Конференції

Конференції

X Международный симпозиум МАПРЯЛ’10 2186
26–28.8.2010 V Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 2176
15-17.10.2009 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2009) 1808
16-18.09.2009 III Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 2565
Звіт про "Граматичні читання – V" 3834
21-23.09.2009 Семантика мови і тексту 2422
9-11.10.2009 Московская конференция по синтаксису и семантике 2472
14-16.05.2009 Комп'ютерні науки та інженерія - 2009 1746
Програма конференції «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін» 6559
22 -25.10.2009 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 2149
21–22.05.2009 Актуальні проблеми менталінгвістики 2581
5-9.10.2009 Крымский лингвистический конгресс 2131
29.09.2009 Україністика: нові імена в науці 1960
18-20.11.2009 Современные проблемы эпитетологии 1935
Програма "Граматичних читань - V" 3624
27 -31.05.2009 Международная конференция "ДИАЛОГ 2009" 2744
3-5.07.2009 Изменяющаяся Россия и славянский мир: новые парадигмы и новые решения ... 1791
13-18.04.2009 XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009» 2002
30-31.03.2009 ФІЛОСОФІЯ МОВИ: ТЕКСТ, ОБРАЗ, РЕАЛЬНІСТЬ 2499
21–22.05.2009 ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК 2063
30.09.–4.10.2009 Русистика и современность 2078
25-26.09.2009 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1850
20–23.03.2010 IV Международный конгресс исследователей русского языка 1921
26-27.03.2009 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін 4338
19-20.02.2009 Проблемы современного коммуникативного образования в вузе и школе 1663
21-22.05.2009 Прикладна лінгвістика – 2009: проблеми і рішення 2152
22.10.2008 Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі 2302
18-20.11.2009 Русская лексикография и фразеография в контексте славистики: теория и практика 2134
5-6.12.2008 Язык и социум 2021
11-12.12.2008 Українська мова – мова державна 5854