Конференції

Конференції

13–14.05.2010 ЛІНГВАЛІЗАЦІЯ СВІТУ 2995
3.11.2009 Исследование познавательных процессов в языке 2203
22-23.04.2010 Надзённыя праблемы лексікі і анамастыкі славянскіх моў 2214
X Международный симпозиум МАПРЯЛ’10 2363
26–28.8.2010 V Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 2479
15-17.10.2009 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (CSIT-2009) 2073
16-18.09.2009 III Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения 2740
Звіт про "Граматичні читання – V" 4175
21-23.09.2009 Семантика мови і тексту 2691
9-11.10.2009 Московская конференция по синтаксису и семантике 2679
14-16.05.2009 Комп'ютерні науки та інженерія - 2009 2019
Програма конференції «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін» 7076
22 -25.10.2009 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕКСИКОГРАФИИ 2417
21–22.05.2009 Актуальні проблеми менталінгвістики 2777
5-9.10.2009 Крымский лингвистический конгресс 2297
29.09.2009 Україністика: нові імена в науці 2215
18-20.11.2009 Современные проблемы эпитетологии 2112
Програма "Граматичних читань - V" 3910
27 -31.05.2009 Международная конференция "ДИАЛОГ 2009" 2904
3-5.07.2009 Изменяющаяся Россия и славянский мир: новые парадигмы и новые решения ... 1945
13-18.04.2009 XVI Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2009» 2168
30-31.03.2009 ФІЛОСОФІЯ МОВИ: ТЕКСТ, ОБРАЗ, РЕАЛЬНІСТЬ 2667
21–22.05.2009 ТЕКСТ. ЯЗЫК. ЧЕЛОВЕК 2248
30.09.–4.10.2009 Русистика и современность 2238
25-26.09.2009 ПРОБЛЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 1992
20–23.03.2010 IV Международный конгресс исследователей русского языка 2193
26-27.03.2009 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін 4495
19-20.02.2009 Проблемы современного коммуникативного образования в вузе и школе 1804
21-22.05.2009 Прикладна лінгвістика – 2009: проблеми і рішення 2301
22.10.2008 Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі 2462