Конференції

Конференції

21–22.03.2012 Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті 1586
4–8.06.2012 Межкультурные коммуникации: информационно-коммуникативные технологии в лингвистике 1951
4–5.10.2012 Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях 1506
30.05.-03.06.2012 18-я Международная конференция «Диалог» 6796
24–26.04.2012 ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 2107
29-30.03.2012 Мови і світ: дослідження та викладання 1989
03.02.2012 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1998
21–24.03.2012 II Международный научный симпозиум "Славянские языки и культуры в современном мире" 1794
22-23.09.2011 Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме 1594
3-4.11.2011 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 2908
19-21.04.2012 Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов ... 1683
19-20.10.2011 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов 1601
21-22.10.2011 Психолінгвістика в сучасному світі 2881
3–4.11.2011 Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен 1876
24-26.11.2011 Комп'ютерні науки та інженерія 2011 (CSE-2011) 1293
15-17.09.2011 Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 1465
25.05.2011 Язык и личность в поликультурном пространстве 1377
25-27.11.2011 The 5th Language and Technology Conference 1505
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін..." 2751
Резолюції наукового семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1714
Звіт про науковий семінар «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 5651
Програма Всеукраїнського семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1611
1.04.2011 Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження 1423
12-16.05.2011 MegaLing Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 1634
7.04.2011 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 2048
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» 1796
13-14.10.2011 Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми 1750
Звіт про “Граматичні читання – VI” 3022
3-7.10.2011 III Крымский лингвистический конгресс 1745
28-29.04.2011 Актуальні проблеми менталінгвістики 2167