Конференції

Конференції

30-31.10.2007 Грамматический строй белорусского языка 2213
27-28.09.2007 Розвиток світової лінгвістики, літератури та перекладознавства 3179
24-28.09.2007 MegaLing'2007 Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій 3044
7-8.12.2007 Василь Стус: життєві і творчі контексти 2614
15-16.05.2007 Текст. Язык. Человек 2326
1-2.11.2007 Українська лінгвостилістика у сучасній науковій парадигмі 2998
1-5.10.2007 XIV Международная конференция «Язык и Мир» 2181
22.-25.05.2007 Межкультурные коммуникации: стратегии образования и методика обучения языкам 2597
25-29.06.2007 Мова і культура 3524
28-29.09.2007 Проблеми загальномовної та ареальної семантики 2776
18-21.04.2007 Лексико-грамматические инновации в современных восточнославянских языках 2829
21-22.05.2007 Актуальні проблеми менталінгвістики 2702
18-19.10.2007 Межкультурная коммуникация: теория и практика 2247
1-2.02.2007 Міжнародні науково-теоретичні Граматичні читання – ІV 2510
15-16.05.2007 Іван Ковалик і сучасне мовознавство 3343
20-23.03.2007 III Международный конгресс исследователей русского языка 3015
22-24.11.2006 Традиции и новации в преподавании русского языка как иностранного 2958
23-24.11.2006 Формування національних та загальнолюдських цінностей в українському суспільстві 2598
3-4.11.2006 Проблемы лингвистической прогностики 3095