Конференції

Конференції

Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 949
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 716
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 709
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 707
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 525
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 641
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 865
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 934
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 605
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 687
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 578
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 627
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 430
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 739
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 705
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 751
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1636
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 1601
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 688
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 3375
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 918
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 995
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 1618
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 680
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 806
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 986
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 706
14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження 1750
16-17.04.2015 Граматичні читання – VIIІ 2503
13.05.2014 XI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 1095