Конференції

Конференції

16–17.05.2019 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 305
10.10.2019 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 312
16-17.05.2019 Граматичні читання – Х 302
Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 2466
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1308
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 1358
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 1331
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 887
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 1167
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 1684
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 1319
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 961
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 1156
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 1159
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 1027
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 722
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 1112
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 993
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 1020
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1977
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 2231
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 1168
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 4007
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 1199
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1339
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 2240
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 1030
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1124
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 1439
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 1009