Конференції

Конференції

16–17.05.2019 НОВА ЛІНГВІСТИЧНА ПАРАДИГМА: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ 149
10.10.2019 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 136
16-17.05.2019 Граматичні читання – Х 150
Програма Міжнародної конференції «Граматичні читання – ІХ» 2185
16–17.11.2017 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1208
28-29.09.2017 Українська мова у парадигмі світової лінгвістики 1248
25-26.04.2017 Граматичні читання – ІХ 1234
15-16.09.2016 Наукова термінологія початку нового століття: теоретичні і прикладні виміри 841
Програма Міжнародного наукового семінару "Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів" 1086
Інформаційний лист збірника «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» 1503
18-20.05.2016 Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє 1246
14–15.04.2016 Культура мови в українському суспільстві 912
15.04.2016 Сучасна граматика: концептуальні виміри і наукові парадигми. Моделювання граматичних одиниць та процесів 1108
25-27.08.2016 VIII Оломоуцький симпозіум україністів Середньої і Східної Європи 1070
20-21.05.2016 Україністика вчора, сьогодні, завтра 984
30-31.03.2016 Міжнародний семінар «Лінгвіст-програміст» 684
15–16.10. 2015 Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри 1054
8.10.2015 Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті 945
12-14.11.2015 ПРІОРИТЕТИ МОВОЗНАВЧОЇ НАУКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 980
"Граматичні читання — VІІІ": ДонНУ приймає першу міжнародну конференцію у Вінниці 1930
Програма конференції "Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи" 2098
4-5.06.2015 Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки 1080
Програма конференції "Граматичні читання - VIII" 3886
21-22.05.2015 Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи 1140
9.10.2015 МОВА: КЛАСИЧНЕ – МОДЕРНЕ – ПОСТМОДЕРНЕ 1290
27-31.05.2015 21-я Международная конференция по компьютерной лингвистике «Диалог» 2172
22–24.04.2015 Людина. Комп’ютер. Комунікація 970
23-24.04.2015 МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ 1081
26-27.03.2015 Мови і світ: дослідження та викладання 1344
2–4.04.2015 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВАХ 958