Конференції

Конференції

21–22.03.2012 Наукова спадщина професора Олійника Івана Степановича в сучасному контексті 1529
4–8.06.2012 Межкультурные коммуникации: информационно-коммуникативные технологии в лингвистике 1912
4–5.10.2012 Традиції та новаторство в сучасних діалектологічних студіях 1446
30.05.-03.06.2012 18-я Международная конференция «Диалог» 6740
24–26.04.2012 ІІ Всеукраїнський лінгвістичний форум молодих учених 2055
29-30.03.2012 Мови і світ: дослідження та викладання 1951
03.02.2012 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1939
21–24.03.2012 II Международный научный симпозиум "Славянские языки и культуры в современном мире" 1690
22-23.09.2011 Семантика и прагматика языковых единиц в антропоцентрической парадигме 1547
3-4.11.2011 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 2845
19-21.04.2012 Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов ... 1637
19-20.10.2011 Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов 1543
21-22.10.2011 Психолінгвістика в сучасному світі 2793
3–4.11.2011 Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен 1821
24-26.11.2011 Комп'ютерні науки та інженерія 2011 (CSE-2011) 1244
15-17.09.2011 Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 1420
25.05.2011 Язык и личность в поликультурном пространстве 1336
25-27.11.2011 The 5th Language and Technology Conference 1451
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін..." 2679
Резолюції наукового семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1656
Звіт про науковий семінар «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 5504
Програма Всеукраїнського семінару «Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження» 1544
1.04.2011 Українські діалекти сьогодні: стан і перспективи дослідження 1366
12-16.05.2011 MegaLing Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 1585
7.04.2011 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 1989
ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОГО СЕМІНАРУ «ЛІНГВІСТ-ПРОГРАМІСТ» 1739
13-14.10.2011 Українське мовознавство: теоретичні та прикладні проблеми 1663
Звіт про “Граматичні читання – VI” 2946
3-7.10.2011 III Крымский лингвистический конгресс 1672
28-29.04.2011 Актуальні проблеми менталінгвістики 2041