Аспірантський семінар

Аспірантський семінар

Шановні аспіранти!

Кафедра української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ організувала аспірантський семінар в дистанційному режимі з 2014-2015 навчального року. На Лінгвістичному  порталі mova.dn.ua створено  новий  розділ  "Аспірантський  семінар",  де  раз на місяць викладаються доповіді учасників та надана можливість обговорення поданого матеріалу для зареєстрованих учасників у режимі "питання - відповідь" або "коментар".
Перший семінар  відбувся 24 грудня 2014 року.
Запрошуємо Вас до участі в обговоренні актуальних лінгвістичних проблем :)

Список аспірантів-учасників семінару (філологічний факультет):

 1. Бортун Каріна
 2. Гарбера Ірина
 3. Грачова Аліна
 4. Кітаєва Тетяна
 5. Левічева Ольга
 6. Мала Юлія
 7. Пилипак Тарас
 8. Сахарук  Інна
 9. Сухова Ольга
 10. Тищенко Лілія
 11. Ярмак Марія

Восени 2015 року до нашого проекту приєдналися викладачі та аспіранти факультету іноземних мов.

Список аспірантів-учасників семінару (факультет іноземних мов):

1. Головко Олена
2. Гординська Ірина
3. Григор’єва Ганна
4. Демчук Тетяна
5. Кущ Юлія
6. Мер’ємова Юлія
7. Солодовник Оксана
8. Ханкішиєва Юлія

Усім аспірантам на електронну пошту надіслано паролі для доступу.
Якщо Ви не знайшли себе у списку аспірантів, напишіть, будь ласка, нам через контактну форму.

З повагою
керівник семінару Г.В. Ситар

Семінар 1 - 24.12.2014

Інна Сахарук

аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Ситар Г.В.

 

ТЕКСТОВО-ДИСКУРСИВНІ КАТЕГОРІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ У ПАРАДИГМІ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

 Мережу Інтернет сьогодні можна з упевненістю назвати найбільшою і найефективнішою у світі міжкультурною комунікаційною платформою, що творить нову віртуальну реальність. Одним із наслідків стрімкої експансії електронних технологій у життя пересічних громадян стала Інтернет-журналістика – особливий тип медіа, що поєднує у собі ознаки та функції друкованих і аудіовізуальних ЗМІ. На сьогодні мережеві медіа постають одним із провідних джерел отримання оперативної й актуальної інформації про світ та засобів обміну нею, тому аудиторія Інтернет-журналістів постійно росте.

Детальніше...

Семінар 2 - 28.01.2015

Тетяна Кітаєва

аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

Науковий керівник - д.філол.н., проф. Загнітко А.П.

 

 

КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ АДРЕСАНТА

 

 Одним з пріоритетних наукових напрямів антропоцентричної лінгвістики є дослідження комунікативної поведінки. Науковці звертають увагу не тільки на мову як на систему комунікативних засобів, а й на використання мови людиною. Це стосується низки напрямів сучасної лінгвістики – комунікативної, прагмалінгвістики, гендерної, соціо- та психолінгвістики. Завданням таких досліджень є практичний опис комунікативної поведінки особистості, різних вікових, соціальних, професійних і гендерних груп, територіальних спільнот [Анохина 2008: 64].

Детальніше...

Семінар 3 - 25.02.2015

Ольга Левічева

аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

Науковий керівник - д.філол.н., проф. Загнітко А.П.

 

КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПОНЯТЬ

 Сучасні лінгвістичні дослідження звертаються до прагматичного аспекту мовної діяльності. Але й сьогодні постійно уточнюється термінологічний апарат. Одним з актуальних питань у комунікативній теорії можна вважати проблему закономірності й співвідношення комунікативного й мовного актів, дискурсу й комунікації, що й визначає пропоновану наукову статтю.

Об'єкт дослідження – комунікація як категорія організації мовлення в її традиційному трактуванні. Предмет аналізу– комунікативні ознаки й характеристики, структурні особливості й співвідношення понять у комунікації.

Детальніше...

Семінар 4 - 25.03.2015

Лілія Федорюк

аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

Науковий керівник ‒ д. філол. н., проф. Загнітко А.П.

 

ТИПОЛОГІЙНІ ВИЯВИ КОНЦЕПТУ  СМЕРТЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ

Концепти ‒ засоби сприйняття навколишнього світу людиною. Процес мислення відбувається шляхом парадигмального зв’язку концептів, що формують концептосферу як окремого індивіда, так і певної нації.

Метою розгляду є виявлення типологійних виявів концепту СМЕРТЬ в українському прозовому дискурсі.

Новизна дослідження мотивована суцільним дослідженням вербальних засобів вираження концепту СМЕРТЬ; визначенням специфіки концептуальних ознак імені концепту.

Детальніше...

Семінар 5 - 30.04.2015

Ірина Гарбера

аспірант кафедри української мови та прикладної лінгвістики ДонНУ

Науковий керівник – к.ф.н., доц. Краснобаєва-Чорна Ж.В.

 

АРЕАЛЬНА ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ

 Проблема визначення закономірностей вербалізації окремих концептів засобами мови (зокрема фразеологічними одиницями) є актуальною. У сучасних мовознавчих студіях фразеологізми як знаки вторинної номінації постають важливим джерелом визначення ролі людського чинника в мові, є інформативними щодо культурних, історичних надбань народу, виділення національно-культурної складової того чи іншого концепту.

Детальніше...

Семінар 6 - 28.05.2015

 Елла Кравченко

докторант кафедри загального мовознавства та iсторiï мови
Донецького національного університету

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПОВТОРА В ПОЭТОНИМОСФЕРЕ

 Тождественный или неточный повтор (воспроизведение) имени в художественном произведении следует признать универсальным средством поэтики и наиболее “сильнодействующим” приемом создания содержательной образности, обусловленной индивидуально-авторской картиной мира. Специфика повтора (имен, мотивов, сюжетных ситуаций и под.) в художественном тексте и пространстве “комплексного” текста, включающего все опубликованные произведения одного автора, интересовала таких писателей и исследователей, как А. Белый, В. В. Набоков, Б. М. Эйхенбаум, Ю. М. Лотман, К. Проффер, В. З. Санников, А. Люксембург, А. В. Леденев и др.

Детальніше...

Більше статей...

 1. Семінар 7 - 14-16.11.2015
 2. Семінар 8 - 1.12.2015
 3. Семінар 9 - 22.01.2015
 4. Семінар 10 - 9.03.2016

Новые комментарии

 • Семінар 10 - 9.03.2016

  Гарбера Ірина 09.03.2016 21:40
  Шановна Ліліє Владиславівно! Дякую за питання! Під час опитування ставилися питання такого типу: 1. Як ...
   
 • Семінар 10 - 9.03.2016

  Гарбера Ірина 09.03.2016 21:11
  Шановна пані Аліно! Дякую за питання! Серед поданих нами прикладів ад’єктиви є стрижневими компонентами ...
   
 • Семінар 10 - 9.03.2016

  Гарбера Ірина 09.03.2016 21:01
  Шановна Тетяно Миколаївно! Дякую за питання! Окрім пропонованого, перспективним видається дослідження ...
   
 • Семінар 10 - 9.03.2016

  Гарбера Ірина 05.03.2016 16:58
  Шановна Жанно Володимирівно! Дякую за питання та зауваження! Специфіка етнокультурного забарвлення ...
   
 • Семінар 10 - 9.03.2016

  Гарбера Ірина 05.03.2016 12:46
  Шановна Каріно Олександрівно! Дякую за питання! Серед семантичних особливостей функціонування ареальних ...