Конференції

Конференції

13–14.05.2010 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ 2936
3.11.2009 Исследование познавательных процессов в языке 2154
22-23.04.2010 Надзённыя праблемы лексікі і анамастыкі славянскіх моў 2152
X Международный симпозиум МАПРЯЛ’10 2310
26–28.8.2010 V Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 2383
15-17.10.2009 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2009) 1995
16-18.09.2009 III Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 2691
Звіт про "Граматичні читання – V" 4071
21-23.09.2009 Семантика мови і тексту 2616
9-11.10.2009 Московская конференция по синтаксису и семантике 2621
14-16.05.2009 Комп'ютерні науки та інженерія - 2009 1941
Програма конференції «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін» 6910
22 -25.10.2009 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 2335
21–22.05.2009 Актуальні проблеми менталінгвістики 2719
5-9.10.2009 Крымский лингвистический конгресс 2246
29.09.2009 Україністика: нові імена в науці 2133
18-20.11.2009 Современные проблемы эпитетологии 2060
Програма "Граматичних читань - V" 3819
27 -31.05.2009 Международная конференция "ДИАЛОГ 2009" 2847
3-5.07.2009 Изменяющаяся Россия и славянский мир: новые парадигмы и новые решения ... 1893
13-18.04.2009 XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009» 2118
30-31.03.2009 ФІЛОСОФІЯ МОВИ: ТЕКСТ, ОБРАЗ, РЕАЛЬНІСТЬ 2608
21–22.05.2009 ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК 2196
30.09.–4.10.2009 Русистика и современность 2191
25-26.09.2009 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1945
20–23.03.2010 IV Международный конгресс исследователей русского языка 2116
26-27.03.2009 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін 4449
19-20.02.2009 Проблемы современного коммуникативного образования в вузе и школе 1756
21-22.05.2009 Прикладна лінгвістика – 2009: проблеми і рішення 2255
22.10.2008 Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі 2407