Конференції

Конференції

Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 1534
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 965
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 956
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 993
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 718
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 881
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 1140
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 1096
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 774
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 931
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 796
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 819
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 577
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 918
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 841
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 884
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1823
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 1853
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 907
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 3674
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 1037
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1140
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 2004
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 856
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 958
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 1160
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 831
14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження 2033
16-17.04.2015 Граматичні читання – VIIІ 2716
13.05.2014 XI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 1238