Конференції

Конференції

Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 1476
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 938
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 925
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 965
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 688
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 867
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 1114
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 1077
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 753
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 910
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 773
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 789
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 558
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 900
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 821
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 871
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1811
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 1830
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 889
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 3643
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 1026
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1128
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 1995
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 819
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 935
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 1144
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 822
14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження 1997
16-17.04.2015 Граматичні читання – VIIІ 2696
13.05.2014 XI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 1222