Головна

Збірник наукових праць на честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка

 

Мовний простір граматики : актуальні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. М. О. Вінтонів. – Донецьк : ДонНУ, 2014. – На честь 60-річчя член-кореспондента НАН України Анатолія Загнітка. – 485 с.

Розглянуто актуальні проблеми теорії мови, функційної, категорійної, зіставної граматики, з’ясовано напрями еволюції морфологічних і синтаксичних категорій, а також їхні функційні вияви в тексті, встановлено особливості семантики фразеологічних і лексичних одиниць, висвітлено напрями прикладної лінгвістики, термінознавства, соціолінгвістики й когнітивної лінгвістики.
Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів-філологів.

 

Скачати збірник у форматі .pdf(7.67 MB)