Конференції

Конференції

18-20.11.2009 Русская лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика 2408
5-6.12.2008 Язык и социум 2341
11-12.12.2008 Українська мова – мова державна 6082
24-26.03.2009 Славянские языки и культуры в современном мире 2523
6–8 .10.2008 Психолингвистика: личность – этнос – образ мира 2313
30.06.-3.07.2008 VII Міжнародний конгрес україністів 2985
22-26.09.2008 MegaLing'2008 Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 2489
14-15.11.2008 Язык и дискурс в статике и динамике 2410
6 -10.10.2008 XV Международная лингвистическая конференция «Язык и Мир» 2490
5-6.02.2009 Граматичні читання – V, ДонНУ 3755
30.10.-1.11.2008 Комп’ютерні науки та інженерія” CSE-2008 2113
30.09.-2.10.2008 Проблеми української термінології СловоСвіт 2008 2248
25-27.09.2008 Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (CSIT-2008) 2244
6-8.05.2008 Людина. Комп’ютер. Комунікація 2207
26-29.06.2008 Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ 2158
3-5.06.2008 Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных 2237
15-16.04.2008 Світ лінгвістики 3222
15-16.05.2008 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ: теоретичний і методичний аспекти 2666
24-25.04.2008 Актуальні проблеми філології та американські студії 3274
4-6.10.2007 Комп'ютерні науки та інженерія – 2007 2278
7-8.02.2008 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 2258
27-29.09.2007 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2485
8-9.11.2007 Словникова справа в Україні: минуле, сучасне, майбутнє 3198
18-19.09.2007 ХI-е Карские чтения «Е.Ф. Карский и современное языкознание» 2445
28–30.09.2008 IV Оломоуцький симпозіум україністів 2008 2870
22-23.11.2007 Перевод: язык и культура 2289
10–11.10.2007 Русский язык в поликультурном пространстве 2400
8–10.11.2007 Язык города 2441
26-27.10.2007 Русистика и современность 2187
19-21.10.2007 Современные проблемы лексикографии 2470