Конференції

Конференції

14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження 2244
16-17.04.2015 Граматичні читання – VIIІ 2959
13.05.2014 XI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 1309
20.03.2014 Мова Тараса Шевченка в контексті наукової парадигми ХХІ століття 1353
15-17.05.2014 Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс 1255
19 – 21.03.2014 УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР 1958
17.04.2014 МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ 1318
3 -4.04.2014 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1246
03–06.04.2014 ХІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ – МАПРЯЛ’14 1276
27-28.03.2014 Мови і світ: дослідження та викладання 1544
3 -4.04.2014 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1612
28.11.2013 Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури 1495
13-14.03.2014 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1149
Звіт про ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VII 1902
30.09-5.10.2013 V Міжнародний Кримський лінгвістичний конгрес 2010
22-23.11.2013 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 2333
26-27.09.2013 Проблемы лексико-семантической типологии 1454
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ "ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VII" 274
14–15.03.2013 Лінгвістика. Комунікація. Освіта 1704
18-19.04.2013 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 2395
14.03.2013 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1609
8–9.11.2012 МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ: ПОЕТИКА І ГРАМАТИКА ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР 1625
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 2946
IV Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» 2776
5-6.02.2013 Граматичні читання – VII 3332
25-26.10.2012 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 3266
28-29.09.2012 Педагогика, лингвистика и информационные технологии 1781
15-16.03.2012 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 2305
5-6.10.2012 ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОГНОСТИКИ 1747
3-4.04.2012 Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах 1919