международная конференция «Диалог» 6721
24–26.04.2012 ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 2043
29-30.03.2012 Мови і світ: дослідження та викладання 1938
03.02.2012 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1923
21–24.03.2012 II Международный научный симпозиум "Славянские языки и культуры в современном мире" 1675
22-23.09.2011 Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме 1536
3-4.11.2011 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 2832
19-21.04.2012 Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов ... 1622
19-20.10.2011 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов 1524
21-22.10.2011 Психолінгвістика в сучасному світі 2769
3–4.11.2011 Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен 1807
24-26.11.2011 Комп'ютерні науки та інженерія 2011 (CSE-2011) 1232
15-17.09.2011 Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 1404
25.05.2011 Язык и личность в поликультурном пространстве 1329
25-27.11.2011 The 5th Language and Technology Conference 1437
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін..." 2662
Резолюції наукового семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1645
Звіт про науковий семінар «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 5472
Програма Всеукраїнського семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1527
1.04.2011 Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження 1353
12-16.05.2011 MegaLing Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 1574
7.04.2011 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 1970
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» 1721
13-14.10.2011 Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми 1641
Звіт про “Граматичні читання – VI” 2924
3-7.10.2011 III Крымский лингвистический конгресс 1655
28-29.04.2011 Актуальні проблеми менталінгвістики 2021