Конференції

Конференції

14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження 2347
16-17.04.2015 Граматичні читання – VIIІ 3046
13.05.2014 XI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 1340
20.03.2014 Мова Тараса Шевченка в контексті наукової парадигми ХХІ століття 1383
15-17.05.2014 Мова – література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс 1314
19 – 21.03.2014 УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР 1999
17.04.2014 МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ 1351
3 -4.04.2014 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1288
03–06.04.2014 ХІ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ – МАПРЯЛ’14 1304
27-28.03.2014 Мови і світ: дослідження та викладання 1618
3 -4.04.2014 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1654
28.11.2013 Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури 1534
13-14.03.2014 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1184
Звіт про ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VII 1938
30.09-5.10.2013 V Міжнародний Кримський лінгвістичний конгрес 2074
22-23.11.2013 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 2371
26-27.09.2013 Проблемы лексико-семантической типологии 1482
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ "ГРАМАТИЧНІ ЧИТАННЯ – VII" 311
14–15.03.2013 Лінгвістика. Комунікація. Освіта 1775
18-19.04.2013 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 2431
14.03.2013 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 1639
8–9.11.2012 МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ: ПОЕТИКА І ГРАМАТИКА ТЕКСТОВИХ СТРУКТУР 1674
ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ ТА ГРАМАТИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 3000
IV Международный Крымский лингвистический конгресс «Язык и мир» 2834
5-6.02.2013 Граматичні читання – VII 3385
25-26.10.2012 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 3308
28-29.09.2012 Педагогика, лингвистика и информационные технологии 1847
15-16.03.2012 Интеллектуальные системы и прикладная лингвистика 2344
5-6.10.2012 ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ПРОГНОСТИКИ 1776
3-4.04.2012 Художній текст у різних лінгвістичних парадигмах 1952