Конференції

Конференції

20.03.2014 Мова Тараса Шевченка в контексті наукової парадигми ХХІ століття 1319
15-17.05.2014 Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс 1194
19 – 21.03.2014 УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР 1910
17.04.2014 МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ 1284
3 -4.04.2014 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1196
03–06.04.2014 ХІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ – МАПРЯЛ’14 1243
27-28.03.2014 Мови і світ: дослідження та викладання 1478
3 -4.04.2014 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1572
28.11.2013 Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури 1455
13-14.03.2014 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1112
Звіт про ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VII 1859
30.09-5.10.2013 V Міжнародний Кримський лінгвістичний конгрес 1950
22-23.11.2013 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 2287
26-27.09.2013 Проблемы лексико-семантической типологии 1419
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ "ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VII" 242
14–15.03.2013 Лінгвістика. Комунікація. Освіта 1648
18-19.04.2013 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 2348
14.03.2013 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1572
8–9.11.2012 МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ: ПОЕТИКА І ГРАМАТИКА ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР 1563
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 2891
IV Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» 2708
5-6.02.2013 Граматичні читання – VII 3282
25-26.10.2012 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 3217
28-29.09.2012 Педагогика, лингвистика и информационные технологии 1705
15-16.03.2012 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 2267
5-6.10.2012 ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОГНОСТИКИ 1715
3-4.04.2012 Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах 1886
26-28.09.2012 Семантика мови і тексту 1960
11.04.2012 Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому ВНЗ 1521
27–29.09.2012 Мова і культура 2456