Конференції

Конференції

24-26.03.2009 Славянские языки и культуры в современном мире 2300
6–8 .10.2008 Психолингвистика: личность – этнос – образ мира 2092
30.06.-3.07.2008 VII Міжнародний конгрес україністів 2700
22-26.09.2008 MegaLing'2008 Горизонты прикладной лингвистики и лингвистических технологий 2242
14-15.11.2008 Язык и дискурс в статике и динамике 2188
6 -10.10.2008 XV Международная лингвистическая конференция «Язык и Мир» 2362
5-6.02.2009 Граматичні читання – V, ДонНУ 3617
30.10.-1.11.2008 Комп’ютерні науки та інженерія” CSE-2008 1867
30.09.-2.10.2008 Проблеми української термінології СловоСвіт 2008 2037
25-27.09.2008 Комп’ютерні науки та інформаційні технології” (CSIT-2008) 1962
6-8.05.2008 Людина. Комп’ютер. Комунікація 1980
26-29.06.2008 Теорія і практика формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів ВНЗ 2003
3-5.06.2008 Изучение славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных 2033
15-16.04.2008 Світ лінгвістики 3071
15-16.05.2008 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ: теоретичний і методичний аспекти 2461
24-25.04.2008 Актуальні проблеми філології та американські студії 3101
4-6.10.2007 Комп'ютерні науки та інженерія – 2007 2016
7-8.02.2008 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 2114
27-29.09.2007 Комп’ютерні науки та інформаційні технології 2260
8-9.11.2007 Словникова справа в Україні: минуле, сучасне, майбутнє 2936
18-19.09.2007 ХI-е Карские чтения «Е.Ф. Карский и современное языкознание» 2280
28–30.09.2008 IV Оломоуцький симпозіум україністів 2008 2642
22-23.11.2007 Перевод: язык и культура 2163
10–11.10.2007 Русский язык в поликультурном пространстве 2260
8–10.11.2007 Язык города 2193
26-27.10.2007 Русистика и современность 2041
19-21.10.2007 Современные проблемы лексикографии 2279
30-31.10.2007 Грамматический строй белорусского языка 2044
27-28.09.2007 Розвиток світової лінгвістики, літератури та перекладознавства 3081
24-28.09.2007 MegaLing'2007 Горизонти прикладної лінгвістики і лінгвістичних технологій 2861