Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов'янської філології ДонНУ імені Василя Стуса

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов'янської філології ДонНУ імені Василя Стуса

Зовнішня діяльність кафедри

При кафедрі української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету розпочато роботу Філологічних консультацій, що надають допомогу населенню у розв'язанні питань, пов'язаних з правилами написання імен по батькові, прізвищ українською мовою й передачею їх російською та іншими мовами; підвищенням, а також оцінкою рівня знань української мови.
Філологічні консультації надають такі платні послуги юридичним і фізичним особам:
1. Проведення лінгвістичної експертизи щодо правильного написання імен, по батькові та прізвищ. За результатами експертизи видається довідка встановленого зразка. Вартість послуги – 30 гривень.
2. Прийняття іспиту щодо визначення рівня та обсягу знань української мови фізичними особами, які підніматимуть клопотання про надання громадянства України. Іспит має на меті перевірку знань української мови за п'ятьма основними критеріями: загальноцивілізаційним; визначення мовленнєвої компетентності; перевірка мовленнєво-мисленнєвої діяльності; установлення розуміння й володіння офіційно-діловим мовленням; розуміння законів України.
Завдання до іспиту охоплюють тестову частину, творчі завдання, а також вправи, що допомагають визначити рівень володіння лексичними й граматичними нормами сучасної української літературної мови. Тип іспиту – комбінований (складається з усних і письмових завдань). Іспит проводиться кожен перший і третій четвер місяця з 10.00. Тривалість іспиту – 1,5 години. За результатами іспиту видається довідка встановленого зразка. Вартість послуги – 33 гривні 72 копійки.
3. Організація і проведення курсів з української мови для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно.