Конференції

Конференції

Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 1273
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 864
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 834
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 859
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 622
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 786
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 1018
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 1027
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 698
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 838
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 689
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 737
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 522
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 861
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 788
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 834
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1761
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 1749
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 786
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 3544
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 993
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1084
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 1844
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 766
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 889
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 1066
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 788
14.11.2014 Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження 1902
16-17.04.2015 Граматичні читання – VIIІ 2625
13.05.2014 XI Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар 1173