Граматичні студії

Граматичні студії

УДК 81'36(082)
ББК Ш102я43
Г-76

Граматичні студії : зб. наук. праць

Засновник: Донецький національний університет МОН України, кафедра української мови та прикладної лінгвістики.
Електронна версія збірника доступна на Лінгвістичному порталі за адресою mova.dn.ua

Редакційна колегія: Іван Вихованець, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна); Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України (Україна) (науковий редактор); Катерина Городенська, доктор філологічних наук, професор (Україна); Віктор Бріцин, доктор філологічних наук, професор (Україна); Анатолій Мойсієнко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Олена Левченко, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Сенів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Михайло Вінтонів, доктор філологічних наук, професор (Україна); Галина Лукаш, доктор філологічних наук, професор (Україна); Юрій Прадід, доктор філологічних наук, професор (Україна); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (Росія); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (Росія); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Чеслав Ляхур, доктор філологічних наук, професор (Польща); Людмила Попович, доктор філологічних наук, професор (Сербія); Василь Рагавцов, доктор філологічних наук, професор (Білорусь); Ілля Данилюк, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Наталія Овчаренко, кандидат філологічних наук, доцент (Україна); Інна Сахарук, аспірант (технічний секретар) (Україна); Ганна Ситар, кандидат філологічних наук, доцент (відповідальний секретар) (Україна).