Конференції

Конференції

16–17.05.2019 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 233
10.10.2019 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 231
16-17.05.2019 Граматичні читання – Х 240
Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 2317
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1265
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 1314
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 1283
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 868
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 1128
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 1596
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 1287
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 937
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 1133
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 1127
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 1007
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 704
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 1087
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 973
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 1001
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1957
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 2157
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 1124
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 3964
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 1172
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1318
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 2205
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 1001
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1104
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 1395
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 984