Конференції

Конференції

24-26.03.2009 Славянские языки и культуры в современном мире 2254
6–8 .10.2008 Психолингвистика: личность – этнос – образ мира 2077
30.06.-3.07.2008 VII Міжнародний конгрес україністів 2668
22-26.09.2008 MegaLing'2008 Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 2198
14-15.11.2008 Язык и дискурс в статике и динамике 2165
6 -10.10.2008 XV Международная лингвистическая конференция «Язык и Мир» 2345
5-6.02.2009 Граматичні читання – V, ДонНУ 3593
30.10.-1.11.2008 Комп’ютерні науки та інженерія” CSE-2008 1835
30.09.-2.10.2008 Проблеми української термінології СловоСвіт 2008 2019
25-27.09.2008 Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (CSIT-2008) 1904
6-8.05.2008 Людина. Комп’ютер. Комунікація 1948
26-29.06.2008 Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ 1982
3-5.06.2008 Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных 2004
15-16.04.2008 Світ лінгвістики 3056
15-16.05.2008 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ: теоретичний і методичний аспекти 2429
24-25.04.2008 Актуальні проблеми філології та американські студії 3081
4-6.10.2007 Комп'ютерні науки та інженерія – 2007 1975
7-8.02.2008 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 2106
27-29.09.2007 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2225
8-9.11.2007 Словникова справа в Україні: минуле, сучасне, майбутнє 2905
18-19.09.2007 ХI-е Карские чтения «Е.Ф. Карский и современное языкознание» 2258
28–30.09.2008 IV Оломоуцький симпозіум україністів 2008 2622
22-23.11.2007 Перевод: язык и культура 2148
10–11.10.2007 Русский язык в поликультурном пространстве 2238
8–10.11.2007 Язык города 2174
26-27.10.2007 Русистика и современность 2011
19-21.10.2007 Современные проблемы лексикографии 2266
30-31.10.2007 Грамматический строй белорусского языка 2006
27-28.09.2007 Розвиток світової лінгвістики, літератури та перекладознавства 3066
24-28.09.2007 MegaLing'2007 Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій 2814